Praktični rad

Studente 6. godine obavještavamo da su u okviru izvanfakultetske nastave „Praktični rad“ dužni odraditi 500 nastavnih sati prema objavljenom rasporedu/satnici za ljetni semestar ak. god. 2017./2018.

Mentora/Ordinaciju primarne zdravstvene zaštite u kojoj ćete obaviti praktični rad možete sami izabrati.

Uvjeti koje treba zadovoljiti su:

-          mentor mora imati najmanje 5 godina radnoga iskustva u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

-          ordinacija mora imati ugovor s HZZO-om

-          ordinacija može biti privatna, u zakupu i u okviru doma zdravlja

-          student i mentor ne smiju biti u rodbinskim odnosima

-          mentor istodobno smije imati jednog studenta

Potrebno je da se do zaključno 01. prosinca 2017. s potpisanim priloženim obrascima javite u Tajništvo, Petrinjska 34 g. Petri Lazić.

 

Studenti koji sami ne izaberu mentora/ordinaciju morat će nakon 01. prosinca 2017. godine izabrati mentora/ordinaciju prema popisu mentora/ordinacija koji će biti objavljen na mrežnim stranicama fakulteta.

Potrebno je da se do zaključno 08. siječnja 2018. s potpisanim priloženim obrascima javite u Tajništvo, Petrinjska 34 g. Petri Lazić.

 

Svi studenti 6. godine moraju imati izabranog mentora/ordinaciju i potpisane obrasce do zaključno 08. siječnja 2018. godine.

 

Za dodatna pojašnjenja javite se g. Petri Lazić na mail plazic@sfzg.hr