O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI TEME DOKTORSKOG RADA

    

    Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 26. travnja 2022. godine

 

Goran Rinčić, dr.med.

 

    branit će temu doktorskog rada pod naslovom:

 

Usporedba parodontnog statusa pacijenata s cirozom jetre i zdravih pojedinaca

 

                Obrana će se održati

 

20. svibnja 2022. godine u 12:00 sati

u Predavaonici, Gundulićeva 5.

 

                           U Povjerenstvu za obranu teme doktorskog rada su:

 

  1. Prof.dr.sc. Darko Božić, predsjednik
  2. Prof.dr.sc. Neven Ljubičić, član
  3. Doc.dr.sc. Lucija Virović Jukić, član
  4. Doc.dr.sc. Ivan Puhar, zamjena                                                

Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 6. 5. 2022. u 08:48
Popis obavijesti