Poveznice

Osnovne informacije

Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju

Gundulićeva 5, HR-10000 Zagreb, Hrvatska

Utemeljen 1958.

Predstojnik Zavoda: prof. dr. sc. Silvana Jukić- Krmek

Tel: +385 1 48 02 106 

Fax: +385 1 4802159

E-mail: zers@sfzg.hr

URL: www.sfzg.unizg.hr/zers

 


Djelatnici i predmeti

redoviti profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Zoran Karlović +38514802126 201 e-mail A-3-1
prof. dr. sc. Vlatko Pandurić +38514802136 201 e-mail A-3-1
prof. dr. sc. Božidar Pavelić +38514802126 206 e-mail A-3-6
prof. dr. sc. Sanja Šegović +38514802126 204 e-mail A-3-4
izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Ivona Bago e-mail  
izv. prof. dr. sc. Anja Baraba +38514802203 203 e-mail  
izv. prof. dr. sc. Bernard Janković +38514802126 201 e-mail A-3-1
izv. prof. dr. sc. Eva Klarić e-mail  
izv. prof. dr. sc. Danijela Marović 203 e-mail A-3-3
izv. prof. Jurica Matijević e-mail  
izv. prof. dr. sc. Paris Simeon +38514802126 158 e-mail A-2-3
docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Ana Ivanišević e-mail  
doc. dr. sc. Višnja Negovetić Mandić e-mail  
doc. dr. sc. Matej Par e-mail  
doc. dr. sc. Valentina Rajić e-mail  
asistent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Gabrijela Kapetanović Petričević e-mail  
dr. sc. Ivan Šalinović e-mail  
poslijedoktorand
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Anja Ivica e-mail  
redoviti profesor u trajnom zvanju
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Ivica Anić +38514802116 116 e-mail B-2-1
prof. dr. sc. Nada Galić +38514802126 213 e-mail A-3-13
prof. dr. sc. Silvana Jukić Krmek +38514802126 158 e-mail  
prof. dr. sc. Ivana Miletić +38514802126 128 e-mail B-2-3
prof. dr. sc. Katica Prskalo +38514802126 213 e-mail A-3-13
prof. dr. sc. Zrinka Tarle +38514802126 213 e-mail A-3-13
OSTALI
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Mirjana Babić e-mail  
Ines Ciglenečki e-mail  
Danijela Galić e-mail  
Mirjana Kapac e-mail  
Iva Kopp e-mail  
Robert Krasulja e-mail  
Anela Kurilovčan e-mail  
Ljiljana Mihalinec e-mail  
Tea Ostojić e-mail  
Žaklina Pavleković e-mail  
Katarina Petreković e-mail  
Barica Prlić e-mail  
Marija Rezo e-mail  
Vera Šajnović e-mail  
Ana Špiček e-mail  
Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Cariology
0,0,0
4 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Endodoncija I
0,0,0
10, 9 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Endodoncija II
0,0,0
11 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Endodontics I
0,0,0
10, 9 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Endodontics II
0,0,0
11 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Information technologies in dental medicine
0,0,0
1, 2 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Introduction to scientific work I
0,0,0
7, 8 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Introduction to scientific work II
0,0,0
10, 9 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Karijesologija
0,0,0
4 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Management in dental medicine
0,0,0
11, 12 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini
0,0,0
11, 12 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Preclinical endodontics
0,0,0
8 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Preclinical restorative dental medicine
0,0,0
5, 6 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Pretklinička endodoncija
0,0,0
8 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Pretklinička restaurativna dentalna medicina
0,0,0
5, 6 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Računalne tehnologije u dentalnoj medicini
0,0,0
1, 2 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Restaurativna dentalna medicina I
0,0,0
7, 8 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Restaurativna dentalna medicina II
0,0,0
10, 9 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Restorative dental medicine I
0,0,0
7, 8 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Restorative dental medicine II
0,0,0
10, 9 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Uvod u znanstveni rad I
0,0,0
7, 8 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Uvod u znanstveni rad II
0,0,0
10, 9 integrirani prijediplomski i diplomski INFO

Obavijesti