O B A V I J E S T                                                   

O OBRANI

POSLIJEDIPLOMSKOG SPECIJALISTIČKOG RADA

IZ DENTALNE MEDICINE

 

 

Obavještavamo da će se

dana 27. rujna 2023. godine u 10:00 sati,

u Predavaonici, Gundulićeva 5

održati javna obrana poslijediplomskog specijalističkog rada iz dentalne medicine.

 

 

 

 MARIA GLUVAČEVIĆ, dr.med.dent.

branit će poslijediplomski specijalistički rad pod naslovom:

 

 

„Monolitni nadomjesci u fiksnoj protetici“

 

 

                       U Povjerenstvu za obranu poslijediplomskog specijalističkog rada su:

                                         1.   prof.dr.sc. Amir Ćatić, predsjednik

                                         2.   izv.prof.dr.sc. Slađana Milardović, član

                                         3.   izv.prof.dr.sc. Joško Viskić, član

                                         4.   izv.prof.dr.sc. Lana Bergman, zamjena

Kristina Sahula
Objavljeno: 12. 9. 2023. u 13:04
Popis obavijesti