Repozitorij

Prijave za test psihomotorike

Način prijave

Za Test psihomotorike se prijavljujete osobno u Službi za studije i trajno obrazovanje (referada), Petrinjska 34 u Zagrebu ili putem preporučene poštanske pošiljke na adresu:

 

Sveučilište u Zagrebu

Stomatološki fakultet

Petrinjska 34

HR-10000 Zagreb
s naznakom: "prijava za Test psihomotorike" 

 

Obrazac prijave

Prijaviti se možete isključivo popunjavanjem prijavnog Obrazca prijave. Uz obrazac, dužni ste priložiti i potvrdu o izvršenoj uplati troškova Testa psihomotorike na račun Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sa sljedećim informacijama:

 

platitelj: (ime i prezime kandidata)

primatelj: Stomatološki fakultet

iznos: 300,00 kn

IBAN: HR7423600001101235285

model: 00

poziv na broj odobrenja: 6526430-(OIB kandidata)

opis plaćanja: Test psihomotorike, ime i prezime kandidata

 

Sliku ispravno popunjene uplatnice možete vidjeti OVDJE.

 

Ljetni rok

Testiranje psihomotoričkih sposobnosti se obavlja na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Lučića 3 u Zagrebu na dan 1. srpnja 2020. za sve kandidate prema rasporedu.

Kako test zahtijeva od ispitivača posvećivanje svakom pojedinom studentu, a i zbog nesmetanog odvijanja testa, isti se odvija prema rasporedu koji ćete pronaći na ovim stranicama nakon završetka prijave.

Rezultate testa psihomotoričkih sposobnosti  moći ćete vidjeti u sustavu "Postani student" u strukuri bodova od 3. srpnja 2020. 

Žalbe na dodatnu provjeru znanja - Test psihomotorike i zahtjev za uvid u dokumentaciju predaju se u pisanom obliku 6. srpnja 2020. godine u vremenu od 10 do 12 sati u Tajništvu Stomatološkog fakulteta u Petrinjskoj 34.

Uvid u dokumentaciju će se obaviti 7. srpnja 2020. godine isključivo za pristupnike koji su to zatražili u predviđenom roku i na propisan način u Tajništvu Stomatološkog fakulteta, Petrinjska 34, soba 12.


O provjeri psihomotoričkih sposobnosti

/_images/50003249/Obrazac_Prijave_Psihomotorika 2020.docProvjera psihomotoričkih sposobnosti sastoji se od ispitivanja  snalaženja u prostornim odnosima testom tipa papir-olovka, izrade modela od žice prema zadanom predlošku te ispitivanja manualne spretnosti.

Izrada modela od žice

Na ploču u učionici ispitivač će objesiti sliku predloška koji je potrebno izraditi od žice, poput npr. ovoga ključa:

Svaki pristupnik će dobiti tri komada žice od kojih će u ograničenom vremenu, prstima savijajući žicu, morati izraditi tri modela prikazana na predlošku. Važno je da izrađeni modeli budu što sličniji predlošku.

Ispitivanje manualne spretnosti

Ovaj dio ispitivanja provodi se individualno. Ispred kandidata se nalazi ploča s 5 x 10 rupica te posuda s metalnim štapićima. Pristupnikov zadatak je što brže popuniti sve rupice s po dva štapića – kraće vrijeme donosi veći broj bodova.

Slika ploče i štapića: