Obavijesti

1. Studenti koji nisu izabrali mentora/ordinaciju zaključno do 29. studenog 2019. dužni su izabrati mentora/ordinaciju prema priloženom popisu 

2. Nakon odabira potrebno je prethodno dogovoriti s potencijalnim mentorom odlazak u ordinaciju radi dogovora i potpisa obrazaca za mentorstvo.

3. Dostaviti ispunjene i potpisane obrasce u Tajništvo fakulteta, Petrinjska 34, g. Petri Lazić zaključno do 03. siječnja 2020.

POPIS MENTORA

Dario Đurasović
Objavljeno: 2. 12. 2019. u 10:08

Praktični rad

Studente 6. godine obavještavamo da su u okviru izvanfakultetske nastave „Praktični rad“ dužni odraditi 500 nastavnih sati prema objavljenom rasporedu/satnici za ljetni semestar ak. god. 2019./2020.

Stručna praksa se provodi u polivalentnim ordinacijama dentalne medicine iz cijele Hrvatske. Mentora/Ordinaciju primarne zdravstvene zaštite u kojoj ćete obaviti praktični rad možete sami izabrati.

Uvjeti koje treba zadovoljiti su:

·                mentor mora imati najmanje 5 godina radnoga iskustva u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

·                ordinacija može biti privatna, u zakupu i u okviru doma zdravlja

·                mentor istodobno smije imati samo jednog studenta

Ordinacije dentalne medicine u kojima se ne može obavljati stručna praksa su:

                    ordinacije koje su u vlasništvu, kojima upravlja ili u kojima radi osoba koja je član uže obitelji studenta koji ide na stručnu praksu,

                    ordinacije koje su u vlasništvu, kojima upravlja ili u kojima radi osoba koja je nastavnik ili suradnik na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,

                    ordinacije koje su u vlasništvu, kojima upravlja ili u kojima radi osoba čiji je član uže obitelji nastavnik ili suradnik na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Izvanfakultetski mentori studenata na stručnoj praksi ne mogu biti:

·                       osobe koje su članovi uže obitelji studenta na stručnoj praksi,

·                       osobe koje su nastavnici ili suradnici na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,

·                       osobe čiji su članovi uže obitelji nastavnici ili suradnici na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

Potrebno je da se do zaključno 29. studenog 2019. s potpisanim priloženim obrascem javite u Tajništvo, Petrinjska 34, g. Petri Lazić. Obrasci dostupni pod : Prijava mentora

Studenti koji sami ne izaberu mentora/ordinaciju morat će od 29. studenoga 2019. godine izabrati mentora/ordinaciju prema popisu mentora/ordinacija koji će biti objavljen na mrežnim stranicama fakulteta.

Potrebno je da se do zaključno 03. siječnja 2020. s potpisanim priloženim obrascem javite u Tajništvo, Petrinjska 34 g. Petri Lazić.

Svi studenti 6. godine moraju imati izabranog mentora/ordinaciju i potpisani obrazac do zaključno 07. siječnja 2020. godine.

Za dodatna pojašnjenja javite se g. Petri Lazić na mail plazic@sfzg.hr