O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI DOKTORSKOG RADA

    

       Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 11. srpnja 2019. godine

 

Željko Rotim, univ.mag.med.dent.

 

    branit će doktorski rad pod naslovom:

 

„Procjena implanto-protetske terapije s obzirom na parodontni status bolesnika“

 

Obrana će se održati

 

13. rujna 2019. godine u 13:00 sati

 u Predavaonici, Gundulićeva 5.

 

       U Povjerenstvu za obranu doktorskog rada su:

 

1. Prof.dr.sc. Marinka Mravak Stipetić, predsjednica

2. Izv.prof.dr.sc. Andrej Aurer, član

3. Prof.dr.sc. Berislav Perić, član

4. Prof.dr.sc. Mirjana Kujundžić Tiljak, član

5. Doc.dr.sc. Dragana Gabrić, član

6. Doc.dr.sc. Domagoj Vražić, zamjena

Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 6. 9. 2019. u 14:28
Popis obavijesti