SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

STOMATOLOŠKI FAKULTET

Gundulićeva 5

HR-10000 Zagreb

  Broj: 01-PA-28-II.-6-6/19

Datum: 6. studenog 2019.

     Dekanica Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sukladno s odredbom članka 2. stavak 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, (NN, broj: 129/05), određuje

N A S T U P N O   P R E D A V A N J E

za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta

I.

     Nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima Stomatološkog fakulteta održat će pristupnik

Dr.sc. ZORAN VATAVUK

II.

     Nastupno predavanje ima pristupnik u svezi s provedbom izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Katedri za oftamologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u nastavnoj bazi

KBC „Sestre milosrdnice“.

III.

     Nastupno predavanje održat će se

dana 20. (srijeda) studenog 2019. godine u vremenu od 8:15 sati do 9:00 sati

u predavaonici Stomatološkog fakulteta, Gundulićeva 5

     Tema nastupnog predavanja je

„MREŽNICA“                                                                                                                                                                                                           

IV.

     Nastupno predavanje ocjenjuje stručno povjerenstvo Fakultetskog vijeća u sastavu:

  1. Prof.dr.sc. Renata Iveković
  2. Doc.dr.sc. Ivanka Petric Vicković
  3. Izv.prof.dr.sc. Eugenija Tedeschi Reiner

       4.   Prof.dr.sc. Robert Trotić, kao zamjena.

V.

     Ova obavijest o nastupnom predavanju oglašuje se na oglasnoj ploči Stomatološkog fakulteta, Rektorata Sveučilišta u Zagrebu i na web stranici Sveučilišta i Stomatološkog fakulteta.

                                                                                                               D e k a n i c a:

                                                                                                           Prof.dr.sc. Zrinka Tarle  

Dostavlja se:

  1. Prof.dr.sc. Renata Iveković, Klinika za očne bolesti, KBC „Sestre milosrdnice“
  2. Doc.dr.sc. Ivanka Petric Vicković, Klinika za očne bolesti, KBC „Sestre milosrdnice“
  3. Izv.prof.dr.sc. Eugenija Tedeschi Reiner Klinika za očne bolesti, KBC „Sestre milosrdnice“
  4. Prof.dr.sc. Robert Trotić, Klinika za uho, grlo,nos, KBC „Sestre milosrdnice“

5.   Dr.sc. Zoran Vatavuk, Klinika za očne bolesti, KBC „Sestre milosrdnice“

6.   Oglasna ploča Stomatološkog fakulteta

7.   Oglasna ploča Sveučilišta u Zagrebu

Ivan Kafadar
Objavljeno: 8. 11. 2019. u 13:45
Uređeno: 8. 11. 2019. u 13:46
Popis obavijesti