Repozitorij

Repozitorij je prazan

Dentalna medicina

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Anatomija (225712)
Petanjek, Z.
130
1, 2 INFO
6.0 Fizika (71294)
Dolanski Babić, S.
60
1 INFO
9.0 Kemija (225718)
Damjanović, V.
75
1 INFO
4.5 Stanična biologija s genetikom (71353)
Nikuševa Martić, T.
90
1, 2 INFO
0.5 Tjelesna i zdravstvena kultura I (174364)
Vadjon, I.
60
1, 2 INFO
ECTS Izborni predmeti za 1. godinu
=> Ukupna grupa za predmete na 1. godini
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Engleski jezik I (225725) *
Silađin, L.
30
1, 2 INFO
1.0 Oralna higijena (225727) *
Jurić, H.
15
1, 2 INFO
1.0 Projekt I (199602)
0
1, 2 INFO
1.0 Prva pomoć (174376) *
Zovak, M.
15
1, 2 INFO
1.0 Računalne tehnologije u dentalnoj medicini (225730)
Illeš, D.
25
1, 2 INFO
1.0 Uvod u dentalnu medicinu (225732)
Vodanović, M.
15
1, 2 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.5 Anatomija (225712)
Petanjek, Z.
130
1, 2 INFO
9.0 Biokemija (225716)
Karmelić, I.
75
2 INFO
2.0 Etika (227310)
Simeon, P.
30
2 INFO
3.0 Socijalna medicina i epidemiologija (227260)
Savić Pavičin, I.
30
2 INFO
5.0 Stanična biologija s genetikom (71353)
Nikuševa Martić, T.
90
1, 2 INFO
0.5 Tjelesna i zdravstvena kultura I (174364)
Vadjon, I.
60
1, 2 INFO
ECTS Izborni predmeti za 1. godinu
=> Ukupna grupa za predmete na 1. godini
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Engleski jezik I (225725)
Silađin, L.
30
1, 2 INFO
1.0 Oralna higijena (225727)
Jurić, H.
15
1, 2 INFO
1.0 Projekt I (199602)
0
1, 2 INFO
1.0 Prva pomoć (174376)
Zovak, M.
15
1, 2 INFO
1.0 Računalne tehnologije u dentalnoj medicini (225730) *
Illeš, D.
25
1, 2 INFO
1.0 Uvod u dentalnu medicinu (225732) *
Vodanović, M.
15
1, 2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Fiziologija (226303)
Vuletić, L.
120
3, 4 INFO
8.0 Histologija s embriologijom (226315)
Gajović, S.
80
3 INFO
2.5 Imunologija (226316)
Šamija, I.
30
3 INFO
5.0 Klinička mikrobiologija (226317)
Tambić-Andrašević, A.
60
3 INFO
4.5 Morfologija zubi s dentalnom antropologijom (226318)
Brkić, H.
105
3, 4 INFO
4.5 Patologija (226321)
Vučić, M.
111
3, 4 INFO
0.5 Tjelesna i zdravstvena kultura II (175791)
Vadjon, I.
60
3, 4 INFO
ECTS Izborni predmeti za 2. godinu
=> Ukupna grupa za predmete na 2. godini
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Društvene mreže u dentalnoj medicini (226327) *
Viskić, J.
20
3, 4 INFO
1.0 Engleski jezik II (226328)
Silađin, L.
30
3, 4 INFO
1.0 Komparativna odontologija (226329) *
Vodanović, M.
15
3, 4 INFO
1.0 Povijest dentalne medicine (226331) *
Dumančić, J.
15
3, 4 INFO
1.0 Prevencija i kontrola infekcija u dentalnoj medicini (226332)
Tambić-Andrašević, A.
12
3, 4 INFO
1.0 Projekt II (199626)
0
3, 4 INFO
1.0 Uvod u dentalni management (226330)
Verzak, Ž.
15
3, 4 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Fiziologija (226303)
Vuletić, L.
120
3, 4 INFO
2.0 Karijesologija (175790)
Prskalo, K.
15
4 INFO
5.0 Morfologija zubi s dentalnom antropologijom (226318)
Brkić, H.
105
3, 4 INFO
4.0 Okluzija (226319)
Alajbeg, I.
45
4 INFO
2.5 Opća radiologija (176590)
Zadravec, D.
30
4 INFO
5.0 Patologija (226321)
Vučić, M.
111
3, 4 INFO
0.5 Tjelesna i zdravstvena kultura II (175791)
Vadjon, I.
60
3, 4 INFO
ECTS Izborni predmeti za 2. godinu
=> Ukupna grupa za predmete na 2. godini
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Društvene mreže u dentalnoj medicini (226327)
Viskić, J.
20
3, 4 INFO
1.0 Engleski jezik II (226328) *
Silađin, L.
30
3, 4 INFO
1.0 Komparativna odontologija (226329)
Vodanović, M.
15
3, 4 INFO
1.0 Povijest dentalne medicine (226331)
Dumančić, J.
15
3, 4 INFO
1.0 Prevencija i kontrola infekcija u dentalnoj medicini (226332) *
Tambić-Andrašević, A.
12
3, 4 INFO
1.0 Projekt II (199626)
0
3, 4 INFO
1.0 Uvod u dentalni management (226330) *
Verzak, Ž.
15
3, 4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Dentalna radiologija (71282)
Zadravec, D.
30
5 INFO
3.0 Dentalni materijali (175963)
Mehulić, K.
30
5 INFO
3.0 Farmakologija (175933)
Šutej, I.
75
5, 6 INFO
3.0 Infektologija (121483)
Lepur, D.
40
5 INFO
4.5 Interna medicina (175983)
Ljubičić, N.
105
5, 6 INFO
2.0 Neurologija (175928)
Bašić Kes, V.
30
5 INFO
2.0 Oftalmologija (175995)
Iveković, R.
30
5 INFO
2.0 Patofiziologija (71333)
Herceg, D.
75
5, 6 INFO
4.0 Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika (175985)
Kranjčić, J.
105
5, 6 INFO
4.0 Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika (175986)
Kraljević-Šimunković, S.
105
5, 6 INFO
4.5 Pretklinička restaurativna dentalna medicina (175991)
Janković, B.
120
5, 6 INFO
ECTS Izborni predmeti za 3. godinu
=> Ukupna grupa za predmete na 3. godini
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Profesionalne bolesti stomatologa (226596)
Vodanović, M.
19
5, 6 INFO
1.0 Projekt III (199627)
0
5, 6 INFO
1.0 Pušenje i oralno zdravlje (226597)
Alajbeg, I.
15
5, 6 INFO
1.0 Statistika u dentalnoj medicini (226598)
Kujundžić Tiljak, M.
30
5, 6 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.5 Farmakologija (175933)
Šutej, I.
75
5, 6 INFO
4.0 Interna medicina (175983)
Ljubičić, N.
105
5, 6 INFO
4.0 Patofiziologija (71333)
Herceg, D.
75
5, 6 INFO
4.0 Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika (175985)
Kranjčić, J.
105
5, 6 INFO
4.0 Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika (175986)
Kraljević-Šimunković, S.
105
5, 6 INFO
4.5 Pretklinička restaurativna dentalna medicina (175991)
Janković, B.
120
5, 6 INFO
ECTS Izborni predmeti za 3. godinu
=> Ukupna grupa za predmete na 3. godini
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Profesionalne bolesti stomatologa (226596) *
Vodanović, M.
19
5, 6 INFO
1.0 Projekt III (199627)
0
5, 6 INFO
1.0 Pušenje i oralno zdravlje (226597) *
Alajbeg, I.
15
5, 6 INFO
1.0 Statistika u dentalnoj medicini (226598) *
Kujundžić Tiljak, M.
30
5, 6 INFO
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Anesteziologija i reanimatologija (176034)
Peršec, J.
23
7 INFO
4.5 Fiksna protetika I (176079)
Carek, A.
105
7, 8 INFO
3.0 Kirurgija (176048)
Zovak, M.
90
7, 8 INFO
4.5 Mobilna protetika I (176080)
Ćelić, R.
105
7, 8 INFO
2.0 Onkologija i radioterapija (176038)
Fröbe, A.
30
7 INFO
3.0 Pedijatrija (176036)
Žaja, O.
30
7 INFO
3.0 Pretklinička oralna kirurgija (176054)
Filipović-Zore, I.
35
7 INFO
4.0 Pretklinička parodontologija (176075)
Božić, D.
45
7 INFO
2.0 Propedeutika dječje dentalne medicine (147353)
Glavina, D.
30
7 INFO
3.5 Restaurativna dentalna medicina I (71349)
Tarle, Z.
90
7, 8 INFO
ECTS Izborni predmeti za 4. godinu
=> Ukupna grupa za predmete na 4. godini
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.5 Bol (71277)
Bašić Kes, V.
15
7, 8 INFO
1.5 Dentalna fotografija (71279)
Jakovac, M.
15
7, 8 INFO
1.5 Ginekologija i porodništvo (71298) *
Kuna, K.
15
7, 8 INFO
1.0 Izrada zubne paste (199595) *
Šutej, I.
15
7, 8 INFO
2.0 Okluzija i funkcija (176083)
Pelivan, I.
30
7, 8 INFO
1.5 Oralna higijena (71324)
Jurić, H.
15
7, 8 INFO
1.0 Projekt IV (199628)
0
7, 8 INFO
1.5 Uvod u znanstveni rad I (71360) *
Anić, I.
15
7, 8 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Dermatovenerologija (176081)
Šitum, M.
45
8 INFO
4.5 Fiksna protetika I (176079)
Carek, A.
105
7, 8 INFO
3.0 Kirurgija (176048)
Zovak, M.
90
7, 8 INFO
4.5 Mobilna protetika I (176080)
Ćelić, R.
105
7, 8 INFO
3.5 Pretklinička endodoncija (71338)
Jukić Krmek, S.
45
8 INFO
2.5 Psihijatrija i psihološka medicina (71347)
Matošić, A.
30
8 INFO
3.5 Restaurativna dentalna medicina I (71349)
Tarle, Z.
90
7, 8 INFO
ECTS Izborni predmeti za 4. godinu
=> Ukupna grupa za predmete na 4. godini
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.5 Bol (71277) *
Bašić Kes, V.
15
7, 8 INFO
1.5 Dentalna fotografija (71279) *
Jakovac, M.
15
7, 8 INFO
1.5 Ginekologija i porodništvo (71298)
Kuna, K.
15
7, 8 INFO
1.0 Izrada zubne paste (199595)
Šutej, I.
15
7, 8 INFO
2.0 Okluzija i funkcija (176083) *
Pelivan, I.
30
7, 8 INFO
1.5 Oralna higijena (71324)
Jurić, H.
15
7, 8 INFO
1.0 Projekt IV (199628)
0
7, 8 INFO
1.5 Uvod u znanstveni rad I (71360)
Anić, I.
15
7, 8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dječja i preventivna dentalna medicina I (145621)
Jurić, H.
90
10, 9 INFO
4.0 Endodoncija I (71287)
Miletić, I.
105
10, 9 INFO
3.5 Fiksna protetika II (71293)
Jakovac, M.
120
10, 9 INFO
4.0 Klinička parodontologija (71306)
Božić, D.
105
10, 9 INFO
3.5 Mobilna protetika II (71312)
Ćelić, R.
120
10, 9 INFO
3.0 Oralna kirurgija I (176103)
Gabrić, D.
90
10, 9 INFO
3.0 Oralna medicina I (239267)
Vidović Juras, D.
23
9 INFO
2.5 Otorinolaringologija (176923)
Geber, G.
45
9 INFO
3.0 Pretklinička ortodoncija (71343)
Meštrović, S.
45
9 INFO
2.5 Restaurativna dentalna medicina II (71350)
Tarle, Z.
90
10, 9 INFO
2.5 Temporomandibularni poremećaji - dijagnostika i terapija (176109)
Peršić Kiršić, S.
30
9 INFO
ECTS Izborni predmeti za 5. godinu
=> Ukupna grupa za predmete na 5. godini
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Bolesti površine oka i zahvaćenost oralne sluznice (199593) *
Petric Vicković, I.
15
10, 9 INFO
1.5 Cervikofacijalna patologija (99997) *
Vagić, D.
15
10, 9 INFO
2.0 Forenzička dentalna medicina (176122)
Brkić, H.
30
10, 9 INFO
1.0 Implantati nestardandnih dimenzija u mobilnoj protetici (226606) *
Peršić Kiršić, S.
27
10, 9 INFO
1.0 Klinička digitalna komunikacija s dentalnim laboratorijem (226607)
Knezović-Zlatarić, D.
30
10, 9 INFO
1.5 Klinička farmakologija (86997) *
Peroš, K.
15
10, 9 INFO
1.5 Postendodontska opskrba zubi (199591) *
Carek, A.
15
10, 9 INFO
1.0 Projekt V (199629)
0
10, 9 INFO
1.5 Psihostomatologija (86996)
Matošić, A.
15
10, 9 INFO
1.0 Razvoj karijere u dentalnoj medicini (226612) *
Badovinac, A.
15
10, 9 INFO
1.5 Stomatološka skrb medicinski kompleksnih bolesnika (71355)
Alajbeg, I.
15
10, 9 INFO
1.5 Uvod u znanstveni rad II (71361)
Anić, I.
15
10, 9 INFO
1.5 Zanemarivanje i zlostavljanje djece (71362)
Čuković Bagić, I.
15
10, 9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dječja i preventivna dentalna medicina I (145621)
Jurić, H.
90
10, 9 INFO
3.0 Endodoncija I (71287)
Miletić, I.
105
10, 9 INFO
3.5 Fiksna protetika II (71293)
Jakovac, M.
120
10, 9 INFO
3.0 Klinička parodontologija (71306)
Božić, D.
105
10, 9 INFO
3.5 Mobilna protetika II (71312)
Ćelić, R.
120
10, 9 INFO
3.0 Oralna kirurgija I (176103)
Gabrić, D.
90
10, 9 INFO
3.0 Restaurativna dentalna medicina II (71350)
Tarle, Z.
90
10, 9 INFO
ECTS Izborni predmeti za 5. godinu
=> Ukupna grupa za predmete na 5. godini
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Bolesti površine oka i zahvaćenost oralne sluznice (199593)
Petric Vicković, I.
15
10, 9 INFO
1.5 Cervikofacijalna patologija (99997)
Vagić, D.
15
10, 9 INFO
2.0 Forenzička dentalna medicina (176122) *
Brkić, H.
30
10, 9 INFO
1.0 Implantati nestardandnih dimenzija u mobilnoj protetici (226606)
Peršić Kiršić, S.
27
10, 9 INFO
1.0 Klinička digitalna komunikacija s dentalnim laboratorijem (226607) *
Knezović-Zlatarić, D.
30
10, 9 INFO
1.5 Klinička farmakologija (86997)
Peroš, K.
15
10, 9 INFO
1.5 Postendodontska opskrba zubi (199591)
Carek, A.
15
10, 9 INFO
1.0 Projekt V (199629)
0
10, 9 INFO
1.5 Psihostomatologija (86996) *
Matošić, A.
15
10, 9 INFO
1.0 Razvoj karijere u dentalnoj medicini (226612)
Badovinac, A.
15
10, 9 INFO
1.5 Stomatološka skrb medicinski kompleksnih bolesnika (71355) *
Alajbeg, I.
15
10, 9 INFO
1.5 Uvod u znanstveni rad II (71361) *
Anić, I.
15
10, 9 INFO
1.5 Zanemarivanje i zlostavljanje djece (71362) *
Čuković Bagić, I.
15
10, 9 INFO
11. semestar, 6. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dječja i preventivna dentalna medicina II (145864)
Jurić, H.
60
11, 12 INFO
5.5 Endodoncija II (176220)
Miletić, I.
60
11 INFO
2.0 Etika u dentalnoj medicini (176222)
Simeon, P.
30
11 INFO
6.5 Maksilofacijalna kirurgija (176221)
Knežević, P.
75
11 INFO
4.0 Oralna kirurgija II (176219)
Brajdić, D.
105
11, 12 INFO
3.5 Oralna medicina II (239225)
Vidović Juras, D.
83
11, 12 INFO
6.0 Ortodoncija (176218)
Meštrović, S.
135
11, 12 INFO
ECTS Izborni predmeti za 6. godinu
=> Ukupna grupa za predmete na 6. godini
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.5 Dentalna implantologija (71280)
Perić, B.
15
11, 12 INFO
1.5 Dentalna medicina starije životne dobi (71281)
Ćatić, A.
15
11, 12 INFO
1.0 Dentalna medicina v_2.0: digitalne tehnologije (226623)
Ćatić, A.
26
11, 12 INFO
1.0 Klinička hospitalna stomatologija / stomatologija posebne skrbi (199599)
Vidović Juras, D.
20
11, 12 INFO
1.0 Medicinski hitna stanja u ordinaciji dentalne medicine (199590)
Brailo, V.
15
11, 12 INFO
1.5 Mikroskop u dentalnoj medicini (137217)
Jakovac, M.
19
11, 12 INFO
1.5 Orofacijalna genetika (71328)
Škrinjarić, T.
15
11, 12 INFO
1.5 Osnove estetike u dentalnoj medicini (71330)
Knezović-Zlatarić, D.
15
11, 12 INFO
1.5 Periimplantne bolesti (199600)
Vražić, D.
15
11, 12 INFO
1.5 Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini (71336)
Simeon, P.
15
11, 12 INFO
1.0 Projekt VI (199630)
0
11, 12 INFO
1.0 Propisivanje lijekova u kliničkoj stomatološkoj praksi (226620)
Šutej, I.
15
11, 12 INFO
1.5 Stomatološka skrb za osobe s invaliditetom (199592)
Dumančić, J.
20
11, 12 INFO
12. semestar, 6. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Diplomski rad (71911)
30
12 INFO
3.0 Dječja i preventivna dentalna medicina II (145864)
Jurić, H.
60
11, 12 INFO
5.5 Oralna kirurgija II (176219)
Brajdić, D.
105
11, 12 INFO
3.0 Oralna medicina II (239225)
Vidović Juras, D.
83
11, 12 INFO
6.0 Ortodoncija (176218)
Meštrović, S.
135
11, 12 INFO
5.0 Praktični rad (176223)
500
12 INFO
ECTS Izborni predmeti za 6. godinu
=> Ukupna grupa za predmete na 6. godini
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.5 Dentalna implantologija (71280) *
Perić, B.
15
11, 12 INFO
1.5 Dentalna medicina starije životne dobi (71281) *
Ćatić, A.
15
11, 12 INFO
1.0 Dentalna medicina v_2.0: digitalne tehnologije (226623) *
Ćatić, A.
26
11, 12 INFO
1.0 Klinička hospitalna stomatologija / stomatologija posebne skrbi (199599) *
Vidović Juras, D.
20
11, 12 INFO
1.0 Medicinski hitna stanja u ordinaciji dentalne medicine (199590) *
Brailo, V.
15
11, 12 INFO
1.5 Mikroskop u dentalnoj medicini (137217) *
Jakovac, M.
19
11, 12 INFO
1.5 Orofacijalna genetika (71328) *
Škrinjarić, T.
15
11, 12 INFO
1.5 Osnove estetike u dentalnoj medicini (71330) *
Knezović-Zlatarić, D.
15
11, 12 INFO
1.5 Periimplantne bolesti (199600) *
Vražić, D.
15
11, 12 INFO
1.5 Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini (71336) *
Simeon, P.
15
11, 12 INFO
1.0 Projekt VI (199630)
0
11, 12 INFO
1.0 Propisivanje lijekova u kliničkoj stomatološkoj praksi (226620) *
Šutej, I.
15
11, 12 INFO
1.5 Stomatološka skrb za osobe s invaliditetom (199592) *
Dumančić, J.
20
11, 12 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Anatomija (225712)
Petanjek, Z.
130
1, 2 INFO
6.0 Fizika (71294)
Dolanski Babić, S.
60
1 INFO
9.0 Kemija (225718)
Damjanović, V.
75
1 INFO
4.5 Stanična biologija s genetikom (71353)
Nikuševa Martić, T.
90
1, 2 INFO
0.5 Tjelesna i zdravstvena kultura I (174364)
Vadjon, I.
60
1, 2 INFO
ECTS Izborni predmeti za 1. godinu
=> Ukupna grupa za predmete na 1. godini
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Engleski jezik I (225725) *
Silađin, L.
30
1, 2 INFO
1.0 Oralna higijena (225727) *
Jurić, H.
15
1, 2 INFO
1.0 Projekt I (199602)
0
1, 2 INFO
1.0 Prva pomoć (174376) *
Zovak, M.
15
1, 2 INFO
1.0 Računalne tehnologije u dentalnoj medicini (225730)
Illeš, D.
25
1, 2 INFO
1.0 Uvod u dentalnu medicinu (225732)
Vodanović, M.
15
1, 2 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.5 Anatomija (225712)
Petanjek, Z.
130
1, 2 INFO
9.0 Biokemija (225716)
Karmelić, I.
75
2 INFO
2.0 Etika (227310)
Simeon, P.
30
2 INFO
3.0 Socijalna medicina i epidemiologija (227260)
Savić Pavičin, I.
30
2 INFO
5.0 Stanična biologija s genetikom (71353)
Nikuševa Martić, T.
90
1, 2 INFO
0.5 Tjelesna i zdravstvena kultura I (174364)
Vadjon, I.
60
1, 2 INFO
ECTS Izborni predmeti za 1. godinu
=> Ukupna grupa za predmete na 1. godini
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Engleski jezik I (225725)
Silađin, L.
30
1, 2 INFO
1.0 Oralna higijena (225727)
Jurić, H.
15
1, 2 INFO
1.0 Projekt I (199602)
0
1, 2 INFO
1.0 Prva pomoć (174376)
Zovak, M.
15
1, 2 INFO
1.0 Računalne tehnologije u dentalnoj medicini (225730) *
Illeš, D.
25
1, 2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Fiziologija (226303)
Vuletić, L.
120
3, 4 INFO
8.0 Histologija s embriologijom (226315)
Gajović, S.
80
3 INFO
2.5 Imunologija (226316)
Šamija, I.
30
3 INFO
5.0 Klinička mikrobiologija (226317)
Tambić-Andrašević, A.
60
3 INFO
4.5 Morfologija zubi s dentalnom antropologijom (226318)
Brkić, H.
105
3, 4 INFO
4.5 Patologija (226321)
Vučić, M.
111
3, 4 INFO
0.5 Tjelesna i zdravstvena kultura II (175791)
Vadjon, I.
60
3, 4 INFO
ECTS Izborni predmeti za 2. godinu
=> Ukupna grupa za predmete na 2. godini
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Društvene mreže u dentalnoj medicini (226327) *
Viskić, J.
20
3, 4 INFO
1.0 Engleski jezik II (226328)
Silađin, L.
30
3, 4 INFO
1.0 Komparativna odontologija (226329) *
Vodanović, M.
15
3, 4 INFO
1.0 Povijest dentalne medicine (226331) *
Dumančić, J.
15
3, 4 INFO
1.0 Prevencija i kontrola infekcija u dentalnoj medicini (226332)
Tambić-Andrašević, A.
12
3, 4 INFO
1.0 Projekt II (199626)
0
3, 4 INFO
1.0 Uvod u dentalni management (226330)
Verzak, Ž.
15
3, 4 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Fiziologija (226303)
Vuletić, L.
120
3, 4 INFO
2.0 Karijesologija (175790)
Prskalo, K.
15
4 INFO
5.0 Morfologija zubi s dentalnom antropologijom (226318)
Brkić, H.
105
3, 4 INFO
4.0 Okluzija (226319)
Alajbeg, I.
45
4 INFO
2.5 Opća radiologija (176590)
Zadravec, D.
30
4 INFO
5.0 Patologija (226321)
Vučić, M.
111
3, 4 INFO
0.5 Tjelesna i zdravstvena kultura II (175791)
Vadjon, I.
60
3, 4 INFO
ECTS Izborni predmeti za 2. godinu
=> Ukupna grupa za predmete na 2. godini
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Društvene mreže u dentalnoj medicini (226327)
Viskić, J.
20
3, 4 INFO
1.0 Engleski jezik II (226328) *
Silađin, L.
30
3, 4 INFO
1.0 Komparativna odontologija (226329)
Vodanović, M.
15
3, 4 INFO
1.0 Povijest dentalne medicine (226331)
Dumančić, J.
15
3, 4 INFO
1.0 Prevencija i kontrola infekcija u dentalnoj medicini (226332) *
Tambić-Andrašević, A.
12
3, 4 INFO
1.0 Projekt II (199626)
0
3, 4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Dentalna radiologija (71282)
Zadravec, D.
30
5 INFO
3.0 Dentalni materijali (175963)
Mehulić, K.
30
5 INFO
3.0 Farmakologija (175933)
Šutej, I.
75
5, 6 INFO
3.0 Infektologija (121483)
Lepur, D.
40
5 INFO
4.5 Interna medicina (175983)
Ljubičić, N.
105
5, 6 INFO
2.0 Neurologija (175928)
Bašić Kes, V.
30
5 INFO
2.0 Oftalmologija (175995)
Iveković, R.
30
5 INFO
2.0 Patofiziologija (71333)
Herceg, D.
75
5, 6 INFO
4.0 Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika (175985)
Kranjčić, J.
105
5, 6 INFO
4.0 Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika (175986)
Kraljević-Šimunković, S.
105
5, 6 INFO
4.5 Pretklinička restaurativna dentalna medicina (175991)
Janković, B.
120
5, 6 INFO
ECTS Izborni predmeti za 3. godinu
=> Ukupna grupa za predmete na 3. godini
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Profesionalne bolesti stomatologa (226596)
Vodanović, M.
19
5, 6 INFO
1.0 Projekt III (199627)
0
5, 6 INFO
1.0 Pušenje i oralno zdravlje (226597)
Alajbeg, I.
15
5, 6 INFO
1.0 Statistika u dentalnoj medicini (226598)
Kujundžić Tiljak, M.
30
5, 6 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.5 Farmakologija (175933)
Šutej, I.
75
5, 6 INFO
4.0 Interna medicina (175983)
Ljubičić, N.
105
5, 6 INFO
4.0 Patofiziologija (71333)
Herceg, D.
75
5, 6 INFO
4.0 Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika (175985)
Kranjčić, J.
105
5, 6 INFO
4.0 Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika (175986)
Kraljević-Šimunković, S.
105
5, 6 INFO
4.5 Pretklinička restaurativna dentalna medicina (175991)
Janković, B.
120
5, 6 INFO
ECTS Izborni predmeti za 3. godinu
=> Ukupna grupa za predmete na 3. godini
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Profesionalne bolesti stomatologa (226596) *
Vodanović, M.
19
5, 6 INFO
1.0 Projekt III (199627)
0
5, 6 INFO
1.0 Pušenje i oralno zdravlje (226597) *
Alajbeg, I.
15
5, 6 INFO
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Anesteziologija i reanimatologija (176034)
Peršec, J.
23
7 INFO
4.5 Fiksna protetika I (176079)
Carek, A.
105
7, 8 INFO
3.0 Kirurgija (176048)
Zovak, M.
90
7, 8 INFO
4.5 Mobilna protetika I (176080)
Ćelić, R.
105
7, 8 INFO
2.0 Onkologija i radioterapija (176038)
Fröbe, A.
30
7 INFO
3.0 Pedijatrija (176036)
Žaja, O.
30
7 INFO
3.0 Pretklinička oralna kirurgija (176054)
Filipović-Zore, I.
35
7 INFO
4.0 Pretklinička parodontologija (176075)
Božić, D.
45
7 INFO
2.0 Propedeutika dječje dentalne medicine (147353)
Glavina, D.
30
7 INFO
3.5 Restaurativna dentalna medicina I (71349)
Tarle, Z.
90
7, 8 INFO
ECTS Izborni predmeti za 4. godinu
=> Ukupna grupa za predmete na 4. godini
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.5 Bol (71277)
Bašić Kes, V.
15
7, 8 INFO
1.5 Dentalna fotografija (71279)
Jakovac, M.
15
7, 8 INFO
1.5 Ginekologija i porodništvo (71298) *
Kuna, K.
15
7, 8 INFO
1.0 Izrada zubne paste (199595) *
Šutej, I.
15
7, 8 INFO
2.0 Okluzija i funkcija (176083)
Pelivan, I.
30
7, 8 INFO
1.5 Oralna higijena (71324)
Jurić, H.
15
7, 8 INFO
1.0 Projekt IV (199628)
0
7, 8 INFO
1.5 Uvod u znanstveni rad I (71360) *
Anić, I.
15
7, 8 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Dermatovenerologija (176081)
Šitum, M.
45
8 INFO
4.5 Fiksna protetika I (176079)
Carek, A.
105
7, 8 INFO
3.0 Kirurgija (176048)
Zovak, M.
90
7, 8 INFO
4.5 Mobilna protetika I (176080)
Ćelić, R.
105
7, 8 INFO
3.5 Pretklinička endodoncija (71338)
Jukić Krmek, S.
45
8 INFO
2.5 Psihijatrija i psihološka medicina (71347)
Matošić, A.
30
8 INFO
3.5 Restaurativna dentalna medicina I (71349)
Tarle, Z.
90
7, 8 INFO
ECTS Izborni predmeti za 4. godinu
=> Ukupna grupa za predmete na 4. godini
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.5 Bol (71277) *
Bašić Kes, V.
15
7, 8 INFO
1.5 Dentalna fotografija (71279) *
Jakovac, M.
15
7, 8 INFO
1.5 Ginekologija i porodništvo (71298)
Kuna, K.
15
7, 8 INFO
1.0 Izrada zubne paste (199595)
Šutej, I.
15
7, 8 INFO
2.0 Okluzija i funkcija (176083) *
Pelivan, I.
30
7, 8 INFO
1.5 Oralna higijena (71324)
Jurić, H.
15
7, 8 INFO
1.0 Projekt IV (199628)
0
7, 8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dječja i preventivna dentalna medicina I (145621)
Jurić, H.
90
10, 9 INFO
4.0 Endodoncija I (71287)
Miletić, I.
105
10, 9 INFO
3.5 Fiksna protetika II (71293)
Jakovac, M.
120
10, 9 INFO
4.0 Klinička parodontologija (71306)
Božić, D.
105
10, 9 INFO
3.5 Mobilna protetika II (71312)
Ćelić, R.
120
10, 9 INFO
3.0 Oralna kirurgija I (176103)
Gabrić, D.
90
10, 9 INFO
3.0 Oralna medicina I (239267)
Vidović Juras, D.
23
9 INFO
2.5 Otorinolaringologija (176923)
Geber, G.
45
9 INFO
3.0 Pretklinička ortodoncija (71343)
Meštrović, S.
45
9 INFO
2.5 Restaurativna dentalna medicina II (71350)
Tarle, Z.
90
10, 9 INFO
2.5 Temporomandibularni poremećaji - dijagnostika i terapija (176109)
Peršić Kiršić, S.
30
9 INFO
ECTS Izborni predmeti za 5. godinu
=> Ukupna grupa za predmete na 5. godini
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Bolesti površine oka i zahvaćenost oralne sluznice (199593) *
Petric Vicković, I.
15
10, 9 INFO
1.5 Cervikofacijalna patologija (99997) *
Vagić, D.
15
10, 9 INFO
2.0 Forenzička dentalna medicina (176122)
Brkić, H.
30
10, 9 INFO
1.0 Implantati nestardandnih dimenzija u mobilnoj protetici (226606) *
Peršić Kiršić, S.
27
10, 9 INFO
1.0 Klinička digitalna komunikacija s dentalnim laboratorijem (226607)
Knezović-Zlatarić, D.
30
10, 9 INFO
1.5 Klinička farmakologija (86997) *
Peroš, K.
15
10, 9 INFO
1.5 Postendodontska opskrba zubi (199591) *
Carek, A.
15
10, 9 INFO
1.0 Projekt V (199629)
0
10, 9 INFO
1.5 Psihostomatologija (86996)
Matošić, A.
15
10, 9 INFO
1.0 Razvoj karijere u dentalnoj medicini (226612) *
Badovinac, A.
15
10, 9 INFO
1.5 Stomatološka skrb medicinski kompleksnih bolesnika (71355)
Alajbeg, I.
15
10, 9 INFO
1.5 Uvod u znanstveni rad II (71361)
Anić, I.
15
10, 9 INFO
1.5 Zanemarivanje i zlostavljanje djece (71362)
Čuković Bagić, I.
15
10, 9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dječja i preventivna dentalna medicina I (145621)
Jurić, H.
90
10, 9 INFO
3.0 Endodoncija I (71287)
Miletić, I.
105
10, 9 INFO
3.5 Fiksna protetika II (71293)
Jakovac, M.
120
10, 9 INFO
3.0 Klinička parodontologija (71306)
Božić, D.
105
10, 9 INFO
3.5 Mobilna protetika II (71312)
Ćelić, R.
120
10, 9 INFO
3.0 Oralna kirurgija I (176103)
Gabrić, D.
90
10, 9 INFO
3.0 Restaurativna dentalna medicina II (71350)
Tarle, Z.
90
10, 9 INFO
ECTS Izborni predmeti za 5. godinu
=> Ukupna grupa za predmete na 5. godini
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Bolesti površine oka i zahvaćenost oralne sluznice (199593)
Petric Vicković, I.
15
10, 9 INFO
1.5 Cervikofacijalna patologija (99997)
Vagić, D.
15
10, 9 INFO
2.0 Forenzička dentalna medicina (176122) *
Brkić, H.
30
10, 9 INFO
1.0 Implantati nestardandnih dimenzija u mobilnoj protetici (226606)
Peršić Kiršić, S.
27
10, 9 INFO
1.0 Klinička digitalna komunikacija s dentalnim laboratorijem (226607) *
Knezović-Zlatarić, D.
30
10, 9 INFO
1.5 Klinička farmakologija (86997)
Peroš, K.
15
10, 9 INFO
1.5 Postendodontska opskrba zubi (199591)
Carek, A.
15
10, 9 INFO
1.0 Projekt V (199629)
0
10, 9 INFO
1.5 Psihostomatologija (86996) *
Matošić, A.
15
10, 9 INFO
1.0 Razvoj karijere u dentalnoj medicini (226612)
Badovinac, A.
15
10, 9 INFO
1.5 Stomatološka skrb medicinski kompleksnih bolesnika (71355) *
Alajbeg, I.
15
10, 9 INFO
1.5 Uvod u znanstveni rad II (71361) *
Anić, I.
15
10, 9 INFO
11. semestar, 6. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dječja i preventivna dentalna medicina II (145864)
Jurić, H.
60
11, 12 INFO
5.5 Endodoncija II (176220)
Miletić, I.
60
11 INFO
2.0 Etika u dentalnoj medicini (176222)
Simeon, P.
30
11 INFO
6.5 Maksilofacijalna kirurgija (176221)
Knežević, P.
75
11 INFO
4.0 Oralna kirurgija II (176219)
Brajdić, D.
105
11, 12 INFO
3.5 Oralna medicina II (239225)
Vidović Juras, D.
83
11, 12 INFO
6.0 Ortodoncija (176218)
Meštrović, S.
135
11, 12 INFO
ECTS Izborni predmeti za 6. godinu
=> Ukupna grupa za predmete na 6. godini
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.5 Dentalna implantologija (71280)
Perić, B.
15
11, 12 INFO
1.5 Dentalna medicina starije životne dobi (71281)
Ćatić, A.
15
11, 12 INFO
1.0 Dentalna medicina v_2.0: digitalne tehnologije (226623)
Ćatić, A.
26
11, 12 INFO
1.0 Klinička hospitalna stomatologija / stomatologija posebne skrbi (199599)
Vidović Juras, D.
20
11, 12 INFO
1.0 Medicinski hitna stanja u ordinaciji dentalne medicine (199590)
Brailo, V.
15
11, 12 INFO
1.5 Mikroskop u dentalnoj medicini (137217)
Jakovac, M.
19
11, 12 INFO
1.5 Orofacijalna genetika (71328)
Škrinjarić, T.
15
11, 12 INFO
1.5 Osnove estetike u dentalnoj medicini (71330)
Knezović-Zlatarić, D.
15
11, 12 INFO
1.5 Periimplantne bolesti (199600)
Vražić, D.
15
11, 12 INFO
1.5 Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini (71336)
Simeon, P.
15
11, 12 INFO
1.0 Projekt VI (199630)
0
11, 12 INFO
1.0 Propisivanje lijekova u kliničkoj stomatološkoj praksi (226620)
Šutej, I.
15
11, 12 INFO
1.5 Stomatološka skrb za osobe s invaliditetom (199592)
Dumančić, J.
20
11, 12 INFO
12. semestar, 6. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Diplomski rad (71911)
30
12 INFO
3.0 Dječja i preventivna dentalna medicina II (145864)
Jurić, H.
60
11, 12 INFO
5.5 Oralna kirurgija II (176219)
Brajdić, D.
105
11, 12 INFO
3.0 Oralna medicina II (239225)
Vidović Juras, D.
83
11, 12 INFO
6.0 Ortodoncija (176218)
Meštrović, S.
135
11, 12 INFO
5.0 Praktični rad (176223)
500
12 INFO
ECTS Izborni predmeti za 6. godinu
=> Ukupna grupa za predmete na 6. godini
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.5 Dentalna implantologija (71280) *
Perić, B.
15
11, 12 INFO
1.5 Dentalna medicina starije životne dobi (71281) *
Ćatić, A.
15
11, 12 INFO
1.0 Dentalna medicina v_2.0: digitalne tehnologije (226623) *
Ćatić, A.
26
11, 12 INFO
1.0 Klinička hospitalna stomatologija / stomatologija posebne skrbi (199599) *
Vidović Juras, D.
20
11, 12 INFO
1.0 Medicinski hitna stanja u ordinaciji dentalne medicine (199590) *
Brailo, V.
15
11, 12 INFO
1.5 Mikroskop u dentalnoj medicini (137217) *
Jakovac, M.
19
11, 12 INFO
1.5 Orofacijalna genetika (71328) *
Škrinjarić, T.
15
11, 12 INFO
1.5 Osnove estetike u dentalnoj medicini (71330) *
Knezović-Zlatarić, D.
15
11, 12 INFO
1.5 Periimplantne bolesti (199600) *
Vražić, D.
15
11, 12 INFO
1.5 Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini (71336) *
Simeon, P.
15
11, 12 INFO
1.0 Projekt VI (199630)
0
11, 12 INFO
1.0 Propisivanje lijekova u kliničkoj stomatološkoj praksi (226620) *
Šutej, I.
15
11, 12 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj