Oralna kirurgija I

Repozitorij

Oralna kirurgija I

Šifra: 176103
ECTS: 6.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dragana Gabrić
Izvođači: doc. dr. sc. Josip Biočić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Davor Brajdić - Predavanja
doc. dr. sc. Petar Đanić - Predavanja
prof. dr. sc. Irina Filipović-Zore - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Marko Granić - Predavanja
dr. sc. Tomislav Katanec - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Tihomir Kuna - Predavanja
prof. dr. sc. Berislav Perić - Predavanja
doc. dr. sc. Ivan Salarić - Predavanja
prof. dr. sc. Mato Sušić - Predavanja
doc. dr. sc. Marko Vuletić - Predavanja
doc. dr. sc. Ivan Zajc - Predavanja

prof. dr. sc. Irina Filipović-Zore - Posebne kliničke vježbe
izv. prof. dr. sc. Dragana Gabrić - Posebne kliničke vježbe
izv. prof. dr. sc. Marko Granić - Posebne kliničke vježbe
dr. sc. Tomislav Katanec - Posebne kliničke vježbe
izv. prof. dr. sc. Tihomir Kuna - Posebne kliničke vježbe
prof. dr. sc. Mato Sušić - Posebne kliničke vježbe
doc. dr. sc. Marko Vuletić - Posebne kliničke vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Posebne kliničke vježbe 30

2. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Posebne kliničke vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Program studija iz oralne kirurgije I poučava studente o prvom kliničkom pregledu bolesnika, posebno s obzirom na oralnokiruršku problematiku i diferencijalnu dijagnozu patoloških promjena u usnoj šupljini. Tijekom studija osposobiti studenta da kao doktor dentalne medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti zna sve tehnike lokalne anestezije i moguće komplikacije, vađenje zuba i liječenje svih komplikacija u tijeku i nakon vađenja. Osposobiti studenta prepoznati sve kliničke slike odontogene upale i načine liječenja uključujući intraoralne incizije i propisivanje antibiotske terapije. Tijekom vježbi student mora svladati mogućnosti radiološke dijagnostike u oralnoj kirurgiji, naučiti indikacije za operacije (apikotomije i alveotomije), prepoznavanje cističnih procesa i znati osnovne postavke kirurškog liječenja cista čeljusti i okolnih tkiva. Poučavanjem diferencijalne dijagnostike benignih i malignih promjena pravovremeno otkriti premaligne i maligne lezije. Studenta naučiti postaviti indikacije za pretprotetske kirurške zahvate i asistiranjem pri operacijama mora upoznati najvažnije oralnokirurške zahvate.
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. Oralna kirurgija, Miše I. Oralna kirurgija.
  Medicinska naklada1991., Miše I., Medicinska naklada, 1991.
 2. Oralna kirurgija 2, Knežević G. i suradnici. Oralna kirurgija 2
  Medicinska naklada 2003, Knežević G. i suradnici, Medicinska naklada, 2003.
 3. Lokalna anestazija u dentalnoj medicini, Gabrić D. i suradnici. Lokalna anestazija u dentalnoj medicini
  Medicinska naklada 2015, Gabrić D. i suradnici, Medicinska naklada, 2015.
 4. Oralnokirurški priručnik, Ćabov T. Oralnokirurški priručnik
  Medicinska naklada 2009, Ćabov T., Medicinska naklada, 2009.
 5. Maksilofacijalna kirurgija, Lukšić I. i suradnici. Maksilofacijalna kirurgija
  Ljevak 2019

  17. - 35. str. Vodič kroz dentalnu medicinu
  38. - 62. str. Upale maksilofacijale regije
  63. - 83. str. Ciste čeljusti i diferencijalna dijagnoza prozračnosti čeljusti
  213. - 242. str. Bolesti žljezda slinovnica
  281. - 295. str. Bolesti čeljusnog zgloba i oraofacijana bol, Lukšić I. i suradnici, Ljevak, 2019.
 6. Bol - uzroci i liječenje, Jukić M. i suradnici. Bol - uzroci i liječenje
  Medicinska naklada 2011.

  229. - 235. str . Macan D. Orofacijalna bol, Jukić M. i suradnici, Medicinska naklada, 2011.
 7. Anesteziologija u dentalnoj medicini, Peršec J..Anesteziologija u dentalnoj medicini
  Medicinska naklada 2019.

  210. - 234. str. Macan D. Antimikrobna terapija u stomatologiji, Peršec J., Medicinska naklada, 2019.
 8. O etiologiji karcinoma usne šupljine, Macan D. O etiologiji karcinoma usne šupljine
  Acta Stomatol Croat.1996; 30/4: 275 - 285. str, Macan D., Acta Stomatol Croat., 1996.
 9. Analgezija u stomatologiji i samoliječenje, Macan D.Analgezija u stomatologiji i samoliječenje
  Hrvatski stomatološki vjesnik 2007:14/9: 9. - 14. str., Macan D., Hrvatski stomatološki vjesnik, 2007.
 10. Primjena antimikrobnih lijekova u stomatologiji, Macan D. Primjena antimikrobnih lijekova u stomatologiji
  Sonda 2003; 8/9: 40. - 41. str., Macan D, Sonda, 2003.
 11. Orofacial Pain. Guidelines for assessment, Diagnosis, and Management, De Leeuw. Orofacial Pain. Guidelines for assessment, Diagnosis, and Management
  Quintessence, Chicago 2008., De Leeuw, Quintessence, Chicago, 2008.
 12. Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery, Hupp JR. Ellis III E, Tucker MR. Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery
  Mosby-Elsevier. St.Louis 2008., Hupp JR. Ellis III E, Tucker MR., Mosby-Elsevier. St.Louis, 2008.
 13. Dental Menagement of the Medically Compromised Patient, Little Jw, Falace DA, Miller CS, Rhodus NL. Dental Menagement of the Medically Compromised Patient
  Mosby, St. Louis 2008., Little Jw, Falace DA, Miller CS, Rhodus NL., Mosby, St. Louis, 2008.
 14. Handbook of Local Anesthesia, Malamed S. Handbook of Local Anesthesia
  Mosby, St. Llouis 2004, Malamed S., Mosby, St. Llouis, 2004.
9. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Dentalna medicina

10. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Dentalna medicina
Termini konzultacija:

Obavijesti

Izvedbeni plan predmeta dostupan je OVDJE. (Za pristup je potrebno prijaviti se pomoću AAI. Ovisno o pretraživaču, dokument se otvara u novom prozoru ili pohranjuje na računalo.)

Marin Vodanović
Objavljeno: 24. 10. 2021. u 20:47
Uređeno: 19. 9. 2023. u 20:32