Osnovne informacije

 

Zavod za dentalnu antropologiju
Gundulićeva 5, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Utemeljen 1966.

Predstojnik Zavoda: 
prof. dr. sc. Hrvoje Brkić
 

Tel: +385 1 4802 145, Fax: 
Email: zda@sfzg.hr
URL: www.sfzg.unizg.hr/zda


Djelatnici i predmeti

redoviti profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Jelena Dumančić +38514802145 146 e-mail A-2-2
prof. dr. sc. Marin Vodanović 214 e-mail A-3-14
izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Ivana Savić Pavičin 146 e-mail A-2-2
asistent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Luka Banjšak e-mail  
redoviti profesor u trajnom zvanju
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Brkić +38514802145 166 e-mail A-2-1
OSTALI
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Tajana Kostelić e-mail  
Dina Križanec e-mail  
vms. Tina Krmpotić e-mail  
Pashke Paluca e-mail  
Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Comparative odontology
0,0,0
10, 9 integrirani preddiplomski i diplomski INFO
History of dental medicine
0,0,0
3, 4 integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Introduction to dental medicine
0,0,0
1, 2 integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Komparativna odontologija
0,0,0
3, 4 integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Morfologija zubi s dentalnom antropologijom
0,0,0
3, 4 integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Occupational diseases in dentistry
0,0,0
5, 6 integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Povijest dentalne medicine
0,0,0
3, 4 integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Profesionalne bolesti stomatologa
0,0,0
5, 6 integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Stomatološka skrb za osobe s invaliditetom
0,0,0
11, 12 integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Tooth morphology with dental anthropology
0,0,0
3, 4 integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Uvod u dentalnu medicinu
0,0,0
1, 2 integrirani preddiplomski i diplomski INFO

PROJEKT: Analiza zuba u forenzičkim i...

Procjena dentalne dobi nezaobilazni je postupak u kliničkom radu svakog stomatologa, forenzične analize pri postizanju podataka o starosti kadavera te u arheološkim analizama na ekshumiranim skeletnim ostacima.
Svrha ovog projekta je određivanje dentalne dobi u različitim dobnim skupinama recentnog čovjeka kao i na arheološkim uzorcima zubi i čeljusti iz prapovijesti te iz perioda ranog srednjeg vijeka i kasne antike.
Prikupljanje uzoraka bazirat će se na izvađenim zubima pacijenata uz poštivanje etičkih protokola te njihovo uklapanje u akrilatnu masu i promatranje i mjerenje debljine zubnog cementa pod mikroskopom. Ovim ciljem nastojat će se utvrditi korelaciju između poznatih kronološke dobi i postignute dentalne dobi.
Određivanje dentalne dobi u djece i adolescenata utvrdit će se analizom iz kolekcije ortopantomogramskih snimki Zavoda za dentalnu antropologiju. Prikupljena kolekcija ortopantomograma bit će razvrstana u dobne skupine te će se na temelju razvojnih faza korjenova trajnih zuba nastojati postići korelacija poznate kronološke dobi i postignute dentalne dobi.
Ortopantomogrami će poslužiti za popunjavanje baze podataka u izradi programa za umjetnu inteligenciju. Utvrđivati ​​će se i spolni dimorfizam na trajnim zubima recentnog čovjeka korištenjem metode ASUDAS.
Procjena dentalne dobi određivat će se i na arheološkim zbirkama zubi iz arhive Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a kolekcija potjeće iz vremena ranog srednjeg vijeka i kasne antike. Na navedenom uzorku mjerit će se istrošenost zubnih ploha i bridova pomoću kompjutorskog programa VistaMetrix te korelirati postignuta dentalna dob s poznatom koštanom dobi uzoraka. Drugi dio arheološkog materijala kolekcija je Centra za kulturu Vela Luka, a bazira se na ekshumiranim dentalnim ostacima iz nekropola Kopila iz vremena IV. - I. stoljeća prije Krista. Na navedenom uzorku iz prapovijesti analizirat će stabilni izotopi 14C, Stroncij, 15N kako bi se utvrdila starost uzoraka te načina prehrane tadašnjih stanovnika Blata. Također će se nastojati odrediti metrijske i nemetrijske dentalne varijable koje ukazuju na način života, spola i starosti starosjedioca otoka Korčule.
Očekujemo da ćemo postignute rezultate pripomoći u svakodnevnom radu stomatologa kliničara, forenzičara i antropologa pri određivanju dentalne dobi.

Hrvoje Brkić
Objavljeno: 7. 4. 2022. u 09:43
Uređeno: 7. 4. 2022. u 10:16
Popis obavijesti

Povijest zavoda

 

 

Zavod za morfologiju zubi osnovan je 8. veljače 1966. godine kao sedma po redu nastavna ustrojbena jedinica Stomatološkog fakulteta. Za prvog je predstojnika imenovan doc. dr. sc. Mustafa Ćatović, a nastavni je predmet nazvan „Morfologija zubi s uvodom u stomatologiju“. Iste je godine utemeljen i Klinički odjel za opću stomatologiju Klinike za stomatologiju KBC-a Zagreb, kako bi obavljao kliničku djelatnost Zavoda za morfologiju zubi Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Fakultetsko vijeće je na sjednici 9. veljače 1995. godine naziv Zavoda promjenilo u „Zavod za dentalnu antropologiju“ koji je ostao do danas. Od 1997. godine u sklopu Zavoda djeluje i Katedra za forenzičnu stomatologiju.

 

Više informacija o Zavodu za dentalnu antropologiju moguće je pronaći u monografiji Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iz 2013. godine na stranici 96. Monografiji možete pristupiti OVDJE.

 

For English version of this webpage please click HERE.


Djelatnici zavoda

Izv.prof. dr. sc. Marin Vodanović
Prodekan za sveučilišne poslijediplomske specijalističke studije
vodanovic@sfzg.hr
Prof. dr. sc. Hrvoje Brkić
Predstojnik zavoda
Pročelnik Katedre za forenzičnu stomatologiju
brkic@sfzg.hr

Izv.prof. dr. sc. Jelena Dumančić
 

dumancic@sfzg.hr

Izv.prof.dr. sc. Ivana Savić Pavičin

savic@sfzg.hr

Pashka Paluca
Medicinska sestra
Mag.sest. Tina Zgurić
Glavna medicinska sestra
Tajana Kostelić
Zubni tehničar
Dina Radović
Zubni tehničar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOSTUJUĆI PROFESORI NA ZAVODU

 

G. Richard Scott

Profesor antropologije na Sveučilištu u Nevadi, Reno, SAD

Kurt W. Alt 

Profesor antropologije na Johannes-Gutenberg University u Mainzu u Njemačkoj

Tore Solheim
Professor emeritus na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Oslu u Norveškoj
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Zavod za dentalnu antropologiju

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Gundulićeva 5

HR-10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 1 4802 145

E-pošta: zda@sfzg.hr

Mrežna stranica: www.sfzg.unizg.hr/zda