Obavijesti

Započela međunarodna ljetna škola "Methods in Dental and Orofacial Tissues Research" u suradnji s Medicinskim fakultetom u Zagrebu u trajanju od 01.- 05. srpnja 2019. na Hrvatskom institutu za istraživanje mozga (Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet), Šalata 12.

Fotografija 1

Fotografija 2

Fotografija 3

Fotografija 4

Dario Đurasović
Objavljeno: 3. 7. 2019. u 10:33
 1. Potpisan je Ugovor o pružanju savjetodavnih usluga upravljanja projektom između Fakulteta i tvrtke KRUTAK d.o.o. koja će administrativno upravljati projektom do njegovog završetka,
 2. Potpisan je Ugovor o nabavi i isporuci uređaja za direktnu digitalnu proizvodnju – 3D printer između Fakulteta i tvrtke IZIT d.o.o.,
 3. Potpisan je Ugovor s British Councilom te su provedene edukacije u okviru programa Academic Teaching Excellence u dva termina, 10.-14.12.2018. i 17.-21.12.2018., za nastavno osoblje Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 4. Za nastavno osoblje Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu provedena 3. edukacija u okviru programa Academic Teaching Excellence u razdoblju 14.-18.1.2019.
 5. Potpisan je Ugovor o pripremi nastavnog materijala za e-učenje na daljinu i poduku 6. nastavnika za korištenje sustava sa Sveučilišnim računskim centrom Sveučilišta u Zagrebu te su provedene edukacije nastavnog osoblja SFZG-a tijekom veljače 2019. godine
 6. Nabavljana je usluga promidžbe i vidljivosti projekta koju izvršava Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
 7. S početkom ljetnog semestra akademske godine 2018./2019. započela je izvedba kolegija na engleskom jeziku
 8. Nabavljena je usluga promidžbe i vidljivosti projekta koju provodi Fakultet političkih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu. Projekt se promovira putem medija. 
 9. Početkom ljetnog semestra ak.god. 2018./19., započela je izvedba sljedećih kolegija na engleskom jeziku koji su namijinjeni redovnim studentima : Occlusion, General Radiology, Pathology, Tooth morphology with dental anthropology i Cariology.
 10. Od 1.-5. srpnja 2019. godine provedena 1. Međunarodna ljetna škola „Methods in Dental and Orofacial Tissues Research” na Hrvatskom institutu za istraživanje mozga 
 11. Za potrebe održavanja 1. Međunarodne ljetne škole nabavljen je potrošni materijal (stanične kulture, životinje (mišji modeli), reagencije i kemikalije (mediji, faktori rasta), imunocitokemijska protutijela, laboratorijsko staklo i plastika) od strane tvrtki BIOMEDICA d.o.o. i ASOLUTIC d.o.o.
 12. U zimskom semestru akademske godine 2019./20. započela izvedba sljedećih kolegija na engleskom jeziku - Fixed prosthodontics II, Removable prosthodontics II, Pediatric dentistry I, Introduction to pediatric dentistry, Endodontics I, Endodontics II, Restorative dental medicine II, Clinical periodontology, Preclinical periodontology, Oral surgery I, Pharmacology, Oral medicine I, Oral medicine II, Dental care of medically complex patients i Smoking and oral health
 13. U zimskom semestru akademske godine 2019./20. izvedeni su sljedeći kolegiji na engleskom jeziku – Fixed prosthodontics II, Removable prosthodontics II, Pediatric dentistry I, Introduction to pediatric dentistry, Endodontics I, Endodontics II, Restorative dental medicine II, Clinical periodontology, Preclinical periodontology, Oral surgery I, Pharmacology, Oral medicine I, Oral medicine II, Dental care of medically complex patients i Smoking and oral health.
 14. U siječnju 2020. je proveden postupak jednostavne nabave usluge prijevoda udžbenika Biologija i morfologija ljudskih zuba te Infektologija.
 15. U ljetnom semestru akademske godine 2019./20. započelo je izvođenje kolegija na engleskom jeziku, koji su od ožujka, s obzirom na situaciju vezanu uz izvanrednu situaciju uzrokovanu virusom SARS-CoV-2 izvođeni online
 16. U lipnju 2020. godine predvedena su dva udžbenika s hrvatskog jezika na engleski jezik (Biologija i morfologija ljudskih zuba te Infektologija)
 17. U ljetnom semestru akademske godine 2019./20., započela je izvedba sljedećih kolegija : Pharmacology i Tooth morphology with dental anthropology
 18. Za potrebe održavanja 2. Međunarodne ljetne škole nabavljen je laboratorijski materijal od tvrtke Asolutic d.o.o.
 19. Od 21-25. rujna 2020., provedena je 2. Međunarodna ljetna škola "Methods in Dental and Orofacial Tissuses Research" na Hrvatskom institutu za istraživanje mozga.
 20. U akademskoj godini 2020/21., započelo je izvođenje sljedećih kolegija na engleskom jeziku:  Introduction to dental medicine, Immunology, Clinical Microbiology with parasitology, History of dental medicine, Dental radiology, Ophthamology, Neurology, Preclinical restorative dental medicine, Preclinical and laboratory fixed prosthodontic, Preclinical and laboratory removable prosthodontics, Restorative dental medicine I, Removable prosthodontics I, Fixed prosthodontics I, Preclinical oral surgery, Anesthesiology, Preclinical periodontolohy, Oncology and radiotherapy, Introduction to pediatric dentistry, Clinical periodontology, Temporomandibular disorders - diagnosis and terapy,  Forensic dental medicine, Fundamentals of esthetics in dentistry, Maxillofacial surgery, Oral surgery II, Orthodontics, Pediatric dentistry II
 21. Od 5.-9. srpnja 2021. godine provedena je 3. Međunarodna ljetna škola „Methods in Dental and Orofacial Tissues Research” na Hrvatskom institutu za istraživanje mozga, Šalata 12.

 

Dario Đurasović
Objavljeno: 10. 1. 2019. u 13:21
Uređeno: 21. 7. 2021. u 09:52

Repozitorij

Repozitorij je prazan