Repozitorij

Osnovne informacije

 

Zavod za ortodonciju
Gundulićeva 5, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Utemeljen 1958.

Predstojnik Zavoda: Prof.dr.sc. Senka Meštrović

Tel: , Fax: 
Email: 
URL: www.sfzg.unizg.hr/zo


Više infomacija o postupku naručivanja možete dobiti na stranicama KBC Zagreb pod "Centralno naručivanje pacijenata" - Klinika za stomatologiju.

 https://www.kbc-zagreb.hr/pacijenti-i-posjetitelji/narucivanje/kontakt-podaci-klinikazavoda-za-centralno-narucivanje/   


Djelatnici i predmeti

redoviti profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Sandra Anić-Milošević +38514802127 173 e-mail B-3-6
prof. dr. sc. Marina Lapter Varga +38514802127 164 e-mail  
prof. dr. sc. Senka Meštrović +38514802107 107 e-mail B-3-4
prof. dr. sc. Mladen Šlaj +38514802141 141 e-mail B-3-1
izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Martina Šlaj +38514802127 173 e-mail B-3-6
asistent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr.stom. Dražen Jokić e-mail  
OSTALI
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Ksenija Mezak e-mail  
Dragica Milković +38514802127 e-mail  
Ksenija Pavletić e-mail  
Helena Pleša e-mail  
Marijana Šinjor Grašić e-mail  
dipl. med. techn. Sanja Vučković Hrkač +38514802163 e-mail  
Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Dentalna fotografija
0,0,0
7, 8 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Dental photography
0,0,0
7, 8 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Ortodoncija
0,0,0
11, 12 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Pretklinička ortodoncija
0,0,0
9 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO