Uvjeti upisa u više godine

Upisi u više godine studija

  • Za upis u višu godinu studija potrebno je skupiti 55 ECTS bodova.
  • Za upis u treću studijsku godinu potrebno je položiti sve ispite sa prve studijske godine. 
  • Za upis u četvrtu studijsku godinu potrebno je položiti sve ispite sa druge studijske godine. 
  • Za upis u petu studijsku godinu potrebno je položiti sve ispite sa treće studijske godine. 
  • Za upis u šestu studijsku godinu potrebno je položiti sve ispite sa četvrte studijske godine.

Preduvjeti za upis predmeta

Odluka o redosljedu polaganja ispita programskih poveznica integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina

Odluka o redoslijedu polaganja ispita programskih poveznica integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina u akademskoj godini 2016./17.

Odluka o redoslijedu polaganja ispita programskih poveznica integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina od ak.godine 2019./20.

Priznavanje ispita položenih na drugim fakultetima

Zamolbe za priznavanje ispita položenih na drugim fakultetima podnose se u Službi za studije i trajno obrazovanja prije upisa u tekuću akademsku godinu.
Zamolba treba sadržavati:

  • zamolbu za priznavanje ispita
  • prijepis ocijena
  • studijski program/izvedbeni plan za predmet za koji se traži priznavanje