Endodoncija II

Repozitorij

Endodoncija II

Šifra: 176220
ECTS: 5.5
Nositelji: prof. dr. sc. Ivana Miletić
Izvođači: prof. dr. sc. Ivica Anić - Posebne kliničke vježbe
izv. prof. dr. sc. Ivona Bago - Posebne kliničke vježbe
izv. prof. dr. sc. Anja Baraba - Posebne kliničke vježbe
prof. dr. sc. Nada Galić - Posebne kliničke vježbe
doc. dr. sc. Ana Ivanišević - Posebne kliničke vježbe
izv. prof. dr. sc. Bernard Janković - Posebne kliničke vježbe
prof. dr. sc. Silvana Jukić Krmek - Posebne kliničke vježbe
prof. dr. sc. Zoran Karlović - Posebne kliničke vježbe
izv. prof. dr. sc. Eva Klarić - Posebne kliničke vježbe
izv. prof. dr. sc. Danijela Marović - Posebne kliničke vježbe
izv. prof. Jurica Matijević - Posebne kliničke vježbe
doc. dr. sc. Višnja Negovetić Mandić - Posebne kliničke vježbe
prof. dr. sc. Vlatko Pandurić - Posebne kliničke vježbe
prof. dr. sc. Božidar Pavelić - Posebne kliničke vježbe
prof. dr. sc. Katica Prskalo - Posebne kliničke vježbe
doc. dr. sc. Valentina Rajić - Posebne kliničke vježbe
izv. prof. dr. sc. Paris Simeon - Posebne kliničke vježbe
prof. dr. sc. Sanja Šegović - Posebne kliničke vježbe
prof. dr. sc. Zrinka Tarle - Posebne kliničke vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Posebne kliničke vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Svrha predmeta je osposobiti studente da provede liječenja bolesti periapikalnog tkiva, a ciljevi su
podučiti ih etiologiji, patogenezi, dijagnostici i terapiji periapikalnih bolesti, indikacijama endodontsku
kirurgiju i endodontskim postupcima pri traumi zuba.
Literatura:
  1. Torabinejad M, Walton RE: Endodoncija: načela i praksa
  2. Jukić Krmek S. i sur.: Pretklinička endodoncija
  3. Andreasen JO, Andreasen FM, Andreasen L.: Textboox and color atlas of traumatic injuries of the teeth. 5th ed
  4. Rotstein I, Ingle JI.: Ingle's Endodontics. 7th ed
  5. Berman LH, Hargreaves KM: Cohen's Pathways of the pulp. 12 ed.
  6. Torabinejad M, Rubinstein R.: The art and science of contemporary surgical endodontics.1st ed.
  7. Trope M, Debelian G: Priručnik iz endodoncije za praktičara
11. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Dentalna medicina
Termini konzultacija:

Obavijesti

Izvedbeni plan predmeta dostupan je OVDJE. (Za pristup je potrebno prijaviti se pomoću AAI. Ovisno o pretraživaču, dokument se otvara u novom prozoru ili pohranjuje na računalo.)

Marin Vodanović
Objavljeno: 25. 10. 2021. u 08:05
Uređeno: 19. 9. 2023. u 21:22