Profesionalne bolesti stomatologa

Profesionalne bolesti stomatologa

Šifra: 143111
ECTS: 1.5
Nositelji: prof. dr. sc. Marin Vodanović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Goran Geber - Predavanja
prof. dr. sc. Renata Iveković - Predavanja
prof. dr. sc. Krunoslav Kuna - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Dragan Lepur - Predavanja
prof. dr. sc. Liborija Lugović Mihić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Marko Nikolić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Kristina Peroš - Predavanja
prof. dr. sc. Hrvoje Pintarić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Ivana Savić Pavičin - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Ivan Šamija - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Dinko Vidović - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Dijana Zadravec - Predavanja
prof. dr. sc. Zoran Zoričić - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Laboratorijske vježbe 4
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
5. semestar
Izborni predmeti za 3. godinu - Redovni studij - Dentalna medicina

6. semestar
Izborni predmeti za 3. godinu - Redovni studij - Dentalna medicina
Termini konzultacija:

Obavijesti

Izvedbeni plan predmeta dostupan je OVDJE. (Za pristup je potrebno prijaviti se pomoću AAI. Ovisno o pretraživaču, dokument se otvara u novom prozoru ili pohranjuje na računalo.)

Marin Vodanović
Objavljeno: 26. 9. 2021. u 11:28
Uređeno: 19. 9. 2023. u 19:33
Literatura za ispit iz kolegija...

Svo gradivo potrebno za savladavanje nastave i ispita iz kolegija Profesionalne bolesti stomatologa dostupno je u knjizi „Profesionalne bolesti i bolesti vezane uz rad stomatologa“, Naklada Slap, 2015.

Marin Vodanović
Objavljeno: 21. 6. 2016. u 09:32
Kolegij Profesionalne bolesti...

Tijekom akademske godine 2015./2016. na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u sklopu integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Dentalna medicina  za studente 3. godine studija pokrenut je kolegij pod nazivom „Profesionalne bolesti stomatologa“. Pokretanjem ovog kolegija Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu svrstao se među rijetke fakultete u svijetu koji svojim studentima nudi mogućnost da se educiraju po pitanju zdravstvenih rizika i profesionalnih bolesti u struci koju su odabrali kao životni poziv.

Marin Vodanović
Objavljeno: 21. 6. 2016. u 09:24
Uređeno: 24. 10. 2018. u 22:59