O B A V I J E S T                                                   

O OBRANI

POSLIJEDIPLOMSKOG SPECIJALISTIČKOG RADA

IZ DENTALNE IMPLANTOLOGIJE

 

Obavještavamo da će se

dana 17. siječnja 2022. godine u 13:15 sati,

u Seminaru 2, Gundulićeva 3

održati javna obrana poslijediplomskog specijalističkog rada iz dentalne implantologije.

 

SUNČICA GABELICA, dr.med.dent.

branit će poslijediplomski specijalistički rad pod naslovom:

 

                              Implantoprotetska nadoknada stražnjih zuba – prikaz slučaja

 

                       U Povjerenstvu za obranu poslijediplomskog specijalističkog rada su:

                                         1.   Prof.dr.sc. Irina Filipović Zore, predsjednica

                                         2.   Izv.prof.dr.sc. Tihomir Kuna, član

                                         3.   Izv.prof.dr.sc. Samir Čimić, član

                                         4.   Doc.dr.sc. Maja Pavić, zamjena

Kristina Sahula
Objavljeno: 10. 1. 2022. u 08:36
Popis obavijesti