O Knjižnici

Središnja stomatološka knjižnica

Kratki video - Naše knjižnice (ZKD)

 

Djelatnici

 • dr. sc. Ivana Pažur, knjižničarski savjetnik, voditeljica Knjižnice
  (Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

 • Maja Kozina, viši knjižničarski tehničar
   

Misija

 • osiguranje dostupnosti knjižnične građe.

 • osiguranje dostupnosti informacija temeljenih na znanju.

 • potpora redovnom i cjeloživotnom obrazovanju.

 • potpora znanstveno-istraživačkom radu.

 • potpora stvaranju društva znanja.

   

Vizija

 • aktivan partner u stvaranju, prijenosu i usvajanju znanja.

 • dio integriranog sveučilišnog knjižničnog sustava.

 • automatizirano poslovanje do usluge samoposluživanja.

 


Povijest

Knjižnica Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu nastala je izdvajanjem knjižnog fonda Zavoda za odontologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Nakon reorganizacije nastave stomatologije na Sveučilištu u Zagrebu 1962. godine Sabor SR Hrvatske osniva Stomatološki fakultet, a u ožujku 1964. god. otvorena je biblioteka Fakulteta na trećem katu dvorišne zgrade. Biblioteku je organizacijski ustrojio Knjižnični odbor Fakulteta. Projekt namještaja izveo je inž. Valdemar Balley, a police izradila Stolarska radionica Halapija. Ukupna površina dviju prostorija iznosila je 36 m2.

Osamdesetih godina stekla je status središnje knjižnice za područje stomatologije u Republici Hrvatskoj te promijenila ime u Središnja stomatološka knjižnica.
U siječnju 2003. god. preselila je u novouređeni prostor u prizemlju (oko 165 m2) gdje je organiziran korisnički prostor sa 16 radnih mjesta od kojih je 6 bilo opremljeno računalima. Na galeriji istog prostora organizirana je studentska informatička učionica s 10 radnih mjesta opremljenih računalima.

Od 2003. do 2020. voditeljica knjižnice bila je Vesna Borić mag.bibl., dipl.ing.

 

Borić, Vesna. 50. godišnjica Središnje stomatološke knjižnice Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu // Acta stomatologica Croatica, 48 (2014), 4; 246-249 doi:10.15644/asc48/4/1


Fond

Građa je organizirana i smještena po zbirkama u slobodnom pristupu.

Zbirka knjiga je smještena uz informacijski pult. Za sadržajnu obradu knjiga koristi se National library of medicine klasifikacija, a knjige su na policama raspoređene po stručnim skupinama tj. po sadržaju koji obrađuju. Za predmetnu obradu koristi se MeSH tezaurus pojmova (Medical subject headings). U fondu Knjižnice korisnicima stoji na raspolaganju oko 3.500 svezaka monografskih publikacija.

Referentna zbirka izdvojena je u dva zasebna ormara radi bolje dostupnosti korisnicima.

Zbirka ocjenskih radova smještena je ispod Studentske informatičke učionice, a sastoji se od četiri zasebne cjeline:

 1. Zbirka diplomskih radova

 2. Zbirka magistarskih radova 

 3. Zbirka poslijediplomskih specijalističkih radova

 4. Zbirka disertacija

Radovi su razvrstani abecedom autora. Svi radovi su uneseni u Bazu podataka ocjenskih radova obranjenih na Stomatološkom fakultetu. Bazu je moguće pretražiti po autoru, mentoru, katedri/zavodu, tipu rada i riječima iz naslova rada, a ažurira se dnevno.

Zbirka časopisa smještena je ispod galerije, a Knjižnica posjeduje bogatu zbirku od preko 120 naslova časopisa iz stomatologije i srodnih područja. Časopisi su razvrstani abecedom naslova, a unutar naslova kronološki.

Toldts Anatomischer Atlas, 20. izd., 1948.Prostor, oprema, korisnici i usluge

Korisnicima je na raspolaganju čitaonički prostor s 19 radnih mjesta te 14 korisničkih računala. Na galeriji je smještena Studentska informatička učionica s 10 korisničkih računala i ukupno 14 radnih mjesta. Radno vrijeme učionice je od 12:00 do 20:00 sati.

Korisnicima je na raspolaganju i WI-FI mreža, te fotokopirni uređaj.

SSK je prvenstveno orjentirana zadovoljavanju informacijskih potreba djelatnika Fakulteta i studenata stomatologije. Osim navedenih, usluge Knjižnice mogu koristiti specijalizanti i stažisti te vanjski korisnici iz srodnih institucija.

 • Davanje referentnih i referalnih informacija

 • Informiranje putem web stranica Knjižnice

 • Posudba građe

 • Osiguravanje mogućnosti fotokopiranja građe

 • Dobava građe međuknjižničnom posudbom

 • Edukacija korisnika

 • Bibliometrijske usluge
   

Suradnja

Knjižnica je od 1997. godine uključena u projekt Ministarstva znanosti i tehnologije Sustav znanstvenih informacija - podsustav biomedicina. U projekt je uključeno deset biomedicinskih knjižnica pod vodstvom Središnje medicinske knjižnice. Najvažniji cilj je bio stvaranje skupnih kataloga dostupnih preko interneta (OPAC - open access cataloging) koji još nije realiziran u svim segmentima za sve knjižnice suradnice.


Projekt

Prvi samostalni projekt je organizacija i stvaranje baze podataka dipomskih radova obranjenih na Stomatološkom fakutetu. Bazu je moguće pretraživati po autoru, mentoru, katedri/zavodu, te po riječima iz naslova. Čim je baza testirana pristupilo se njenom proširenju na sve ocjenske radove tako da ona danas obuhvaća i magistarske radove kao i disertacije. Projekt je pokrenut 2003. godine, a baza se ažurirala do 2013. godine.


Pravilnik

Na XII sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 28. listopada 2004. godine usvojen je Pravilnik Središnje stomatološke knjižnice Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na temelju pravilnika priređen je Kućni red koji sadrži opća pravila i kratak izvod iz pravilnika.

Pravilnik o radu knjižnice, Fakultetsko vijeće na XVII. sjednici 30. siječnja 2020.