Izbornik predmeta

* Predavanja  se održavaju u predavaoni Stomatološkog fakulteta, Gundulićeva 5, utorkom od 15,45 do 16,30.

 

#

Tema  predavanja

Datum

Predavač

 

1.

Klasifikacija parodontnih bolesti

02.10.

Doc.Vražić

 

2.

Šiniranje - stabilizacija

09.10.

Prof.Plančak

 

3.

Funkcija i funkcijska terapija u parodontologiji

16.10.

Prof.Aurer

 

4.

Parodontna kirurgija - ciljevi, indikacije,  zahvati, instrumenti, anestezija, šavovi

23.10.

Prof.Božić

 

5.

Operacije režnja – pristupni režanj, gingivektomija, gingivoplastika, resektivne  kirurške metode - koštana kirurgija

30.10.

 

Prof.Božić

 

6.

Zahvaćenost furkacija - terapija

06.11.

Prof.Plančak

 

7.

Regenerativna terapija- principi

13.11.

Prof.Aurer

8.

Regenerativna terapija – tehnike i materijali

20.11.

Prof.Aurer

9.

Mukogingivna plastična kirurgija- principi

27.11.

Prof.Božić

 

10.

Mukogingivna plastična kirurgija- tehnike

04.12.

Prof.Božić

 

11.

Paroprotetika

11.12.

Prof.Plančak

 

12.

Antibiotici u terapiji parodontnih bolesti

18.12.

Prof.Aurer

 

13.

Terapija periimplantatnih bolesti

08.01.

Prof.Plančak

 

14.

Recall - potporna parodontna terapija

15.01.

Prof.Plančak

15.

Rekapitulacija

22.01.

Prof.Plančak

 

 

Vježbe za studente IX. semestra 2018.

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

8,15-10,30

5L

doc.Puhar

(dr. Ćatović)

5H

prof. Božić

(dr.Ćatović)

5B

prof. Aurer

(specijalizanti)

5G

doc.Badovinac

(dr. Marković)

5F

doc. Vražić

(dr.Marković)

10,30-12,40

5D

doc.Puhar

(dr. Ćatović)

5E

prof. Božić

(dr.Ćatović)

5J

prof. Aurer

(specijalizanti)

5A

doc. Badovinac

(dr. Marković)

5I

doc.Vražić

(dr.Marković)

12,45-15,00

 

 

5K

Dr.Musić

(dr.Jurlina)

 

5C

dr.Musić

(dr. Jurlina)