Popis predmeta

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij
ECTS metodološki predmet INFO
4.0 Analitičke, in vitro i in vivo laboratorijske metode u istraživanju bioaktivnih i biokompatibilnih tvari (1000)
Alajbeg, I.
INFO
5 Biomorfološke metode istraživanja u stomatologiji (75)
Gajović, S.
INFO
6.0 Biostatistika (1001)
Kujundžić-Tiljak, M.
INFO
4 Epidemiologijske metode u istraživanju (175)
Ulovec, Z.
INFO
3.0 Etika u biomedicinskim istraživanjima (10)
Matulić, T.
INFO
4 Izrada dentalnog profila (15)
Brkić, H.
INFO
3.0 Izvori informacija u stomatologiji (290)
Borić, V.
INFO
5 Molekularna biologija mineraliziranih tkiva (76)
Grgurević, L.
INFO
4.0 Morfometrijska 3D analiza kraniofacijalnog sustava (3)
Šlaj, M.
INFO
4 Oblikovanje znanstvenog djela (11)
Anić, I.
INFO
6 Oralna epidemiologija (2)
Šlaj, M.
INFO
ECTS granski predmet INFO
4 Analiza koštanog tkiva stomatognatog sustava; promjene uzrokovane funkcijom, starenjem, implantološkom terapijom i/ili protetskim radom (1006)
Čelebić, A.
INFO
4 Biomehanika u implantoprotetičkoj terapiji (30)
Ćatić, A.
INFO
3 Digitalna gnatometrija i CAD CAM potpomognuta terapija u ortodonciji (99)
Šlaj, M.
INFO
5 Dijagnostika kronične orofacijalne boli i metode somatosenzoričkih testiranja u orofacijalnoj regiji (1002)
Alajbeg, I.
INFO
3 Eksperimentalna fotopolimerizacija (20)
Čizmić, A.
INFO
3 Eksperimentalna prosudba stakleno ionomernih cemenata (16)
Prskalo, K.
INFO
4 Eksperimentalni postupci za određivanje kakvoće kompozitnih materijala (18)
Tarle, Z.
INFO
4 Eksperimentalni postupci za određivanje učinkovitosti adhezijskih sustava (17)
Tarle, Z.
INFO
4 Endodontska kirurgija: suvremeni pristup, metode i materijali (117)
Karlović, Z.
INFO
3 Epidemiologija dentalne erozije u adolescenata (69)
Čuković Bagić, I.
INFO
3 Epidemiologija karijesne aktivnosti u adolescenata (70)
Verzak, Ž.
INFO
3 Epidemiološki i sistemski aspekti u etiologiji parodontalnih bolesti (6)
Plančak, D.
INFO
5 Evaluacija dentalnih materijala u dječjoj stomatologiji (1010)
Glavina, D.
INFO
3 Genom tumorskih stanica (190)
Pećina-Šlaus, N.
INFO
2 Histopatološke analize periapeksnih bolesti (40)
Pavelić, B.
INFO
3 Imunohistokemijska i molukularna analiza upale pulpe i periapeksa (29)
Krmek, S.
INFO
3 Ispitivanja bioloških i tehnoloških svojstva materijala za punjenje korijenskih kanala (5)
Miletić, I.
INFO
3 Ispitivanje kvalitete poslijeendodontskih sustava (28)
Šegović, S.
INFO
3 Istraživanje toksičnosti dentalnih materijala i njihov utjecaj na organizam čovjeka i okoliš (1009)
Galić, N.
INFO
4 Keramički sustavi u stomatološkoj protetici (1011)
Mehulić, K.
INFO
3 Klinička i instrumentalna analiza stomatognatog sustava (39)
Kraljević-Šimunković, S.
INFO
4 Konvencionalna i digitalna rentgenkefalometrija u ortodonciji (1)
Lapter Varga, M.
INFO
4 Lokalizirani defekti alveolarnog grebena, utjecaj na estetiku i zube nosače fiksno protetskog rad (1012)
Stipetić-Ovčariček, J.
INFO
4 Metoda konačnih elemenata u biomehaničkim istraživanjima kraniofacijalnog sustava (4)
Meštrović, S.
INFO
6.0 Mikrobiološke metode u dentalnoj medicini (1260)
Budimir, A.
INFO
3 Molekularna dijagnostika bolesti usne šupljine (47)
Mravak-Stipetić, M.
INFO
3 Morfometrija u dentalnoj antropologiji (1008)
Dumančić, J.
INFO
3 Neurološki uzroci poremećaja žvakanja i gutanja (50)
Trkanjec, Z.
INFO
4 Odontobiografija - osnove meta-analize stomatognatog sustava (1014)
Vodanović, M.
INFO
3.0 Određivanje količine fluorida u caklini zuba nakon topikalne primjene fluoridnih preparata (34)
Peroš, K.
INFO
4 Oralno-medicinski aspekti sustavnih autoimunih bolesti (53)
Biočina-Lukenda, D.
INFO
2 Ortodontskokirurško liječenje skeletnih deformiteta kostiju lica (59)
Uglešić, V.
INFO
2 Parodont, periimplantatna tkiva i okluzijske sile (336)
Aurer, A.
INFO
2 Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini (181)
Simeon, P.
INFO
3 Povezanost bolesti zuba i usne šupljine s bolestima kardiovaskularnog i gastrointestinalnog sustava (100)
Ljubičić, N.
INFO
4 Protetski pacijent i procjena kvalitete života vezane uz protetski rad: sredstva za procjenu (upitnici), faktorska analiza i psihometrijska svojstva (1007)
Čelebić, A.
INFO
4 Sinus lifting-procjena uspješnosti kod različitih operativnih tehnika (93)
Perić, B.
INFO
4 Suvremene spoznaje o melanomu uz poseban osvrt na melanome u području glave i vrata (349)
Šitum, M.
INFO
3 Suvremene tehnike u dentalnoj implantologiji (68)
Katanec, D.
INFO
3 Suvremeni pristup problemu oralnih prekanceroznih lezija (55)
Biočina-Lukenda, D.
INFO
4 Temeljne i napredne tehnike istraživanja u endodonciji i primjeni lasera u stomatologiji (1003)
Anić, I.
INFO
3 Vlaknima ojačani polimerni materijali u stomatološkoj protetici (63)
Vojvodić, D.
INFO
3.0 Digitalna radiologijska dijagnostika tumora glave i vrata (1060)
Zadravec, D.
INFO
2.0 Dizajn dentalnih implantata (1005)
Bošnjak, A.
INFO
3.0 Eksperimentalni postupci određivanja učinkovitosti sredstava za održavanje oralne higijene (1100)
Negovetić-Vranić, D.
INFO
3.0 Epigenetika (1110)
Šerman, L.
INFO
4 Evaluacija kliničkih i preventivnih metoda terapije karijesa (24)
Dukić, W.
INFO
3.0 Fotogrametrija i estetika u ortodonciji (86)
Anić-Milošević, S.
INFO
3.0 Ispitivanje utjecaja lasera na biomehanička svojstva dentalnih materijala i tvrdih zubnih tkiva (1040)
Baraba, A.
INFO
3.0 Klinička i eksperimentalna endodoncija mliječnih i mladih trajnih zuba (1080)
Jurić, H.
INFO
4.0 Kliničko i radiološko ispitivanje uspješnosti implanto-protetske terapije kod potpuno bezubih pacijenata (1050)
Ćelić, R.
INFO
4.0 Laboratorijske metode u imunologiji: lančana reakcija polimerazom i protočna citometrija (1013)
Šamija, I.
INFO
3.0 Metali i legure kao biomaterijali (1020)
Jelinić Carek, A.
INFO
2 Oksidacijski stres (314)
Lovrić, J.
INFO
3.0 Procjena potreba za ortodontskim tretmanom (82)
Špalj, S.
INFO
3.0 Procjena uspješnosti preventivnih i minimalno invazivnih postupaka u liječenju tvrdih zubi (1120)
Janković, B.
INFO
3.0 Prosudba primjene inhalacijske sedacije u dentalnoj medicini (1090)
Majstorović, M.
INFO
2.0 Regenerativna parodontološka terapija i tkivni inžinjering (1070)
Božić, D.
INFO
5.0 Temporomandibularni bolovi i osteoartritis (1030)
Badel, T.
INFO
4 Važnost procjene boje zuba pri različitim stomatološkim postupcima (1130)
Knezović-Zlatarić, D.
INFO
4 Znanstvena istraživanja u psihostomatologiji (60)
Karlović, D.
INFO
6.0 Znanstveni pristup genetici, epidemiologiji, patofiziologiji, dijagnostici i liječenju bolova u području glave i vrata (1004)
Bašić Kes, V.
INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj