Repozitorij

Repozitorij je prazan

Osnovne informacije

 

Zavod za ortodonciju
Gundulićeva 5, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Utemeljen 1958.

Predstojnik Zavoda: Prof.dr.sc. Senka Meštrović

Tel: , Fax: 
Email: 
URL: www.sfzg.unizg.hr/zo


Više infomacija o postupku naručivanja možete dobiti na stranicama KBC Zagreb pod "Centralno naručivanje pacijenata" - Klinika za stomatologiju.

   https://www.kbc-zagreb.hr/vodic-za-narucivanje.aspx


Djelatnici i predmeti

redoviti profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Sandra Anić-Milošević +38514802141 141 e-mail  
prof. dr. sc. Martina Šlaj +38514802173 173 e-mail  
asistent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Tadeja Blagec +38514802163 163 e-mail  
Luka Šimunović +38514802163 163 e-mail  
redoviti profesor u trajnom zvanju
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Marina Lapter Varga +38514802164 164 e-mail  
prof. dr. sc. Senka Meštrović +38514802107 107 e-mail B-3-4
OSTALI
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Ksenija Borić Šalter: +38514802117
Ambulanta: +38514802127
e-mail  
Dubravka Kokot +38514802137 e-mail  
Ksenija Mezak +38514802137 e-mail  
Dragica Milković Šalter: +38514802117
Ambulanta: +38514802127
e-mail  
Helena Pleša +38514802137 e-mail  
Marijana Šinjor Grašić Šalter: +38514802117
Ambulanta: +38514802127
e-mail  
dipl. med. techn. Sanja Vučković Hrkač +38514802163 e-mail  
Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Dentalna fotografija
0,0,0
7, 8 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Dental photography
0,0,0
7, 8 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Orthodontics
0,0,0
11, 12 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Ortodoncija
0,0,0
11, 12 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Preclinical orthodontics
0,0,0
9 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Pretklinička ortodoncija
0,0,0
9 integrirani prijediplomski i diplomski INFO