Repozitorij

Repozitorij je prazan

Dentalna medicina

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Anatomija (71274)
Petanjek, Z.
130
1, 2 INFO
7.0 Anatomija (174289)
Petanjek, Z.
130
1, 2 INFO
1.5 Etika (132814)
Polgar, N.
30
1, 2 INFO
2.0 Etika (174319)
Polgar, N.
30
1 INFO
6.0 Fizika (71294)
Gamulin, O.
60
1 INFO
4.0 Histologija s embriologijom (71299)
Jurić-Lekić, G.
80
1, 2 INFO
4.5 Histologija s embriologijom (174301)
Jurić-Lekić, G.
80
1, 2 INFO
8.0 Kemija (71304)
Lovrić, J.
75
1 INFO
4.5 Stanična biologija s genetikom (71353)
Jakuš, F.
90
1, 2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura I (71357)
Bagarić, I.
60
1, 2 INFO
0.5 Tjelesna i zdravstvena kultura I (174364)
Bagarić, I.
60
1, 2 INFO
ECTS Izborni predmeti za 1. godinu
=> Ukupna grupa za predmete na 1. godini
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.5 Engleski jezik I (71289)
Štefić, L.
30
1, 2 INFO
2.0 Engleski jezik I (174381)
Štefić, L.
30
1, 2 INFO
1.5 Prva pomoć (71346) *
Zovak, M.
15
1, 2 INFO
1.0 Prva pomoć (174376)
Zovak, M.
15
1, 2 INFO
1.5 Računalne tehnologije u dentalnoj medicini (153047) *
Jukić Krmek, S.
25
1, 2 INFO
1.5 Uvod u dentalnu medicinu (71359)
Vodanović, M.
15
1, 2 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Anatomija (71274)
Petanjek, Z.
130
1, 2 INFO
7.5 Anatomija (174289)
Petanjek, Z.
130
1, 2 INFO
8.0 Biokemija (71276)
Lovrić, J.
75
2 INFO
1.5 Etika (132814)
Polgar, N.
30
1, 2 INFO
4.5 Histologija s embriologijom (71299)
Jurić-Lekić, G.
80
1, 2 INFO
4.5 Histologija s embriologijom (174301)
Jurić-Lekić, G.
80
1, 2 INFO
5.0 Stanična biologija s genetikom (71353)
Jakuš, F.
90
1, 2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura I (71357)
Bagarić, I.
60
1, 2 INFO
0.5 Tjelesna i zdravstvena kultura I (174364)
Bagarić, I.
60
1, 2 INFO
ECTS Izborni predmeti za 1. godinu
=> Ukupna grupa za predmete na 1. godini
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.5 Engleski jezik I (71289) *
Štefić, L.
30
1, 2 INFO
2.0 Engleski jezik I (174381) *
Štefić, L.
30
1, 2 INFO
1.5 Prva pomoć (71346)
Zovak, M.
15
1, 2 INFO
1.0 Prva pomoć (174376) *
Zovak, M.
15
1, 2 INFO
1.5 Računalne tehnologije u dentalnoj medicini (153047) *
Jukić Krmek, S.
25
1, 2 INFO
1.5 Uvod u dentalnu medicinu (71359) *
Vodanović, M.
15
1, 2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dentalni materijali (71283)
Mehulić, K.
30
3 INFO
6.0 Fiziologija (71295)
Roša, J.
120
3, 4 INFO
6.5 Fiziologija (175890)
Roša, J.
120
3, 4 INFO
3.0 Imunologija (71300)
Šamija, I.
30
3 INFO
6.0 Mikrobiologija s parazitologijom (71309)
Tambić-Andrašević, A.
60
3 INFO
5.0 Morfologija zubi s dentalnom antropologijom (71313)
Brkić, H.
105
3, 4 INFO
5.0 Patologija (71334)
Čupić, H.
105
3, 4 INFO
3.0 Socijalna medicina i epidemiologija (71351)
Ulovec, Z.
30
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura II (71358)
Bagarić, I.
60
3, 4 INFO
0.5 Tjelesna i zdravstvena kultura II (175791)
Bagarić, I.
60
3, 4 INFO
ECTS Izborni predmeti za 2. godinu
=> Ukupna grupa za predmete na 2. godini
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.5 Engleski jezik II (71290) *
Štefić, L.
30
3, 4 INFO
2.0 Engleski jezik II (175898) *
Štefić, L.
30
3, 4 INFO
1.5 Opća i socijalna dentalna medicina (71322)
Verzak, Ž.
15
3, 4 INFO
1.0 Opća i socijalna dentalna medicina (175897)
Verzak, Ž.
15
3, 4 INFO
1.5 Povijest dentalne medicine (71337) *
Dumančić, J.
15
3, 4 INFO
1.5 Prevencija i kontrola infekcija u dentalnoj medicini (176781)
Tambić-Andrašević, A.
15
3, 4 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Fiziologija (71295)
Roša, J.
120
3, 4 INFO
6.5 Fiziologija (175890)
Roša, J.
120
3, 4 INFO
1.5 Karijesologija (71303)
Prskalo, K.
15
4 INFO
2.0 Karijesologija (175790)
Prskalo, K.
15
4 INFO
5.5 Morfologija zubi s dentalnom antropologijom (71313)
Brkić, H.
105
3, 4 INFO
4.5 Okluzija (71319)
Dulčić, N.
45
4 INFO
3.0 Opća farmakologija (71321)
Šutej, I.
30
4 INFO
2.5 Opća radiologija (176590)
Zadravec, D.
30
4 INFO
5.5 Patologija (71334)
Čupić, H.
105
3, 4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura II (71358)
Bagarić, I.
60
3, 4 INFO
0.5 Tjelesna i zdravstvena kultura II (175791)
Bagarić, I.
60
3, 4 INFO
ECTS Izborni predmeti za 2. godinu
=> Ukupna grupa za predmete na 2. godini
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.5 Engleski jezik II (71290)
Štefić, L.
30
3, 4 INFO
2.0 Engleski jezik II (175898)
Štefić, L.
30
3, 4 INFO
1.5 Opća i socijalna dentalna medicina (71322) *
Verzak, Ž.
15
3, 4 INFO
1.0 Opća i socijalna dentalna medicina (175897) *
Verzak, Ž.
15
3, 4 INFO
1.5 Povijest dentalne medicine (71337)
Dumančić, J.
15
3, 4 INFO
1.5 Prevencija i kontrola infekcija u dentalnoj medicini (176781) *
Tambić-Andrašević, A.
15
3, 4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.5 Dentalna farmakologija (71278)
Peroš, K.
45
5 INFO
2.5 Dentalna radiologija (71282)
Zadravec, D.
30
5, 6 INFO
3.0 Farmakologija (175933)
Peroš, K.
75
5, 6 INFO
3.0 Infektologija (121483)
Lepur, D.
40
5 INFO
4.5 Interna medicina (71302)
Ljubičić, N.
105
5, 6 INFO
4.5 Interna medicina (175983)
Ljubičić, N.
105
5, 6 INFO
2.5 Neurologija (71314)
Bašić Kes, V.
30
5 INFO
2.0 Neurologija (175928)
Bašić Kes, V.
30
5 INFO
2.5 Oftalmologija (71317)
Mandić, Z.
30
5 INFO
2.0 Oftalmologija (175995)
Mandić, Z.
30
5 INFO
2.5 Opća radiologija (71323)
Zadravec, D.
30
5, 6 INFO
2.0 Patofiziologija (71333)
Pleština, S.
75
5, 6 INFO
4.0 Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika (71339)
Jakovac, M.
105
5, 6 INFO
4.0 Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika (175985)
Jakovac, M.
105
5, 6 INFO
4.0 Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika (71340)
Kraljević-Šimunković, S.
105
5, 6 INFO
4.0 Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika (175986)
Kraljević-Šimunković, S.
105
5, 6 INFO
5.0 Pretklinička restaurativna dentalna medicina (71345)
Janković, B.
120
5, 6 INFO
4.5 Pretklinička restaurativna dentalna medicina (175991)
Janković, B.
120
5, 6 INFO
ECTS Izborni predmeti za 3. godinu
=> Ukupna grupa za predmete na 3. godini
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.5 Prevencija i kontrola infekcija u dentalnoj medicini (86998) *
Budimir, A.
15
5, 6 INFO
1.5 Profesionalne bolesti stomatologa (143111) *
Vodanović, M.
19
5, 6 INFO
1.5 Pušenje i oralno zdravlje (71348)
Alajbeg, I.
15
5, 6 INFO
1.5 Statistika u dentalnoj medicini (71354) *
Kujundžić-Tiljak, M.
30
5, 6 INFO
2.0 Statistika u dentalnoj medicini (176020)
Kujundžić-Tiljak, M.
30
5, 6 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Dentalna radiologija (71282)
Zadravec, D.
30
5, 6 INFO
3.5 Farmakologija (175933)
Peroš, K.
75
5, 6 INFO
4.5 Interna medicina (71302)
Ljubičić, N.
105
5, 6 INFO
4.0 Interna medicina (175983)
Ljubičić, N.
105
5, 6 INFO
2.5 Opća radiologija (71323)
Zadravec, D.
30
5, 6 INFO
4.0 Patofiziologija (71333)
Pleština, S.
75
5, 6 INFO
5.0 Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika (71339)
Jakovac, M.
105
5, 6 INFO
4.0 Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika (175985)
Jakovac, M.
105
5, 6 INFO
5.0 Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika (71340)
Kraljević-Šimunković, S.
105
5, 6 INFO
4.0 Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika (175986)
Kraljević-Šimunković, S.
105
5, 6 INFO
5.0 Pretklinička restaurativna dentalna medicina (71345)
Janković, B.
120
5, 6 INFO
4.5 Pretklinička restaurativna dentalna medicina (175991)
Janković, B.
120
5, 6 INFO
ECTS Izborni predmeti za 3. godinu
=> Ukupna grupa za predmete na 3. godini
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.5 Prevencija i kontrola infekcija u dentalnoj medicini (86998)
Budimir, A.
15
5, 6 INFO
1.5 Profesionalne bolesti stomatologa (143111)
Vodanović, M.
19
5, 6 INFO
1.5 Pušenje i oralno zdravlje (71348) *
Alajbeg, I.
15
5, 6 INFO
1.5 Statistika u dentalnoj medicini (71354)
Kujundžić-Tiljak, M.
30
5, 6 INFO
2.0 Statistika u dentalnoj medicini (176020) *
Kujundžić-Tiljak, M.
30
5, 6 INFO
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Anesteziologija i reanimatologija (71275)
Peršec, J.
15
7 INFO
1.0 Anesteziologija i reanimatologija (176034)
Peršec, J.
23
7 INFO
5.0 Fiksna protetika I (71292)
Komar, D.
105
7, 8 INFO
4.5 Fiksna protetika I (176079)
Komar, D.
105
7, 8 INFO
3.5 Kirurgija (71305)
Mijić, A.
90
7, 8 INFO
3.0 Kirurgija (176048)
Mijić, A.
90
7, 8 INFO
5.0 Mobilna protetika I (71310)
Ćelić, R.
105
7, 8 INFO
4.5 Mobilna protetika I (176080)
Ćelić, R.
105
7, 8 INFO
2.5 Onkologija i radioterapija (71320)
Bolanča, A.
30
7 INFO
2.0 Onkologija i radioterapija (176038)
Bolanča, A.
30
7 INFO
2.5 Pedijatrija (71335)
Stipančić, G.
30
7 INFO
3.0 Pedijatrija (176036)
Stipančić, G.
30
7 INFO
2.5 Pretklinička oralna kirurgija (71341)
Filipović-Zore, I.
35
7 INFO
3.0 Pretklinička oralna kirurgija (176054)
Filipović-Zore, I.
35
7 INFO
3.5 Pretklinička parodontologija (71344)
Plančak, D.
45
7 INFO
4.0 Pretklinička parodontologija (176075)
Plančak, D.
45
7 INFO
2.0 Propedeutika dječje dentalne medicine (147353)
Majstorović, M.
30
7 INFO
3.5 Restaurativna dentalna medicina I (71349)
Tarle, Z.
90
7, 8 INFO
ECTS Izborni predmeti za 4. godinu
=> Ukupna grupa za predmete na 4. godini
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.5 Bol (71277) *
Bašić Kes, V.
15
7, 8 INFO
1.5 Dentalna fotografija (71279)
Lapter Varga, M.
15
7, 8 INFO
1.5 Ginekologija i porodništvo (71298) *
Kuna, K.
15
7, 8 INFO
1.5 Minimalno invazivna kirurgija (100001) *
Bekavac-Bešlin, M.
15
7, 8 INFO
1.5 Okluzija i funkcija (71318)
Žabarović, D.
30
7, 8 INFO
2.0 Okluzija i funkcija (176083)
30
7, 8 INFO
1.5 Oralna higijena (71324)
Jurić, H.
15
7, 8 INFO
1.5 Uvod u znanstveni rad I (71360) *
Anić, I.
15
7, 8 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.5 Dermatovenerologija (71284)
Lugović Mihić, L.
45
8 INFO
4.0 Dermatovenerologija (176081)
Lugović Mihić, L.
45
8 INFO
4.5 Fiksna protetika I (71292)
Komar, D.
105
7, 8 INFO
4.5 Fiksna protetika I (176079)
Komar, D.
105
7, 8 INFO
3.5 Kirurgija (71305)
Mijić, A.
90
7, 8 INFO
3.0 Kirurgija (176048)
Mijić, A.
90
7, 8 INFO
4.5 Mobilna protetika I (71310)
Ćelić, R.
105
7, 8 INFO
4.5 Mobilna protetika I (176080)
Ćelić, R.
105
7, 8 INFO
3.5 Pretklinička endodoncija (71338)
Jukić Krmek, S.
45
8 INFO
2.5 Psihijatrija i psihološka medicina (71347)
Karlović, D.
30
8 INFO
3.5 Restaurativna dentalna medicina I (71349)
Tarle, Z.
90
7, 8 INFO
ECTS Izborni predmeti za 4. godinu
=> Ukupna grupa za predmete na 4. godini
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.5 Bol (71277)
Bašić Kes, V.
15
7, 8 INFO
1.5 Dentalna fotografija (71279) *
Lapter Varga, M.
15
7, 8 INFO
1.5 Ginekologija i porodništvo (71298)
Kuna, K.
15
7, 8 INFO
1.5 Minimalno invazivna kirurgija (100001)
Bekavac-Bešlin, M.
15
7, 8 INFO
1.5 Okluzija i funkcija (71318) *
Žabarović, D.
30
7, 8 INFO
2.0 Okluzija i funkcija (176083) *
30
7, 8 INFO
1.5 Oralna higijena (71324) *
Jurić, H.
15
7, 8 INFO
1.5 Uvod u znanstveni rad I (71360)
Anić, I.
15
7, 8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dječja i preventivna dentalna medicina I (145621)
Jurić, H.
90
10, 9 INFO
4.0 Endodoncija I (71287)
Prpić-Mehičić, G.
105
10, 9 INFO
3.5 Fiksna protetika II (71293)
Komar, D.
120
10, 9 INFO
4.0 Klinička parodontologija (71306)
Plančak, D.
105
10, 9 INFO
3.5 Mobilna protetika II (71312)
Ćelić, R.
120
10, 9 INFO
3.0 Oralna kirurgija I (71325)
Katanec, D.
90
10, 9 INFO
3.0 Oralna kirurgija I (176103)
Katanec, D.
90
10, 9 INFO
3.0 Oralna medicina I (147971)
Vučićević-Boras, V.
30
9 INFO
3.0 Otorinolaringologija (71332)
Vagić, D.
45
9 INFO
2.5 Otorinolaringologija (176923)
Vagić, D.
45
9 INFO
3.0 Pretklinička ortodoncija (71343)
Šlaj, M.
45
9 INFO
2.5 Restaurativna dentalna medicina II (71350)
Tarle, Z.
90
10, 9 INFO
2.0 Temporomandibularni poremećaji - dijagnostika i terapija (71356)
Čelebić, A.
30
9 INFO
2.5 Temporomandibularni poremećaji - dijagnostika i terapija (176109)
Čelebić, A.
30
9 INFO
ECTS Izborni predmeti za 5. godinu
=> Ukupna grupa za predmete na 5. godini
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.5 Cervikofacijalna patologija (99997) *
Vagić, D.
15
10, 9 INFO
1.5 Forenzička dentalna medicina (71297)
Brkić, H.
30
10, 9 INFO
2.0 Forenzička dentalna medicina (176122)
Brkić, H.
30
10, 9 INFO
1.5 Klinička farmakologija (86997) *
Peroš, K.
15
10, 9 INFO
1.5 Komparativna odontologija (71307) *
Vodanović, M.
15
10, 9 INFO
1.5 Psihostomatologija (86996)
Karlović, D.
15
10, 9 INFO
1.5 Stomatološka skrb medicinski kompleksnih bolesnika (71355)
Alajbeg, I.
15
10, 9 INFO
1.5 Uvod u znanstveni rad II (71361)
Anić, I.
15
10, 9 INFO
1.5 Zanemarivanje i zlostavljanje djece (71362) *
Čuković Bagić, I.
15
10, 9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dječja i preventivna dentalna medicina I (145621)
Jurić, H.
90
10, 9 INFO
3.0 Endodoncija I (71287)
Prpić-Mehičić, G.
105
10, 9 INFO
3.5 Fiksna protetika II (71293)
Komar, D.
120
10, 9 INFO
3.0 Klinička parodontologija (71306)
Plančak, D.
105
10, 9 INFO
3.5 Mobilna protetika II (71312)
Ćelić, R.
120
10, 9 INFO
2.5 Oralna kirurgija I (71325)
Katanec, D.
90
10, 9 INFO
3.0 Oralna kirurgija I (176103)
Katanec, D.
90
10, 9 INFO
3.0 Restaurativna dentalna medicina II (71350)
Tarle, Z.
90
10, 9 INFO
ECTS Izborni predmeti za 5. godinu
=> Ukupna grupa za predmete na 5. godini
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.5 Cervikofacijalna patologija (99997)
Vagić, D.
15
10, 9 INFO
1.5 Forenzička dentalna medicina (71297) *
Brkić, H.
30
10, 9 INFO
2.0 Forenzička dentalna medicina (176122) *
Brkić, H.
30
10, 9 INFO
1.5 Klinička farmakologija (86997)
Peroš, K.
15
10, 9 INFO
1.5 Komparativna odontologija (71307)
Vodanović, M.
15
10, 9 INFO
1.5 Psihostomatologija (86996) *
Karlović, D.
15
10, 9 INFO
1.5 Stomatološka skrb medicinski kompleksnih bolesnika (71355) *
Alajbeg, I.
15
10, 9 INFO
1.5 Uvod u znanstveni rad II (71361) *
Anić, I.
15
10, 9 INFO
1.5 Zanemarivanje i zlostavljanje djece (71362)
Čuković Bagić, I.
15
10, 9 INFO
11. semestar, 6. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dječja i preventivna dentalna medicina II (145864)
Jurić, H.
60
11, 12 INFO
6.0 Endodoncija II (71288)
Prpić-Mehičić, G.
60
11 INFO
5.5 Endodoncija II (176220)
Prpić-Mehičić, G.
60
11 INFO
3.0 Etika u dentalnoj medicini (71291)
Polgar, N.
30
11 INFO
2.0 Etika u dentalnoj medicini (176222)
Polgar, N.
30
11 INFO
7.0 Maksilofacijalna kirurgija (71308)
Uglešić, V.
75
11 INFO
6.5 Maksilofacijalna kirurgija (176221)
Uglešić, V.
75
11 INFO
4.0 Oralna kirurgija II (71326)
Macan, D.
105
11, 12 INFO
4.0 Oralna kirurgija II (176219)
Macan, D.
105
11, 12 INFO
3.0 Oralna medicina II (71327)
Vučićević-Boras, V.
90
11, 12 INFO
3.5 Oralna medicina II (176217)
Vučićević-Boras, V.
90
11, 12 INFO
7.0 Ortodoncija (71329)
Šlaj, M.
135
11, 12 INFO
6.0 Ortodoncija (176218)
Šlaj, M.
135
11, 12 INFO
ECTS Izborni predmeti za 6. godinu
=> Ukupna grupa za predmete na 6. godini
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.5 Dentalna implantologija (71280)
Perić, B.
15
11, 12 INFO
1.5 Dentalna medicina starije životne dobi (71281)
Ćatović, A.
15
11, 12 INFO
1.5 Mikroskop u dentalnoj medicini (137217)
Jakovac, M.
19
11, 12 INFO
1.5 Orofacijalna genetika (71328)
Glavina, D.
15
11, 12 INFO
1.5 Osnove estetike u dentalnoj medicini (71330)
Knezović-Zlatarić, D.
15
11, 12 INFO
1.5 Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini (71336)
Simeon, P.
15
11, 12 INFO
12. semestar, 6. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Diplomski rad (71911)
30
12 INFO
3.0 Dječja i preventivna dentalna medicina II (145864)
Jurić, H.
60
11, 12 INFO
6.0 Oralna kirurgija II (71326)
Macan, D.
105
11, 12 INFO
5.5 Oralna kirurgija II (176219)
Macan, D.
105
11, 12 INFO
4.0 Oralna medicina II (71327)
Vučićević-Boras, V.
90
11, 12 INFO
3.0 Oralna medicina II (176217)
Vučićević-Boras, V.
90
11, 12 INFO
6.0 Ortodoncija (71329)
Šlaj, M.
135
11, 12 INFO
6.0 Ortodoncija (176218)
Šlaj, M.
135
11, 12 INFO
0.0 Praktični rad (145617)
500
12 INFO
5.0 Praktični rad (176223)
500
12 INFO
ECTS Izborni predmeti za 6. godinu
=> Ukupna grupa za predmete na 6. godini
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.5 Dentalna implantologija (71280) *
Perić, B.
15
11, 12 INFO
1.5 Dentalna medicina starije životne dobi (71281) *
Ćatović, A.
15
11, 12 INFO
1.5 Mikroskop u dentalnoj medicini (137217) *
Jakovac, M.
19
11, 12 INFO
1.5 Orofacijalna genetika (71328) *
Glavina, D.
15
11, 12 INFO
1.5 Osnove estetike u dentalnoj medicini (71330) *
Knezović-Zlatarić, D.
15
11, 12 INFO
1.5 Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini (71336) *
Simeon, P.
15
11, 12 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Anatomija (71274)
Petanjek, Z.
130
1, 2 INFO
7.0 Anatomija (174289)
Petanjek, Z.
130
1, 2 INFO
1.5 Etika (132814)
Polgar, N.
30
1, 2 INFO
2.0 Etika (174319)
Polgar, N.
30
1 INFO
6.0 Fizika (71294)
Gamulin, O.
60
1 INFO
4.0 Histologija s embriologijom (71299)
Jurić-Lekić, G.
80
1, 2 INFO
4.5 Histologija s embriologijom (174301)
Jurić-Lekić, G.
80
1, 2 INFO
8.0 Kemija (71304)
Lovrić, J.
75
1 INFO
4.5 Stanična biologija s genetikom (71353)
Jakuš, F.
90
1, 2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura I (71357)
Bagarić, I.
60
1, 2 INFO
0.5 Tjelesna i zdravstvena kultura I (174364)
Bagarić, I.
60
1, 2 INFO
ECTS Izborni predmeti za 1. godinu
=> Ukupna grupa za predmete na 1. godini
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.5 Engleski jezik I (71289)
Štefić, L.
30
1, 2 INFO
2.0 Engleski jezik I (174381)
Štefić, L.
30
1, 2 INFO
1.5 Prva pomoć (71346) *
Zovak, M.
15
1, 2 INFO
1.0 Prva pomoć (174376)
Zovak, M.
15
1, 2 INFO
1.5 Računalne tehnologije u dentalnoj medicini (153047) *
Jukić Krmek, S.
25
1, 2 INFO
1.5 Uvod u dentalnu medicinu (71359)
Vodanović, M.
15
1, 2 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Anatomija (71274)
Petanjek, Z.
130
1, 2 INFO
7.5 Anatomija (174289)
Petanjek, Z.
130
1, 2 INFO
8.0 Biokemija (71276)
Lovrić, J.
75
2 INFO
1.5 Etika (132814)
Polgar, N.
30
1, 2 INFO
4.5 Histologija s embriologijom (71299)
Jurić-Lekić, G.
80
1, 2 INFO
4.5 Histologija s embriologijom (174301)
Jurić-Lekić, G.
80
1, 2 INFO
5.0 Stanična biologija s genetikom (71353)
Jakuš, F.
90
1, 2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura I (71357)
Bagarić, I.
60
1, 2 INFO
0.5 Tjelesna i zdravstvena kultura I (174364)
Bagarić, I.
60
1, 2 INFO
ECTS Izborni predmeti za 1. godinu
=> Ukupna grupa za predmete na 1. godini
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.5 Engleski jezik I (71289) *
Štefić, L.
30
1, 2 INFO
2.0 Engleski jezik I (174381) *
Štefić, L.
30
1, 2 INFO
1.5 Prva pomoć (71346)
Zovak, M.
15
1, 2 INFO
1.0 Prva pomoć (174376) *
Zovak, M.
15
1, 2 INFO
1.5 Računalne tehnologije u dentalnoj medicini (153047) *
Jukić Krmek, S.
25
1, 2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dentalni materijali (71283)
Mehulić, K.
30
3 INFO
6.0 Fiziologija (71295)
Roša, J.
120
3, 4 INFO
6.5 Fiziologija (175890)
Roša, J.
120
3, 4 INFO
3.0 Imunologija (71300)
Šamija, I.
30
3 INFO
6.0 Mikrobiologija s parazitologijom (71309)
Tambić-Andrašević, A.
60
3 INFO
5.0 Morfologija zubi s dentalnom antropologijom (71313)
Brkić, H.
105
3, 4 INFO
5.0 Patologija (71334)
Čupić, H.
105
3, 4 INFO
3.0 Socijalna medicina i epidemiologija (71351)
Ulovec, Z.
30
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura II (71358)
Bagarić, I.
60
3, 4 INFO
0.5 Tjelesna i zdravstvena kultura II (175791)
Bagarić, I.
60
3, 4 INFO
ECTS Izborni predmeti za 2. godinu
=> Ukupna grupa za predmete na 2. godini
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.5 Engleski jezik II (71290) *
Štefić, L.
30
3, 4 INFO
2.0 Engleski jezik II (175898) *
Štefić, L.
30
3, 4 INFO
1.5 Opća i socijalna dentalna medicina (71322)
Verzak, Ž.
15
3, 4 INFO
1.0 Opća i socijalna dentalna medicina (175897)
Verzak, Ž.
15
3, 4 INFO
1.5 Povijest dentalne medicine (71337) *
Dumančić, J.
15
3, 4 INFO
1.5 Prevencija i kontrola infekcija u dentalnoj medicini (176781)
Tambić-Andrašević, A.
15
3, 4 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Fiziologija (71295)
Roša, J.
120
3, 4 INFO
6.5 Fiziologija (175890)
Roša, J.
120
3, 4 INFO
1.5 Karijesologija (71303)
Prskalo, K.
15
4 INFO
2.0 Karijesologija (175790)
Prskalo, K.
15
4 INFO
5.5 Morfologija zubi s dentalnom antropologijom (71313)
Brkić, H.
105
3, 4 INFO
4.5 Okluzija (71319)
Dulčić, N.
45
4 INFO
3.0 Opća farmakologija (71321)
Šutej, I.
30
4 INFO
2.5 Opća radiologija (176590)
Zadravec, D.
30
4 INFO
5.5 Patologija (71334)
Čupić, H.
105
3, 4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura II (71358)
Bagarić, I.
60
3, 4 INFO
0.5 Tjelesna i zdravstvena kultura II (175791)
Bagarić, I.
60
3, 4 INFO
ECTS Izborni predmeti za 2. godinu
=> Ukupna grupa za predmete na 2. godini
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.5 Engleski jezik II (71290)
Štefić, L.
30
3, 4 INFO
2.0 Engleski jezik II (175898)
Štefić, L.
30
3, 4 INFO
1.5 Opća i socijalna dentalna medicina (71322) *
Verzak, Ž.
15
3, 4 INFO
1.0 Opća i socijalna dentalna medicina (175897) *
Verzak, Ž.
15
3, 4 INFO
1.5 Povijest dentalne medicine (71337)
Dumančić, J.
15
3, 4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.5 Dentalna farmakologija (71278)
Peroš, K.
45
5 INFO
2.5 Dentalna radiologija (71282)
Zadravec, D.
30
5, 6 INFO
3.0 Farmakologija (175933)
Peroš, K.
75
5, 6 INFO
3.0 Infektologija (121483)
Lepur, D.
40
5 INFO
4.5 Interna medicina (71302)
Ljubičić, N.
105
5, 6 INFO
4.5 Interna medicina (175983)
Ljubičić, N.
105
5, 6 INFO
2.5 Neurologija (71314)
Bašić Kes, V.
30
5 INFO
2.0 Neurologija (175928)
Bašić Kes, V.
30
5 INFO
2.5 Oftalmologija (71317)
Mandić, Z.
30
5 INFO
2.0 Oftalmologija (175995)
Mandić, Z.
30
5 INFO
2.5 Opća radiologija (71323)
Zadravec, D.
30
5, 6 INFO
2.0 Patofiziologija (71333)
Pleština, S.
75
5, 6 INFO
4.0 Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika (71339)
Jakovac, M.
105
5, 6 INFO
4.0 Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika (175985)
Jakovac, M.
105
5, 6 INFO
4.0 Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika (71340)
Kraljević-Šimunković, S.
105
5, 6 INFO
4.0 Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika (175986)
Kraljević-Šimunković, S.
105
5, 6 INFO
5.0 Pretklinička restaurativna dentalna medicina (71345)
Janković, B.
120
5, 6 INFO
4.5 Pretklinička restaurativna dentalna medicina (175991)
Janković, B.
120
5, 6 INFO
ECTS Izborni predmeti za 3. godinu
=> Ukupna grupa za predmete na 3. godini
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.5 Prevencija i kontrola infekcija u dentalnoj medicini (86998) *
Budimir, A.
15
5, 6 INFO
1.5 Profesionalne bolesti stomatologa (143111) *
Vodanović, M.
19
5, 6 INFO
1.5 Pušenje i oralno zdravlje (71348)
Alajbeg, I.
15
5, 6 INFO
1.5 Statistika u dentalnoj medicini (71354) *
Kujundžić-Tiljak, M.
30
5, 6 INFO
2.0 Statistika u dentalnoj medicini (176020)
Kujundžić-Tiljak, M.
30
5, 6 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Dentalna radiologija (71282)
Zadravec, D.
30
5, 6 INFO
3.5 Farmakologija (175933)
Peroš, K.
75
5, 6 INFO
4.5 Interna medicina (71302)
Ljubičić, N.
105
5, 6 INFO
4.0 Interna medicina (175983)
Ljubičić, N.
105
5, 6 INFO
2.5 Opća radiologija (71323)
Zadravec, D.
30
5, 6 INFO
4.0 Patofiziologija (71333)
Pleština, S.
75
5, 6 INFO
5.0 Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika (71339)
Jakovac, M.
105
5, 6 INFO
4.0 Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika (175985)
Jakovac, M.
105
5, 6 INFO
5.0 Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika (71340)
Kraljević-Šimunković, S.
105
5, 6 INFO
4.0 Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika (175986)
Kraljević-Šimunković, S.
105
5, 6 INFO
5.0 Pretklinička restaurativna dentalna medicina (71345)
Janković, B.
120
5, 6 INFO
4.5 Pretklinička restaurativna dentalna medicina (175991)
Janković, B.
120
5, 6 INFO
ECTS Izborni predmeti za 3. godinu
=> Ukupna grupa za predmete na 3. godini
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.5 Prevencija i kontrola infekcija u dentalnoj medicini (86998)
Budimir, A.
15
5, 6 INFO
1.5 Profesionalne bolesti stomatologa (143111)
Vodanović, M.
19
5, 6 INFO
1.5 Pušenje i oralno zdravlje (71348) *
Alajbeg, I.
15
5, 6 INFO
1.5 Statistika u dentalnoj medicini (71354)
Kujundžić-Tiljak, M.
30
5, 6 INFO
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Anesteziologija i reanimatologija (71275)
Peršec, J.
15
7 INFO
1.0 Anesteziologija i reanimatologija (176034)
Peršec, J.
23
7 INFO
5.0 Fiksna protetika I (71292)
Komar, D.
105
7, 8 INFO
4.5 Fiksna protetika I (176079)
Komar, D.
105
7, 8 INFO
3.5 Kirurgija (71305)
Mijić, A.
90
7, 8 INFO
3.0 Kirurgija (176048)
Mijić, A.
90
7, 8 INFO
5.0 Mobilna protetika I (71310)
Ćelić, R.
105
7, 8 INFO
4.5 Mobilna protetika I (176080)
Ćelić, R.
105
7, 8 INFO
2.5 Onkologija i radioterapija (71320)
Bolanča, A.
30
7 INFO
2.0 Onkologija i radioterapija (176038)
Bolanča, A.
30
7 INFO
2.5 Pedijatrija (71335)
Stipančić, G.
30
7 INFO
3.0 Pedijatrija (176036)
Stipančić, G.
30
7 INFO
2.5 Pretklinička oralna kirurgija (71341)
Filipović-Zore, I.
35
7 INFO
3.0 Pretklinička oralna kirurgija (176054)
Filipović-Zore, I.
35
7 INFO
3.5 Pretklinička parodontologija (71344)
Plančak, D.
45
7 INFO
4.0 Pretklinička parodontologija (176075)
Plančak, D.
45
7 INFO
2.0 Propedeutika dječje dentalne medicine (147353)
Majstorović, M.
30
7 INFO
3.5 Restaurativna dentalna medicina I (71349)
Tarle, Z.
90
7, 8 INFO
ECTS Izborni predmeti za 4. godinu
=> Ukupna grupa za predmete na 4. godini
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.5 Bol (71277) *
Bašić Kes, V.
15
7, 8 INFO
1.5 Dentalna fotografija (71279)
Lapter Varga, M.
15
7, 8 INFO
1.5 Ginekologija i porodništvo (71298) *
Kuna, K.
15
7, 8 INFO
1.5 Minimalno invazivna kirurgija (100001) *
Bekavac-Bešlin, M.
15
7, 8 INFO
1.5 Okluzija i funkcija (71318)
Žabarović, D.
30
7, 8 INFO
2.0 Okluzija i funkcija (176083)
30
7, 8 INFO
1.5 Oralna higijena (71324)
Jurić, H.
15
7, 8 INFO
1.5 Uvod u znanstveni rad I (71360) *
Anić, I.
15
7, 8 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.5 Dermatovenerologija (71284)
Lugović Mihić, L.
45
8 INFO
4.0 Dermatovenerologija (176081)
Lugović Mihić, L.
45
8 INFO
4.5 Fiksna protetika I (71292)
Komar, D.
105
7, 8 INFO
4.5 Fiksna protetika I (176079)
Komar, D.
105
7, 8 INFO
3.5 Kirurgija (71305)
Mijić, A.
90
7, 8 INFO
3.0 Kirurgija (176048)
Mijić, A.
90
7, 8 INFO
4.5 Mobilna protetika I (71310)
Ćelić, R.
105
7, 8 INFO
4.5 Mobilna protetika I (176080)
Ćelić, R.
105
7, 8 INFO
3.5 Pretklinička endodoncija (71338)
Jukić Krmek, S.
45
8 INFO
2.5 Psihijatrija i psihološka medicina (71347)
Karlović, D.
30
8 INFO
3.5 Restaurativna dentalna medicina I (71349)
Tarle, Z.
90
7, 8 INFO
ECTS Izborni predmeti za 4. godinu
=> Ukupna grupa za predmete na 4. godini
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.5 Bol (71277)
Bašić Kes, V.
15
7, 8 INFO
1.5 Dentalna fotografija (71279) *
Lapter Varga, M.
15
7, 8 INFO
1.5 Ginekologija i porodništvo (71298)
Kuna, K.
15
7, 8 INFO
1.5 Minimalno invazivna kirurgija (100001)
Bekavac-Bešlin, M.
15
7, 8 INFO
1.5 Okluzija i funkcija (71318) *
Žabarović, D.
30
7, 8 INFO
2.0 Okluzija i funkcija (176083) *
30
7, 8 INFO
1.5 Oralna higijena (71324) *
Jurić, H.
15
7, 8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dječja i preventivna dentalna medicina I (145621)
Jurić, H.
90
10, 9 INFO
4.0 Endodoncija I (71287)
Prpić-Mehičić, G.
105
10, 9 INFO
3.5 Fiksna protetika II (71293)
Komar, D.
120
10, 9 INFO
4.0 Klinička parodontologija (71306)
Plančak, D.
105
10, 9 INFO
3.5 Mobilna protetika II (71312)
Ćelić, R.
120
10, 9 INFO
3.0 Oralna kirurgija I (71325)
Katanec, D.
90
10, 9 INFO
3.0 Oralna kirurgija I (176103)
Katanec, D.
90
10, 9 INFO
3.0 Oralna medicina I (147971)
Vučićević-Boras, V.
30
9 INFO
3.0 Otorinolaringologija (71332)
Vagić, D.
45
9 INFO
2.5 Otorinolaringologija (176923)
Vagić, D.
45
9 INFO
3.0 Pretklinička ortodoncija (71343)
Šlaj, M.
45
9 INFO
2.5 Restaurativna dentalna medicina II (71350)
Tarle, Z.
90
10, 9 INFO
2.0 Temporomandibularni poremećaji - dijagnostika i terapija (71356)
Čelebić, A.
30
9 INFO
2.5 Temporomandibularni poremećaji - dijagnostika i terapija (176109)
Čelebić, A.
30
9 INFO
ECTS Izborni predmeti za 5. godinu
=> Ukupna grupa za predmete na 5. godini
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.5 Cervikofacijalna patologija (99997) *
Vagić, D.
15
10, 9 INFO
1.5 Forenzička dentalna medicina (71297)
Brkić, H.
30
10, 9 INFO
2.0 Forenzička dentalna medicina (176122)
Brkić, H.
30
10, 9 INFO
1.5 Klinička farmakologija (86997) *
Peroš, K.
15
10, 9 INFO
1.5 Komparativna odontologija (71307) *
Vodanović, M.
15
10, 9 INFO
1.5 Psihostomatologija (86996)
Karlović, D.
15
10, 9 INFO
1.5 Stomatološka skrb medicinski kompleksnih bolesnika (71355)
Alajbeg, I.
15
10, 9 INFO
1.5 Uvod u znanstveni rad II (71361)
Anić, I.
15
10, 9 INFO
1.5 Zanemarivanje i zlostavljanje djece (71362) *
Čuković Bagić, I.
15
10, 9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dječja i preventivna dentalna medicina I (145621)
Jurić, H.
90
10, 9 INFO
3.0 Endodoncija I (71287)
Prpić-Mehičić, G.
105
10, 9 INFO
3.5 Fiksna protetika II (71293)
Komar, D.
120
10, 9 INFO
3.0 Klinička parodontologija (71306)
Plančak, D.
105
10, 9 INFO
3.5 Mobilna protetika II (71312)
Ćelić, R.
120
10, 9 INFO
2.5 Oralna kirurgija I (71325)
Katanec, D.
90
10, 9 INFO
3.0 Oralna kirurgija I (176103)
Katanec, D.
90
10, 9 INFO
3.0 Restaurativna dentalna medicina II (71350)
Tarle, Z.
90
10, 9 INFO
ECTS Izborni predmeti za 5. godinu
=> Ukupna grupa za predmete na 5. godini
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.5 Cervikofacijalna patologija (99997)
Vagić, D.
15
10, 9 INFO
1.5 Forenzička dentalna medicina (71297) *
Brkić, H.
30
10, 9 INFO
2.0 Forenzička dentalna medicina (176122) *
Brkić, H.
30
10, 9 INFO
1.5 Klinička farmakologija (86997)
Peroš, K.
15
10, 9 INFO
1.5 Komparativna odontologija (71307)
Vodanović, M.
15
10, 9 INFO
1.5 Psihostomatologija (86996) *
Karlović, D.
15
10, 9 INFO
1.5 Stomatološka skrb medicinski kompleksnih bolesnika (71355) *
Alajbeg, I.
15
10, 9 INFO
1.5 Uvod u znanstveni rad II (71361) *
Anić, I.
15
10, 9 INFO
11. semestar, 6. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dječja i preventivna dentalna medicina II (145864)
Jurić, H.
60
11, 12 INFO
6.0 Endodoncija II (71288)
Prpić-Mehičić, G.
60
11 INFO
5.5 Endodoncija II (176220)
Prpić-Mehičić, G.
60
11 INFO
3.0 Etika u dentalnoj medicini (71291)
Polgar, N.
30
11 INFO
2.0 Etika u dentalnoj medicini (176222)
Polgar, N.
30
11 INFO
7.0 Maksilofacijalna kirurgija (71308)
Uglešić, V.
75
11 INFO
6.5 Maksilofacijalna kirurgija (176221)
Uglešić, V.
75
11 INFO
4.0 Oralna kirurgija II (71326)
Macan, D.
105
11, 12 INFO
4.0 Oralna kirurgija II (176219)
Macan, D.
105
11, 12 INFO
3.0 Oralna medicina II (71327)
Vučićević-Boras, V.
90
11, 12 INFO
3.5 Oralna medicina II (176217)
Vučićević-Boras, V.
90
11, 12 INFO
7.0 Ortodoncija (71329)
Šlaj, M.
135
11, 12 INFO
6.0 Ortodoncija (176218)
Šlaj, M.
135
11, 12 INFO
ECTS Izborni predmeti za 6. godinu
=> Ukupna grupa za predmete na 6. godini
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.5 Dentalna implantologija (71280)
Perić, B.
15
11, 12 INFO
1.5 Dentalna medicina starije životne dobi (71281)
Ćatović, A.
15
11, 12 INFO
1.5 Mikroskop u dentalnoj medicini (137217)
Jakovac, M.
19
11, 12 INFO
1.5 Orofacijalna genetika (71328)
Glavina, D.
15
11, 12 INFO
1.5 Osnove estetike u dentalnoj medicini (71330)
Knezović-Zlatarić, D.
15
11, 12 INFO
1.5 Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini (71336)
Simeon, P.
15
11, 12 INFO
12. semestar, 6. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Diplomski rad (71911)
30
12 INFO
3.0 Dječja i preventivna dentalna medicina II (145864)
Jurić, H.
60
11, 12 INFO
6.0 Oralna kirurgija II (71326)
Macan, D.
105
11, 12 INFO
5.5 Oralna kirurgija II (176219)
Macan, D.
105
11, 12 INFO
4.0 Oralna medicina II (71327)
Vučićević-Boras, V.
90
11, 12 INFO
3.0 Oralna medicina II (176217)
Vučićević-Boras, V.
90
11, 12 INFO
6.0 Ortodoncija (71329)
Šlaj, M.
135
11, 12 INFO
6.0 Ortodoncija (176218)
Šlaj, M.
135
11, 12 INFO
0.0 Praktični rad (145617)
500
12 INFO
5.0 Praktični rad (176223)
500
12