O znanstvenoj djelatnosti

Znanstvena djelatnost na Stomatološkom fakultetu se iskazuje:

  • znanstvenoistraživačkim projektima (popis projekata) i programima (popis programa)
  • znanstvenim radovima u časopisima (u međunarodnim indeksnim publikacijama)
  • izradi doktorskih radova
  • studentskim znanstvenim aktivnostima

U području znanstvene djelatnosti djeluju tri radna tijela:

  • Odbor za znanost
  • Odbor za poslijediplomske studije-doktorski studij
  • Povjerenstvo za uvođenje studenata u znanstveni rad

Glavna odgovorna osoba koja potiče, koordinira i usmjerava sve oblike znanstvene djelatnosti je prodekan za znanost, prof.dr.sc. Silvana Jukić Krmek.