Izbornik predmeta

Provjera znanja

Ispit iz Stomatološke kemije se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Student se može osloboditi pismenog ispita polaganjem gradiva preko 2 kolokvija.

Studenti koji skupe minimalno 16 bodova iz oba kolokvija oslobađaju se polaganja pismenog dijela ispita. Položeni pismeni ispit uvjet je za pristupanje usmenom dijelu ispita. Na pismenom ispitu može se postići maksimalno 30 bodova, a za prolaz na testu nužno je prikupiti minimalno 16 bodova. Jednom položeni pismeni ispit priznaje se u tekućoj akademskoj godini. Studenti koji u istoj akademskoj godini treći puta izlaze na pismeni dio ispita mogu pristupiti usmenom dijelu ispita ukoliko na pismenom ispitu postignu minimalno 13 bodova.
Studenti se za pismeni i usmeni dio ispita pripremaju iz materijala koji im se dijeli na nastavi ili se nalaze na web stranicama Katedre, kao i iz propisanog nastavnog štiva.