Digitalni akademski arhivi i repozitoriji (Dabar) - objedinjeno pretraživanje 145 repozitorija ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja RH
Repozitorij Stomatološkog fakulteta

 

 

Repozitoriji disertacija iz 580 sveučilišta iz 29 europskih zemalja (objedinjeno pretraživanje)

 

 

 

 

OAIster - skupni repozitorij koji omogućuje pristup do više od 11 milijuna zapisa organiziranih u digitalnim arhivima nastalim na načelu slobodnog pristupa

 

 

DOAR - Direktorij institucijskih repozitorija u otvorenom pristupu (repozitoriji sveučilišta, instituta i sl.). Repozitoriji sadrže različite vrste radova: članke, doktorske disertacije, izvještaje iz svih područja znanosti.

 

MedRxiv - Preprint (radovi prije recenzije) repozitorij za biomedicinu i srodne znanosti - stomatologija i oralna medicina (CSHL, Yale University, and BMJ)

 

 


Repozitoriji

Repozitorij je prazan