Obavještavamo Vas da je u Narodnim novinama br. 122/2017 objavljena Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno nastavna zvanja. Poveznica za preuzimanje odluke je:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_122_2788.html

 

Također, ista Odluka objavljena je i na mrežnim stranicama Rektorskoga zbora na poveznici na kojoj se nalaze i ostale odluke vezano uz izbore u zvanja: http://www.rektorski-zbor.hr/dokumenti/izbori-u-nastavna-znanstveno-nastavna-zvanja-i-umjetnicko-nastavna-zvanja/

 

Dario Đurasović
Objavljeno: 14. 12. 2017. u 13:37
Popis obavijesti