1. Studenti koji nisu izabrali mentora/ordinaciju zaključno do 29. studenog 2022. dužni su odabrati mentora/ordinaciju prema priloženom popisu 

2. Nakon odabira potrebno je prethodno dogovoriti s potencijalnim mentorom ispunjavanje obrazaca za mentorstvo.

3. Poslati scan  ispunjenih i potpisanih obrazaca na : plazic@sfzg.hr zaključno s 6. siječnjom 2023. godine.

SFZG
Objavljeno: 29. 11. 2022. u 11:45
Popis obavijesti

Stručna praksa – prijava mentora

Studente 6. godine obavještavamo da su u okviru izvanfakultetske nastave „Praktični rad“ dužni odraditi 500 nastavnih sati prema objavljenom rasporedu/satnici za ljetni semestar ak. god. 2022./2023.

Stručna praksa se provodi u polivalentnim ordinacijama dentalne medicine iz cijele Hrvatske. Mentora/Ordinaciju primarne zdravstvene zaštite u kojoj ćete obaviti praktični rad možete sami izabrati.

Uvjeti koje treba zadovoljiti su:

o    mentor mora imati najmanje 5 godina radnoga iskustva u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

o    ordinacija može biti privatna, u zakupu i u okviru doma zdravlja

o    mentor istodobno smije imati samo jednog studenta

Ordinacije dentalne medicine u kojima se ne može obavljati stručna praksa su:

o    ordinacije koje su u vlasništvu, kojima upravlja ili u kojima radi osoba koja je član uže obitelji studenta koji ide na stručnu praksu,

o    ordinacije koje su u vlasništvu, kojima upravlja ili u kojima radi osoba koja je nastavnik ili suradnik na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,

o    ordinacije koje su u vlasništvu, kojima upravlja ili u kojima radi osoba čiji je član uže obitelji nastavnik ili suradnik na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Izvanfakultetski mentori studenata na stručnoj praksi ne mogu biti:

o    osobe koje su članovi uže obitelji studenta na stručnoj praksi,

o    osobe koje su nastavnici ili suradnici na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,

o    osobe čiji su članovi uže obitelji nastavnici ili suradnici na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Potrebno je da do zaključno 28. studenog 2022. pošaljete scan ispunjenog i ovjerenog Prijavnog obrasca g. Petri Lazić na mail: plazic@sfzg.hr  . Obrazac dostupan pod : Prijava mentora

Studenti koji sami ne izaberu mentora/ordinaciju morat će od 29. studenoga 2022. godine izabrati mentora/ordinaciju prema popisu mentora/ordinacija koji će biti objavljen na mrežnim stranicama fakulteta.

Potrebno je da

do zaključno 06. siječnja 2023. dostavite scan  ispunjenog i ovjerenog Prijavnog obrasca g. Petri Lazić na mail : plazic@sfzg.hr

Svi studenti 6. godine moraju imati izabranog mentora/ordinaciju i potpisani obrazac do zaključno 9. siječnja 2023. godine.

Za dodatna pojašnjenja javite se g. Petri Lazić na mail plazic@sfzg.hr