Poveznice

Osnovne informacije

 

Zavod za mobilnu protetiku
Gundulićeva 5, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Utemeljen 1958.

Predstojnik Zavoda: prof. dr. sc. Robert Ćelić

Tel: +385 1 4802125, Fax: +385 1 4802159
Email: zmp@sfzg.hr
URL: www.sfzg.unizg.hr/zmp


Djelatnici i predmeti

redoviti profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Iva Alajbeg +38514802125 (211) 211 e-mail A-3-11
prof. dr. sc. Tomislav Badel +38514802125 (208) 208 e-mail A-3-8
prof. dr. sc. Robert Ćelić +38514802125 208 e-mail A-3-8
prof. dr. sc. Nikša Dulčić 209 e-mail A-3-9
prof. dr. sc. Sonja Kraljević-Šimunković +38514802125 211 e-mail A-3-11
izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Dino Buković 207 e-mail A-3-7
izv. prof. dr. sc. Samir Čimić e-mail  
izv. prof. dr. sc. Ivica Pelivan +38514899209 209 e-mail  
izv. prof. dr. sc. Sanja Peršić Kiršić +38514899211 211 e-mail  
izv. prof. dr. sc. Nikola Petričević +38514802165 211 e-mail A-3-11
izv. prof. dr. sc. Domagoj Žabarović +38512903300 e-mail KBD
docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Davor Illeš +38514899211 211 e-mail A-3-11
doc. dr. sc. Maja Žagar 209 e-mail A-3-9
asistent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Marko Zlendić e-mail  
viši asistent - predavač
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Ines Kovačić e-mail  
dr. sc. Ema Vrbanović e-mail  
redoviti profesor u trajnom zvanju
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Asja Čelebić +38514802125 165 e-mail B-1M-2
prof. dr. sc. Dubravka Knezović-Zlatarić +38514802125 211 e-mail A-3-11
OSTALI
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Željko Kopić e-mail  
Željka Križnjak e-mail  
Iris Kumanović e-mail  
Anka Orsag e-mail  
Maja Pavić e-mail  
Kristina Perenčević e-mail  
Draženka Salopek e-mail  
Željka Špoljar e-mail  
Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Implantati nestardandnih dimenzija u mobilnoj protetici
0,0,0
10, 9 integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Klinička digitanla komunikacija s dentalnim laboratorijem
0,0,0
10, 9 integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Mobilna protetika I
0,0,0
7, 8 integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Mobilna protetika II
0,0,0
10, 9 integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Occlusion
0,0,0
4 integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Occlusion and function
0,0,0
7, 8 integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Okluzija
0,0,0
4 integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Okluzija i funkcija
0,0,0
7, 8 integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Osnove estetike u dentalnoj medicini
0,0,0
11, 12 integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Preclinical and laboratory removable prosthodontics
0,0,0
5, 6 integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika
0,0,0
5, 6 integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Removable prosthodontics I
0,0,0
7, 8 integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Removable prosthodontics II
0,0,0
10, 9 integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Temporomandibular disorders - diagnosis and therapy
0,0,0
9 integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Temporomandibularni poremećaji - dijagnostika i terapija
0,0,0
9 integrirani preddiplomski i diplomski INFO