Odbor za nastavu i studente Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Odbor za nastavu i studente Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu djeluje u sastavu:

 • izv. prof. dr. sc. Marin Vodanović - predsjednik Odbora
 • prof. dr. sc. Nada Galić
 • prof. dr. sc. Hrvoje Jurić - zamjenik predsjednika Odbora
 • izv. prof. dr. sc. Vlaho Brailo
 • izv. prof. dr. sc. Robert Ćelić
 • izv. prof. dr. sc. Martina Šlaj
 • doc. dr. sc. Lana Bergman
 • doc. dr. sc. Marko Granić
 • doc. dr. sc. Kristina Peroš
 • doc. dr. sc. Ivan Puhar
 • doc. dr. sc. Dinko Vidović

 


Obavijesti

Raspored sjednica Odbora za nastavu i studente i rokove za predaju dokumenata u akademskoj godini 2020./2021. moguće je pronaći OVDJE.

Marin Vodanović
Objavljeno: 26. 9. 2020. u 19:00
Uređeno: 26. 9. 2020. u 19:00

Odbor za nastavu i studente Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu objavljuje poziv za prijavu novih izbornih predmeta na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju Dentalna medicina. Nove izborne predmete mogu prijaviti nastavnici Stomatološkog fakulteta u znanstveno-nastavnom zvanju docent ili više.
Prijave treba poslati do 2. listopada 2020. na adresu: nastava@sfzg.hr.

Marin Vodanović
Objavljeno: 18. 9. 2020. u 10:00
Uređeno: 18. 9. 2020. u 10:00