Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu otvara natječaj za prijavu novih kolegija u okviru doktorskog studija Dentalna Medicina. Za prijavu je potrebno popuniti Obrazac za prijavu i obrazac Životopis suradnika za svakog nastavnika posebno.

Obrazac za prijavu

Životopis suradnika

Prijave se mogu poslati od 29. ožujka do 16. travnja 2021. godine na adresu prodznan@sfzg.hr

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni 01. svibnja 2021. godine. 

Dario Đurasović
Objavljeno: 26. 3. 2021. u 08:52
Popis obavijesti