Praktični rad

 

Poštovani studenti,

s obzirom da je prošao rok za predaju prijavnih obrazaca za studente koji su sami našli mentora, molimo ostatak studenata da izaberu menotora s popisa potencijalnih mentora koji se nalazi na linku 

Obzirom da je ostao manji broj studenata koji nema mentora, prijavne obrasce potrebno je donjeti u Tajništvo fakulteta najkasnije do 17. prosinca 2018.

 

 

Studente 6. godine obavještavamo da su u okviru izvanfakultetske nastave „Praktični rad“ dužni odraditi 500 nastavnih sati prema objavljenom rasporedu/satnici za ljetni semestar ak. god. 2018./2019.

Mentora/Ordinaciju primarne zdravstvene zaštite u kojoj ćete obaviti praktični rad možete sami izabrati.

Uvjeti koje treba zadovoljiti su:

-          mentor mora imati najmanje 5 godina radnoga iskustva u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

-          ordinacija mora imati ugovor s HZZO-om

-          ordinacija može biti privatna, u zakupu i u okviru doma zdravlja

-          student i mentor ne smiju biti u rodbinskim odnosima

-          mentor istodobno smije imati jednog studenta

Potrebno je da se do zaključno 23. studenog 2018. s potpisanim priloženim obrascima (Prijavni obrazac- mentor i aai podaci) javite u Tajništvo, Petrinjska 34, g. Petri Lazić.

 

Studenti koji sami ne izaberu mentora/ordinaciju morat će od 26. studenoga 2018. godine izabrati mentora/ordinaciju prema popisu mentora/ordinacija koji će biti objavljen na mrežnim stranicama fakulteta.

Potrebno je da se do zaključno 02. siječnja 2019. s potpisanim priloženim obrascima javite u Tajništvo, Petrinjska 34 g. Petri Lazić.

 

Svi studenti 6. godine moraju imati izabranog mentora/ordinaciju i potpisane obrasce do zaključno 07. siječnja 2019. godine.

 

Za dodatna pojašnjenja javite se g. Petri Lazić na mail plazic@sfzg.hr