Izbornik predmeta

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Mobilna protetika II

Šifra: 71312
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Robert Ćelić
Izvođači: prof. dr. sc. Iva Alajbeg - Predavanja
prof. dr. sc. Tomislav Badel - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Dino Buković - Predavanja
prof. dr. sc. Asja Čelebić - Predavanja
prof. dr. sc. Robert Ćelić - Predavanja
prof. dr. sc. Nikša Dulčić - Predavanja
doc. dr. sc. Davor Illeš - Predavanja
prof. dr. sc. Dubravka Knezović-Zlatarić - Predavanja
prof. dr. sc. Sonja Kraljević-Šimunković - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Ivica Pelivan - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Nikola Petričević - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Domagoj Žabarović - Predavanja

prof. dr. sc. Iva Alajbeg - Posebne kliničke vježbe
prof. dr. sc. Tomislav Badel - Posebne kliničke vježbe
izv. prof. dr. sc. Dino Buković - Posebne kliničke vježbe
prof. dr. sc. Asja Čelebić - Posebne kliničke vježbe
izv. prof. dr. sc. Samir Čimić - Posebne kliničke vježbe
prof. dr. sc. Nikša Dulčić - Posebne kliničke vježbe
doc. dr. sc. Davor Illeš - Posebne kliničke vježbe
prof. dr. sc. Dubravka Knezović-Zlatarić - Posebne kliničke vježbe
prof. dr. sc. Sonja Kraljević-Šimunković - Posebne kliničke vježbe
izv. prof. dr. sc. Ivica Pelivan - Posebne kliničke vježbe
izv. prof. dr. sc. Sanja Peršić Kiršić - Posebne kliničke vježbe
izv. prof. dr. sc. Nikola Petričević - Posebne kliničke vježbe
izv. prof. dr. sc. Domagoj Žabarović - Posebne kliničke vježbe
doc. dr. sc. Maja Žagar - Posebne kliničke vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Posebne kliničke vježbe 45

2. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Posebne kliničke vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Program predmeta Mobilna protetika II poučava studente u izradi djelomičnih mobilnih proteza. Žvačni se sustav sastoji od međusobno povezanih i ovisnih dijelova koje čine zubi kao žvačni organ u užem smislu, gornja i donja čeljust, žvačni mišidi, pomodni žvačni mišidi, čeljusni zglobovi, meka tkiva i žlijezProgram predmeta Mobilna protetika II poučava studente u izradi djelomičnih mobilnih proteza. Žvačni se sustav sastoji od međusobno povezanih i ovisnih dijelova koje čine zubi kao žvačni organ u užem smislu, gornja i donja čeljust, žvačni mišidi, pomodni žvačni mišidi, čeljusni zglobovi, meka tkiva i žlijezde slinovnice te odgovatajudi dio živčanog, krvnog i limfnog sustava. Uvjet da funkcija ovog sustava bude maksimalna jest sklad svih njegovih dijelova. Gubitak zubi dovodi morfoloških, ali i funkcijskih promjena u usnoj šupljini. Ovisno o anatomsko-morfološkim osobinama u usnoj šupljini, zadade su djelomične proteze: osigurati funkciju žvakanja, postidi zadovoljavajudu estetiku i funkciju govora, ali i preventivno djelovati na očuvanje preostalih zuba, koštanog ležišta, mekih tkiva i funkcije čeljusnih zglobova. Mnogi čimbenici utječu na to hode li neka sila biti fiziološka stimulacija ili de dovesti do patoloških promjena potpornog tkiva. S jedne strane to ovisi o prirodi sila (veličina, smjer i pravac djelovanja, vrijeme djelovanja), a s druge strane o individualnoj adaptacijskoj modi potpornog aparata.
Nastavnim programom predmeta Mobilna protetika II omogudava se studentima naučiti:
- funkcijsku anatomiju i fiziologiju djelomično bezube čeljusti
- materijale i instrumente, kao i laboratorijsku odnosno kliničku opremu i uređaje za izradu djelomične proteze
- razumjeti i povezati laboratorijski i klinički tijek izrade djelomične proteze
- provesti terapiju u cilju poboljšanja žvačnoga, estetskoga i fonetskoga učinka
- prednosti i mane kombiniranih mobilno-fiksnih protetskih radova
- odrediti vrstu materijala za izradu djelomičnih proteza
- literaturnim podacima nadopunjavati znanja i primjenjivati ih u svakodnevnom radu.
Nastavni program predmeta Mobilna protetika II koncentriran je u šest međusobno povezanih cjelina:
- Fiziologija žvačnoga sustava kod djelomične bezubosti.
- Materijali i tehnologije obrade te njihova primjena u laboratorijskoj i kliničkoj izradi djelomičnih proteza.
- Konvencionalna mobilnoprotetička terapija kod djelomične bezubosti.
- Biomehanika žvačnoga sustava i utjecaj djelomičnih proteza na nju.
- Kombinirani mobilno-fiksni protetski radovi.
- Retencijski elementi i retencijske sile kod izrade djelomičnih proteza.
Znanja i vještine dijagnostičkih, terapijskih i laboratorijskih postupaka razvijaju se predavanjima i posebnim kliničkim vježbama u malim grupama studenata uz kontrolu nastavnika i asistenata Zavoda za mobilnu protetiku. Nastava se izvod kroz dva semestra. U teoretskom dijelu izvođenja nastave rabe se LCD i video projekcije kliničkog i laboratorijskog rada, dok se posebnim kliničkim vježbama radom na pacijentima provodi dijagnostika i terapija mobilnoprotetičke kazuistike.
de slinovnice te odgovatajudi dio živčanog, krvnog i limfnog sustava. Uvjet da funkcija ovog sustava bude maksimalna jest sklad svih njegovih dijelova. Gubitak zubi dovodi morfoloških, ali i funkcijskih promjena u usnoj šupljini. Ovisno o anatomsko-morfološkim osobinama u usnoj šupljini, zadade su djelomične proteze: osigurati funkciju žvakanja, postidi zadovoljavajudu estetiku i funkciju govora, ali i preventivno djelovati na očuvanje preostalih zuba, koštanog ležišta, mekih tkiva i funkcije čeljusnih zglobova. Mnogi čimbenici utječu na to hode li neka sila biti fiziološka stimulacija ili de dovesti do patoloških promjena potpornog tkiva. S jedne strane to ovisi o prirodi sila (veličina, smjer i pravac djelovanja, vrijeme djelovanja), a s druge strane o individualnoj adaptacijskoj modi potpornog aparata.
Nastavnim programom predmeta Mobilna protetika II omogudava se studentima naučiti:
- funkcijsku anatomiju i fiziologiju djelomično bezube čeljusti
- materijale i instrumente, kao i laboratorijsku odnosno kliničku opremu i uređaje za izradu djelomične proteze
- razumjeti i povezati laboratorijski i klinički tijek izrade djelomične proteze
- provesti terapiju u cilju poboljšanja žvačnoga, estetskoga i fonetskoga učinka
- prednosti i mane kombiniranih mobilno-fiksnih protetskih radova
- odrediti vrstu materijala za izradu djelomičnih proteza
- literaturnim podacima nadopunjavati znanja i primjenjivati ih u svakodnevnom radu.
Nastavni program predmeta Mobilna protetika II koncentriran je u šest međusobno povezanih cjelina:
- Fiziologija žvačnoga sustava kod djelomične bezubosti.
- Materijali i tehnologije obrade te njihova primjena u laboratorijskoj i kliničkoj izradi djelomičnih proteza.
- Konvencionalna mobilnoprotetička terapija kod djelomične bezubosti.
- Biomehanika žvačnoga sustava i utjecaj djelomičnih proteza na nju.
- Kombinirani mobilno-fiksni protetski radovi.
- Retencijski elementi i retencijske sile kod izrade djelomičnih proteza.
Znanja i vještine dijagnostičkih, terapijskih i laboratorijskih postupaka razvijaju se predavanjima i posebnim kliničkim vježbama u malim grupama studenata uz kontrolu nastavnika i asistenata Zavoda za mobilnu protetiku. Nastava se izvod kroz dva semestra. U teoretskom dijelu izvođenja nastave rabe se LCD i video projekcije kliničkog i laboratorijskog rada, dok se posebnim kliničkim vježbama radom na pacijentima provodi dijagnostika i terapija mobilnoprotetičke kazuistike.
Literatura:
  1. Suvin M. Djelomična proteza. Zagreb: Školska knjiga, 1982.
  2. Kraljević K., Kraljević Šimunković S.Djelomične proteze. Zagreb: In-tri, 2012.
  3. Živko-Babić J, Jerolimov V. Metali u stomatološkoj protetici. Odabrana poglavlja. Zagreb: Školska knjiga, 2005.
  4. Jerolimov V. i sur. Stomatološki materijali. Odabrana poglavlja. Zagreb: Stomatološki fakultet, 2005. (www.sfzg.hr).
  5. Okeson J.P. Temporomandibularni poremećaji i okluzija. 1. hrvatsko izdanje. Valentić-Peruzović M., ured.hrv.izd. Zagreb: Medicinska naklada, 2008.
  6. Suvin M. Biloški temelji protetike - Totalna proteza. Zagreb: Školska knjiga, 1984.
  7. Mc Cracken WL. Partial Denture Construction. Mosby Co., 1998.
  8. Misch CE. Implant Dentistry. 2nd ed. St.Louis: Mosby Inc. 1999.
9. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Dentalna medicina

10. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Dentalna medicina
Termini konzultacija:

Obavijesti - Arhiva

arrowl Povratak

Rezultati 1 - 2 od 2
Stranica 1 od 1
Po stranici: 
Sortiraj po: Naslov    Autor    Datum ↓  
[^] Izvedbeni plan predmeta za akademsku godinu 2021./2022.
Objavljeno 24. 10. 2021. u 20:44
[^] Ispitna pitanja iz Mobilne protetike II
Objavljeno 4. 5. 2015. u 12:10