Poveznice

Osnovne informacije

 

Zavod za mobilnu protetiku
Gundulićeva 5, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Utemeljen 1958.

Predstojnik Zavoda: prof. dr. sc. Robert Ćelić

Tel: +385 1 4802125, Fax: +385 1 4802159
Email: zmp@sfzg.hr
URL: www.sfzg.unizg.hr/zmp


Djelatnici i predmeti

redoviti profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Tomislav Badel +38514802125 (208) 208 e-mail A-3-8
prof. dr. sc. Robert Ćelić +38514802125 208 e-mail A-3-8
prof. dr. sc. Nikša Dulčić 209 e-mail A-3-9
prof. dr. sc. Sonja Kraljević-Šimunković +38514802125 211 e-mail A-3-11
izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Dino Buković 207 e-mail A-3-7
izv. prof. dr. sc. Samir Čimić e-mail  
izv. prof. dr. sc. Ivica Pelivan +38514899209 209 e-mail  
izv. prof. dr. sc. Sanja Peršić Kiršić +38514899211 211 e-mail  
izv. prof. dr. sc. Nikola Petričević +38514802165 211 e-mail A-3-11
docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Davor Illeš +38514899211 211 e-mail A-3-11
doc. dr. sc. Maja Žagar 209 e-mail A-3-9
asistent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Marko Zlendić e-mail  
viši asistent - predavač
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Ines Kovačić e-mail  
dr. sc. Ema Vrbanović e-mail  
redoviti profesor u trajnom zvanju
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Iva Alajbeg +38514802125 (211) 211 e-mail A-3-11
prof. dr. sc. Dubravka Knezović-Zlatarić +38514802125 211 e-mail A-3-11
OSTALI
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Željka Erlback Topolovac e-mail  
Marijana Gašpar e-mail  
Anica Kelčec Pester e-mail  
Dijana Kosor Vilenica e-mail  
Iris Kumanović e-mail  
Monika Nemet e-mail  
Anka Orsag e-mail  
Maja Pavić e-mail  
Gordana Rulek e-mail  
Draženka Salopek e-mail  
Elvira Špeljak e-mail  
Željka Špoljar e-mail  
Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Clinical digital communication with dental laboratory
0,0,0
10, 9 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Fundamentals of esthetics in dentistry
0,0,0
11, 12 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Implantati nestardandnih dimenzija u mobilnoj protetici
0,0,0
10, 9 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Klinička digitalna komunikacija s dentalnim laboratorijem
0,0,0
10, 9 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Mobilna protetika I
0,0,0
7, 8 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Mobilna protetika II
0,0,0
10, 9 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Occlusion
0,0,0
4 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Occlusion and function
0,0,0
7, 8 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Okluzija
0,0,0
4 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Okluzija i funkcija
0,0,0
7, 8 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Osnove estetike u dentalnoj medicini
0,0,0
11, 12 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Preclinical and laboratory removable prosthodontics
0,0,0
5, 6 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika
0,0,0
5, 6 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Removable prosthodontics I
0,0,0
7, 8 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Removable prosthodontics II
0,0,0
10, 9 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Temporomandibular disorders - diagnosis and therapy
0,0,0
9 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Temporomandibularni poremećaji - dijagnostika i terapija
0,0,0
9 integrirani prijediplomski i diplomski INFO