Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet u skladu s utvrđenim potrebama raspisuje

NATJEČAJ

Za izbor u znanstveno-nastavna zvanja

1. Jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor, znanstvenom području: Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju: Kliničke medicinske znanosti, grana: onkologija na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 25% radnog vremena u odnosu na puno radno vrijeme u Katedri za onkologiju Stomatološkog fakulteta, u nastavnoj bazi KBC “Sestre milosrdnice“,

2. Dva izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor,  znanstvenom području: Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju: Kliničke medicinske znanosti, znanstvena  grana: psihijatrija, na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 25% radnog vremena u odnosu na puno radno vrijeme u Katedri za psihijatriju s medicinskom psihologijom Stomatološkog fakulteta, u nastavnoj bazi KBC “Sestre milosrdnice“,

3.Dva izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor,  znanstvenom području: Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju: Dentalna medicina znanstvenoj grani: protetika dentalne medicine, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za mobilnu protetiku Stomatološkog fakulteta,

4. Jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor,  znanstvenom području: Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju: Kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani: pedijatrija, na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 25% radnog vremena u odnosu na puno radno vrijeme, u Katedri za pedijatriju Stomatološkog fakulteta, u nastavnoj bazi KBC “Sestre milosrdnice“,

5. Tri izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent , u znanstvenom području: Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju: Dentalna medicina, znanstvenoj grani: endodoncija i restaurativna dentalna medicina, na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 80% radnog vremena u odnosu na puno radno vrijeme, u Zavodu za endodonciju i restaurativnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta,

6. Jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent znanstvenom području: Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju: Kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani: oftalmologija, na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 25% radnog vremena u odnosu na puno radno vrijeme, u Katedri za oftalmologiju Stomatološkog fakulteta, u nastavnoj bazi KBC “Sestre milosrdnice“

Za izbor u suradnička zvanja

7. Jednog izvršitelja (m/ž) na novo radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - poslijedoktorand, u znanstvenom području: Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju: Kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani: onkologija, na određeno vrijeme u nepunom radiom vremenom od 25% radnog vremena u odnosu na puno radno vrijeme, u Katedri za onkologiju, u nastavnoj bazi KBC „Sestre milosrdnice“ Stomatološkog fakulteta

8. Jednog izvršitelja (m/ž) na novo radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju –asistent  u znanstvenom području: Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju: Kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani: interna medicina, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenom od 25% radnog vremena u odnosu na puno radno vrijeme, u Katedri za internu medicinu, s mjestom rada u nastavnoj bazi KBC „Sestre milosrdnice“ Stomatološkog fakulteta

Obavijesti o uvjetima natječaja objavljene su na službenoj mrežnoj stranici Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: www.sfzg. unizg.hr

Prijave na natječaj za radna mjesta u znanstveno- nastavnom i  suradničkom zvanju podnose se u roku od trideset (30) dana,  od dana objave u „Narodnim novinama“, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama, na oglasnoj ploči Stomatološkog fakulteta te objave na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora (EURAXESS), s time da navedeni rok teče od dana posljednje izvršene objave u naznačenim sredstvima priopćavanja.

Prijave za sva radna mjesta, s dokazima o ispunjavanju uvjeta sa svim prilozima, naznačenima u ovom natječaju dostavljaju se na adresu:

Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Tajništvo, 10 000 Zagreb, Petrinjska 34,

s naznakom „Za natječaj“

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Ivan Kafadar
Objavljeno: 7. 10. 2019. u 12:56
Popis obavijesti