O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI DOKTORSKOG RADA

    

       Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 26. listopada 2023. godine

 

Gabrijela Kapetanović Petričević, dr.med.dent.

 

    branit će doktorski rad pod naslovom:

 

Eksperimentalno ispitivanje laserski aktiviranoga fotoakustičnoga strujanja u endodontskom liječenju

 

Obrana će se održati

 

8. prosinca 2023. godine u 12:00 sati

 u Predavaonici, Gundulićeva 5.

 

       U Povjerenstvu za obranu doktorskog rada su:

 

1. prof.dr.sc. Ivica Anić, predsjednik,

2. prof.dr.sc. Sanja Šegović, član

3. dr.sc. Mario Rakić, znanstveni suradnik, član

4. prof.dr.sc. Božidar Pavelić, zamjena.

        Obrana je javna

Kristina Sahula
Objavljeno: 24. 11. 2023. u 09:15
Popis obavijesti