Obavijesti

Studenti tiskanu inačicu Knjižice za stručnu praksu po završetku stručne prakse zadržavaju kod sebe, ali su dužni najkasnije dva tjedna po završetku stručne prakse skenirati svoju knjižicu za stručnu praksu (sve stranice) i isključivo kao pdf dokument pohraniti je putem online obrasca koji je dostupan na:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJo0_2DtNzbJ2SSg-n8YZ98aMBVh5yaUxWN8asvbWSzYMOsQ/viewform

Pdf dokument treba imenovati: PREZIME IME STUDENTA 202X/202X (npr. Ivic Ivo 2022/2023). Maksimalna veličina datoteke je 10 MB.
U slučaju pitanja ili tehničkih problema trebaju se obratiti na nastava@sfzg.hr u najkraćem mogućem roku.

SFZG
Objavljeno: 4. 4. 2024. u 10:22

1. Studenti koji nisu izabrali mentora/ordinaciju zaključno do 1. prosinca 2023. dužni su izabrati mentora/ordinaciju prema priloženom popisu 

2. Nakon odabira potrebno je prethodno dogovoriti s potencijalnim mentorom ispunjavanje obrazaca za mentorstvo.

3. Poslati scan  ispunjenih i potpisanih obrazaca na : plazic@sfzg.hr zaključno s 5. siječnjom 2024. godine.

 

POPIS POTENCIJALNIH MENTORA

SFZG
Objavljeno: 4. 12. 2023. u 10:17

Stručna praksa – prijava mentora

Studente 6. godine obavještavamo da su u okviru izvanfakultetske nastave „Praktični rad“ dužni odraditi 500 nastavnih sati prema objavljenom rasporedu/satnici za ljetni semestar ak. god. 2023./2024.

Stručna praksa se provodi u polivalentnim ordinacijama dentalne medicine iz cijele Hrvatske. Mentora/Ordinaciju primarne zdravstvene zaštite u kojoj ćete obaviti praktični rad možete sami izabrati.

Uvjeti koje treba zadovoljiti su:

o    mentor mora imati najmanje 5 godina radnoga iskustva u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

o    ordinacija može biti privatna, u zakupu i u okviru doma zdravlja

o    mentor istodobno smije imati samo jednog studenta

Ordinacije dentalne medicine u kojima se ne može obavljati stručna praksa su:

o    ordinacije koje su u vlasništvu, kojima upravlja ili u kojima radi osoba koja je član uže obitelji studenta koji ide na stručnu praksu,

o    ordinacije koje su u vlasništvu, kojima upravlja ili u kojima radi osoba koja je nastavnik ili suradnik na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,

o    ordinacije koje su u vlasništvu, kojima upravlja ili u kojima radi osoba čiji je član uže obitelji nastavnik ili suradnik na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Izvanfakultetski mentori studenata na stručnoj praksi ne mogu biti:

o    osobe koje su članovi uže obitelji studenta na stručnoj praksi,

o    osobe koje su nastavnici ili suradnici na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,

o    osobe čiji su članovi uže obitelji nastavnici ili suradnici na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Potrebno je da do zaključno 1. prosinca 2023. pošaljete scan ispunjenog i ovjerenog Prijavnog obrasca g. Petri Lazić na mail: plazic@sfzg.hr . Obrazac dostupan pod : Prijava mentora.

Studenti koji sami ne izaberu mentora/ordinaciju morat će od 4. prosinca 2023. godine izabrati mentora/ordinaciju prema popisu mentora/ordinacija koji će biti objavljen na mrežnim stranicama fakulteta.

Potrebno je da do zaključno 05. siječnja 2024. dostavite scan  ispunjenog i ovjerenog Prijavnog obrasca g. Petri Lazić na mail : plazic@sfzg.hr

Svi studenti 6. godine moraju imati izabranog mentora/ordinaciju i potpisani obrazac do zaključno 8. siječnja 2024. godine.

Za dodatna pojašnjenja javite se g. Petri Lazić na mail plazic@sfzg.hr