Osnovne informacije

 

Katedra za mikrobiologiju
Klinika za infektivne bolesti "dr.Fran Mihaljević", HR-10000 Zagreb, Hrvatska
 

Pročelnik Katedre: doc.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević

Tel: , Fax: 
Email:
URL: www.sfzg.unizg.hr/kmpa


Djelatnici i predmeti

docent
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Oktavija Đaković Rode e-mail  
doc. dr. sc. Arjana Tambić-Andrašević e-mail  

asistent
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. med. Iva Butić e-mail  
dr. med. Irina Pristaš e-mail  

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Microbiology with parasitology
0,0,0
3 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Mikrobiologija s parazitologijom
0,0,0
3 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Prevencija i kontrola infekcija u dentalnoj medicini
0,0,0
3, 4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Prevention and infection control in dental medicine
0,0,0
3, 4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO