Upisi

 

Uvjeti upisa

Pravo upisa na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina imaju osobe koje su položile državnu maturu i test provjere posebnih sposobnosti. Za sve obavijesti više na stranicama Postani student

 

Odluka o naplati oportunitetnih troškova nepopunjenog upisnog mjesta

 

Rang lista za upis

Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja.

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                                  do 220  bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi

  • hrvatski jezik (razina A) -                                           do 100 bodova
  • matematika (razina A) -                                             do 40 bodova
  • engleski jezik (razina A) -                                          do 90 bodova
  • biologija*  -                                                                do 150  bodova
  • fizika* -                                                                      do 150 bodova
  • kemija*  -                                                                   do 150 bodova
  • *uvjet za upis na studij su položeni svi navedeni predmeti                                              

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti

  • Test psihomotorike koji provodi Stomatološki fakultet do 100 bodova

d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća nema bodova

Prijave preko sustava državne mature za Dentalnu medicinu do 6. lipnja 2023. godine.

Prijave za provjeru posebnih sposobnosti podnose se elektroničkim putem.

Obrazac prijave je dostupan na na web stranici Stomatološkog fakulteta.

 

Kandidat koji nije odslušao dvije godine nastave iz predmeta Latinski jezik mora taj jezik položiti do upisa u drugu godinu studija.

Pristupnicima iz EU država i stranim državljanima kojima su priznati bodovi iz materinjeg jezika na nacionalnom vanjsko vrednovanom završnom ispitu umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi u RH, za upis na studijski program trebaju položiti B2 razinu Hrvatskog jezika na ispitu pri Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

 

Kvote za upis

Kvote za upis se određuju svake godine za predstojeću akademsku godinu.

Za predstojeći upis je predviđeno:

  • 85 studenata državljana HR
  • 5 studenata stranih državljana

 

 

 
 

 


Obavijesti