Osnovne informacije

 

Katedra za anatomiju
Šalata 11, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Utemeljena 1918.

Pročelnik Katedre: prof. dr. sc. Zdravko Petanjek

Tel: +385 1 4566953, Fax: +385 1 4590195
Email: zdravko.petanjek@mef.hr
URL: www.sfzg.unizg.hr/ka


Djelatnici i predmeti

redoviti profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Lovorka Grgurević +385 1 4566953 e-mail ŠAL-11
prof. dr. sc. Vedran Katavić +38514566953 e-mail ŠAL-11
prof. dr. sc. Nataša Kovačić +385 1 4566953  
prof. dr. sc. Zdravko Petanjek +38514566953 e-mail ŠAL-11

izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Ana Hladnik +385 1 4566953 e-mail  

docent
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Ivan Banovac e-mail  
doc. dr. sc. Ivana Bičanić e-mail  
doc. dr. sc. Antonela Blažeković e-mail  
doc. dr. sc. Domagoj Džaja e-mail  
doc. dr. sc. Nikola Štoković e-mail  

asistent
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
Matija Vid Prkačin e-mail  
dr. med. Marina Raguž e-mail  
Maura Zanze Beader e-mail  

poslijedoktorand
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Dora Sedmak e-mail  

OSTALI
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
Romana Blažek 01 4566 953 e-mail  
Andrea Blažević e-mail  
Vinka Knezović e-mail  

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Anatomija
0,0,0
1, 2 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Anatomy
0,0,0
1, 2 integrirani prijediplomski i diplomski INFO

Obavijesti