Vizija i misija

Vizija

Na temeljima izvrsnosti nastavnoga i obrazovnog procesa, educirati studente i uključiti ih u znanstveni i zdravstveni rad, te postati vodeća obrazovna ustanova ovog usmjerenja u široj regiji i prvi odabir budućih studenata, kandidata za zvanje doktora dentalne medicine.

Misija

Izvrsnost i inovativnost u obrazovanju, istraživanju i liječenju kako bi studenti postali  moderni stomatolozi/doktori dentalne medicine sposobni suočiti se s globalnim društvenim promjenama i izazovima, ali i fleksibilni kad je riječ o promjenama i potrebama društva. Nezaobilazno mjesto ima mobilnost studenata i nastavnika u skladu sa zahtjevima europskoga visokoškolskog sustava i tržišta EU.

Što čini naša ustanova?

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu zauzima se za važnu poziciju u nacionalnome i međunarodnom sustavu visokog obrazovanja. Vizija Fakulteta temelji se na:

  1. povijesnoj tradiciji jer već 65 godina provodi studijski program doktora stomatologije/dentalne medicine,
  2. geografskom položaju Sveučilišta u Zagrebu i regionalnom angažmanu zaposlenika Stomatološkog fakulteta,
  3. edukaciji visokoobrazovanih doktora dentalne medicine sa stručnom i istraživačkom usmjerenošću,
  4. stvaranju centra znanstveno-istraživačke izvrsnosti u području dentalne medicine i dentalnih materijala,
  5. unaprjeđenju sustava osiguranja kvalitete,
  6. transferu znanja i međunarodnoj prepoznatljivosti,
  7. unaprjeđenju komunikacijskih tehnologija kao što je e-učenje u učenju i obrazovanju,
  8. cjeloživotnom obrazovanju doktora dentalne medicine.