KLASIFIKACIJA PARODONTNIH BOLESTI 2017

Repozitorij

Korisni linkovi

Repozitorij

Repozitorij

Osnovne informacije

 

Zavod za parodontologiju
Gundulićeva 5, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Utemeljen 1971.

Predstojnik Zavoda: prof. dr. sc. Darko Božić

Tel: , Fax: +385 1 4802155
Email: predbljezbe.parodontologija.sto@kbc-zagreb.hr
URL: www.sfzg.unizg.hr/zp


Djelatnici i predmeti

redoviti profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Darko Božić 202 e-mail A-3-2
izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Andrej Aurer +38514802155 (219) 219 e-mail A-3-19
izv. prof. dr. sc. Ana Badovinac e-mail  
izv. prof. dr. sc. Ivan Puhar 219 e-mail A-3-19
izv. prof. dr. sc. Domagoj Vražić e-mail  
poslijedoktorand - predavač
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Larisa Musić 219 e-mail A-3-19
OSTALI
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Vedrana Benić e-mail  
Nevenka Dubrović e-mail  
Đurđica Kapac e-mail  
Aleksandra Kukec e-mail  
Ljiljana Njegać e-mail  
vms. Cvita Rotim e-mail  
Ankica Vuković e-mail  
Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Career development in Dentistry
0,0,0
10, 9 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Clinical periodontology
0,0,0
10, 9 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Klinička parodontologija
0,0,0
10, 9 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Periimplantne bolesti
0,0,0
11, 12 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Preclinical periodontology
0,0,0
7 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Pretklinička parodontologija
0,0,0
7 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Razvoj karijere u dentalnoj medicini
0,0,0
10, 9 integrirani prijediplomski i diplomski INFO

Obavijesti

Klasifikacija parodontnih i periimplantnih bolesti i stanja nepohodna je kliničarima kako bi ispravno dijagnosticirali i proveli terapiju oboljelih od parodontnih bolesti, kao i znanstvenicima u svrhu istraživanja etiologije, patogeneze, prirodnog tijeka bolesti i postupaka liječenja. Svjetska radionica o klasifikaciji parodontnih i periimplantnih bolesti i stanja, pod pokroviteljstvom Američke akademije za parodontologiju (AAP) i Europske federacije za parodontologiju (EFP), održala se u Chicagu od 9. do 11. studenog 2017. godine, a zaključci Radionice objavljeni su u obliku 19 preglednih radova i četiri konsenzusna izvješća u časopisima Journal of Clinical Periodontology i Journal of Periodontology, 20. lipnja 2018. godine.

Članovi Hrvatskog parodontološkog društva, univ.mag.med.dent. Marija Roguljić, Larisa Musić, dr.med.dent., doc.dr.sc. Ana Badovinac, doc.dr.sc. Ivan Puhar i doc.dr.sc. Domagoj Vražić, preveli su na hrvatski jezik uvodni rad i četiri konsenzusna izvješća o novoj klasifikaciji parodontnih i periimplantatnih bolesti i stanja. Cilj prijevoda ovih dokumenata jest približavanje nove klasifikacije parodontnih i periimplantatnih bolesti doktorima dentalne medicine u Republici Hrvatskoj, njenog lakšeg širenja i upotrebe u kliničkom radu.

Ivan Puhar
Objavljeno: 26. 11. 2018. u 10:57

Repozitorij

Repozitorij je prazan