Izbornik predmeta

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Dentalna fotografija

Šifra: 71279
ECTS: 1.5
Nositelji: prof. dr. sc. Marina Lapter Varga
Izvođači: prof. dr. sc. Sandra Anić-Milošević - Seminar
prof. dr. sc. Senka Meštrović - Seminar
prof. dr. sc. Martina Šlaj - Seminar

prof. dr. sc. Sandra Anić-Milošević - Laboratorijske vježbe
Tadeja Blagec - Laboratorijske vježbe
prof. dr. sc. Marina Lapter Varga - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 10
Seminar 5
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Glavni cilj programa je edukacija budućih doktora dentalne medicine, koji imaju široku akademsku
naobrazbu i adekvatno kliničko iskustvo u obavljanju različitih polivalentnih zahvata kliničke prakse,
u području koje je sve više zakonska obveza u Europi i SAD-u.Naime, dokumentacija u dentalnoj medicini osim uobičajenih postupaka stomatološkog kartona i RTG snimki, danas standardno uključuje i osnovni set fotografija, kako na početku, tijekom, tako i na
kraju terapije.U restaurativnoj stomatologiji i stomatološkoj protetici fotografiranje uključuje najčešće makro
tehnike snimanja pojedinih zubi ili dijelova zubnih lukova i okluzije.U oralnoj kirurgiji fotografiraju se patološka stanja i tijek kirurških postupaka kao i ishod terapije.U oralnoj medicini fotografski se registriraju patološke promjene sluznice i gingive, ali i promjene na
tvrdim tkivima. U ortodonciji se koriste setovi intraoralnih i ekstraoralnih fortografija, koje su standardizirane i koje
se smatraju obveznim dijagnostičkim postupkom na početku, tijekom i na kraju ortodontske terapije.
U forenzičkoj su stomatologiji fotografski postupci nezaobilazan dio svake forenzičke obrade, a
fotografije predstavljaju glavni dio dokumentacije. U estetskoj stomatologiji u svijetu, a sve više i kod nas, doktori koriste fotografiju kao registraciju
statusa prije i nakon terapijskog zahvata, kao obveznu dokumentaciju, ali sve više i kao marketinško
oruđe u komunikaciji s budućim ili sadašnjim pacijentom kojem se prezentiraju usporedbe po modelu prije-poslije.
Literatura:
  1. 1. Predavanja dostupna na e-learning
  2. 1. Bengel W. Mastering Digital Dental Photography. 1. izd. Quintessence Publishing (IL); 2006.45
    2. Harcourt Davies P. The Complete Guide to Close Up & Macro Photography. David & Charles
    Publishers; 2002.
    3. Loiacono P, Pascoletti L. Photography in Dentistry: Theory and Techniques in Modern Documentation. Quintessenza Edizioni; Milano;2012.
7. semestar
Izborni predmeti za 4. godinu - Redovni studij - Dentalna medicina

8. semestar
Izborni predmeti za 4. godinu - Redovni studij - Dentalna medicina
Termini konzultacija:

Obavijesti

Izvedbeni plan predmeta za akademsku godinu 2021./2022. dostupan je OVDJE.

Marin Vodanović
Objavljeno: 22. 10. 2021. u 15:46