Upisi u ak. god. 2019./20.

Upis u prvu godinu studija - ljetni rok

 Dana 18. i 19. srpnja 2019. godine u razdoblju od 9:00 do 15:00 sati obavljat će se upisi u Službi za studije i trajno obrazovanje Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Petrinjska 34, 10000 Zagreb.

Upis se provodi prema sljedećem rasporedu:

Četvrtak, 18. srpnja - pristupnici s plasmanom na rang listi do 50. mjesta

Petak, 19. srpnja - pristupnici s plasmanom na rang listi od 51. pa nadalje.

 

Za upis je potrebno:

 

Državljani RH:

 

1. 3 fotografije 4x6 cm,
2. rodni list,
3. preslik domovnice (izvornik na uvid),
4. potvrda/svjedodžba o položenim ispitima državne mature,
5. Svjedodžbe I. i II. razreda srednje škole kao dokaz o učenju latinskog jezika
6. potvrdu o uplaćenom iznosu troškova upisa i iksice u visini od 450,00 kn na žiro račun Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (prilog 1),
7. potvrdu o prebivalištu ili preslik osobne iskaznice.
 

 

Strani državljani:

 

1. 3 fotografije 4x6 cm,

2. preslika putovnice s preslikom rješenja o privremenom boravku

3. rješenje o priznavanju državne mature u Republici Hrvatskoj

4. potvrdu o uplaćenom iznosu troškova upisa i iksice u visini od 450,00 kn na žiro račun Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (prilog 1),

5. dokaz o plaćenoj školarini.

6. OIB kandidata

Upisni obrasci (indeks, matični list, upisni list, prijavni list....) nakon uplate troškova upisa preuzimaju se u Službi za studije i trajno obrazovanje (Petrinjska 34, 10000 Zagreb).

Pristupnici su dužni osobno se upisati.

U slučaju opravdane spriječenosti mogu ih upisati osobe na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Indeks i upisnu dokumentaciju studenti osobno preuzimaju.

Prilikom upisa pristupnici će morati odabrati izborne predmete za 1. nastavnu godinu u vrijednosti najmanje 2 ECTS boda.

Popis izbornih predmeta možete pronaći na poveznici: http://www.sfzg.unizg.hr/integrirani_studij/popis_predmeta.

Sve potrebne obavijesti bit će redovito objavljivane na web stranici fakulteta http://www.sfzg.unizg.hr.

Primjer uplatnice za uplatu troškova upisa možete vidjeti u repozitoriju.

 

 

 

Raspored za test psihomotorike 28. lipnja (petak) 2019.

Testiranje psihomotoričkih sposobnosti se obavlja na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Lučića 3 u Zagrebu na dan 28. lipnja 2019. za sve kandidate prema rasporedu koji je objavljen u sustavu „Postani student“. Kandidati (s osobnom iskaznicom ili putovnicom i kemijskom olovkom plavom ili crnom) moraju doći u aulu Filozofskog fakulteta 15 minuta prije testiranja i pričekati da ih se odvede u dvorane za testiranje.

Napomena:

Svaki kandidat obavezan je imati zaporku koju treba preuzeti u Službi za studije i trajno obrazovanje Stomatološkog fakulteta, Petrinjska 34, Zagreb, najkasnije do 27.6.2019. do 16 sati.

 
 

 


 

 

ABECEDNI POPIS UPISANIH STUDENATA U I. GODINU  INTEGRIRANOG 

PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG  SVEUČILIŠNOG STUDIJA

U AKADEMSKOJ GODINI 2016./17.

Prezime

Ime

 1. Adam

Marta

 1. Arhanić

Dora

 1. Barbarić

Anamarija

 1. Barišić

Ivona

 1. Bartulović

Rafaela

 1. Barun

Ana-Marija

 1. Batur

Anđela

 1. Bedalov

Lucija

 1. Begonja

Luka

 1. Bubnjar

Petra

 1. Burja

Monika

 1. Ciberlin

Alen

 1. Ciprić

Pavica

 1. Cvetek

Karla

 1. Čičak

Josip

 1. Čolić Marković

Monika

 1. Čular

Helena

 1. Čutura

Dunja

 1. Družetić

Jelena

 1. Dželalija

Matea

 1. Đaković

Annamaria

 1. Đapić

Jelena

 1. Fantulin

Nika

 1. Gambiraža

Marija

 1. Habek

Dora

 1. Hajpek

Magdalena

 1. Horvat

Iva

 1. Horvat

Helena

 1. Horvat

Nika

 1. Horvatek

Nikolina

 1. Ilić

Petar

 1. Imamović

Lea

 1. Ivanac

Lucija

 1. Jajtić

Jasmina

 1. Joksimović

Jana

 1. Kirin

Antonela

 1. Kodžoman

Tea

 1. Kordić

Iva

 1. Kovačević

Marija

 1. Kralj

Julijan

 1. Kulenović

Una

 1. Kurilić

Ana

 1. Kuterovac

Lucija

 1. Lelas

Katarina

 1. Leović

Eva

 1. Levar

Lucia

 1. Lisica

Lucija

 1. Lokas

Matea

 1. Lozić

Marko

 1. Marić

Martina

 1. Marinčić

Krešimir

 1. Markić

Nikolina

 1. Matijević

Petra

 1. Mešetović

Lana

 1. Mihalić

Petra

 1. Miličević

Ana Marija

 1. Miličević

Ana

 1. Nižetić

Mirjam

 1. Odobašić

Dora

 1. Orlić

Lea

 1. Ostojić

Michaela Maria

 1. Pavlović

Irena

 1. Pernek

Antea

 1. Petrić

Karmen

 1. Pilipović

Nikolina

 1. Protić

Una

 1. Prpić

Marta

 1. Prtenjača

Luka

 1. Radočaj

Mirna

 1. Rakocija

Lucija

 1. Ratkovski

Lucija

 1. Salopek

Stela

 1. Supina

Nika

 1. Šarić

Lucija

 1. Škaljac

Martina

 1. Špiljak

Bruno

 1. Štajcar

Karla

 1. Toljan

Emma

 1. Tomašević

Lucija

 1. Varkaš

Matea

 1. Virkes

Katarina

 1. Vrankić

Andrea

 1. Vršić

Paula

 1. Vukić

Marina

 1. Vukina

Saša

 
Dario Đurasović
Objavljeno: 15. 9. 2016. u 13:53
Uređeno: 28. 1. 2019. u 08:54
Popis obavijesti