Prevencija i kontrola infekcija u dentalnoj medicini

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Forum

Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.

Prevencija i kontrola infekcija u dentalnoj medicini

Šifra: 176781
ECTS: 1.5
Nositelji: doc. dr. sc. Arjana Tambić-Andrašević
Izvođači: doc. dr. sc. Oktavija Đaković Rode - Seminar
doc. dr. sc. Arjana Tambić-Andrašević - Seminar
Irina Pristaš , dr. med. - Seminar

doc. dr. sc. Oktavija Đaković Rode - Laboratorijske vježbe
doc. dr. sc. Arjana Tambić-Andrašević - Laboratorijske vježbe
Irina Pristaš , dr. med. - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 1
Laboratorijske vježbe 8
Seminar 6
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kontaktne mjere zašite pri rutinskom radu i radu s rizičnim skupinama bolesnika. Sredstva za dezinfekciju i antisepsu koja se rutinski koriste u stomatologiji. Mjere prevencije infekcija koje se prenose krvlju. Ubodni incident, postupak i obrada. Postekspozicijska profilaksa. Novi pripravci u kontroli infekcija. Sterilizacija u dentalnoj medicini: principi i provođenje.
Znanja koja student treba usvojiti: Rizik od prijenosa infekcija tijekom rutinskog rada u dentalnoj medicini. Bolesti koje se prenose tipičnim kontaktom i krvlju. Vrste dezinfekcije i sterilizacije, način djelovanja. Postupak pri ubodnom incidentu. Pre- i post- ekspozicijska profilaksa.
Vještine koje student treba usvojiti: Kritički odabir sredstava za osobnu zaštitu i primjena u rutinskom radu. Procjena vrijednosti te nedostataka određenih sredstava za dezinfekciju. Primjena metoda sterilizacije i kontrola. Postupak u slučaju izlaganja krvi i tjelesnim tekućinama. Rad s rizičnim skupinama pacijenata. Planiranje prostora ordinacije prema pravilima kontrole infekcija. Oprema ordinacije, kvaliteta vode, zbrinjavanje infektivnog otpada.
Literatura:
  1. Autorizirana skripta
  2. Odabrana poglavlja iz: Priručnik o postupcima kontrole infekcija. N.N. Damani. 2004. Merkur A.B.D. Zagreb.
  3. Cottone's Practical Infection Control in Dentistry, 3rd Edition. 2010 Lippincott Williams & Wilkins, Molinari J. A. and Harte J.A
3. semestar
Izborni predmeti za 2. godinu - Redovni studij - Dentalna medicina

4. semestar Ne predaje se
Izborni predmeti za 2. godinu - Redovni studij - Dentalna medicina
Termini konzultacija:

Česta pitanja

Obavijesti