Farmakologija

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Forum

Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.

Farmakologija

Šifra: 175933
ECTS: 6.5
Nositelji: doc. dr. sc. Ivana Šutej
Izvođači: Krešimir Bašić , dr.med.dent. - Seminar
doc. dr. sc. Kristina Peroš - Seminar
doc. dr. sc. Ivana Šutej - Seminar

doc. dr. sc. Kristina Peroš - Predavanja

Krešimir Bašić , dr.med.dent. - Laboratorijske vježbe
doc. dr. sc. Kristina Peroš - Laboratorijske vježbe
doc. dr. sc. Ivana Šutej - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Laboratorijske vježbe 15

2. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Laboratorijske vježbe 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Svrha nastave iz farmakologije je naučiti studenta racionalno provoditi farmakoterapiju i prevenciju uz procjenu odnosa koristi i mogućeg rizika. Po završetku nastave student treba biti sposoban razumjeti procese apsorpcije, distribucije, biotransformacije i ekskrecije lijekova; razumjeti mehanizme djelovanja lijekova; dobro poznavati farmakodinamske skupine lijekova koji se koriste u stomatološkoj praksi; znati postupak i izbor lijekova pri urgentnim stanjima tijekom stomatološkog zahvata; znati kritički procijeniti moguće interakcije među lijekovima koje bolesnik koristi i lijekova koje primjenjuje ili propisuje stomatolog; poznavati mjere opreza pri terapiji žena u trudnoći i laktaciji, te ljudi starije životne dobi; znati točno propisati lijekove na recept. Nastavno gradivo podijeljeno je u dva dijela: opću i specijalnu farmakologiju.
Opća farmakologija obuhvaća slijedeće teme: što je lijek, podrijetlo lijekova, načine i mjesto primjene lijeka, opće principe farmakokinetike i farmakodinamike: čimbenike koji utječu na djelotvornost lijeka, načine istraživanja novih lijekova, neželjene učinke i interakcije lijekova.
Specijalna farmakologija obuhvaća farmakodinamske skupine koje student počinje koristiti već tijekom studija u radu s bolesnikom: dezinfekcijska sredstva za sprečavanje širenja infekcije na radnom mjestu, antiseptike za meka i tvrda tkiva usne šupljine, antiinfektive za prevenciju i terapiju zaraza u usnoj šupljini, lijekove (topici) koji se koriste u endodonciji i na sluznici usne šupljine, te oni koji čine zube otpornijim na karijes. Zatim, student upoznaje farmakodinamske skupine koje će svakodnevno koristiti u svom budućem radu: lokalni anestetici, simpatomimetici, antimuskarinski lijekovi, opći anestetici, anksiolitici, antihistaminici, kortikosteroidi, hemostiptici. Kod farmakoterapijskih skupina koje stomatolog ne koristi u svom radu student upoznaje farmakodinamske i terapijske značajke pojedine skupine, te njihove neželjene učinke koji se mogu očitovati u orofacijalnoj regiji kao i interakcije do kojih može doći između tih lijekova i onih koje primjenjuje stomatolog.
Kako preventiva treba biti značajno zastupljena u radu stomatologa student se upoznaje i s preparatima za higijenu usne šupljine i terapijskim dodacima koji se tim preparatima dodaju. Tijekom vježba u VI. semestru student uči sve oblike lijekova i kako ih pravilno po zakonima Farmakopeje propisati na recept.
Literatura:
  1. 1. Ileana Linčir i suradnice: Farmakologija za stomatologe, 3. izd. Zagreb:Medicinska naklada; 2011.
    2. Dragutin Tomić: Terapijske doze i oblici lijekova, Medicinska naklada, Zagreb 1995.
  2. 1. Trkulja V, Klarica M, Šalković- Petrišić M, editors. Temeljna i klinička farmakologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2011.
    2. Yagiela JA, Neidle EA, Dowd FJ. Pharmacology and therapeutics for dentistry, 5. Izd., London: Mosby; 2004.
    3. Requa-Clark B: Applied pharmacology for the detal hygienist. 4 izd. St. Louis:Mosby; 2000.
    4. Rošin-Grget K. Propisivanje magistralnih i galenskih pripravaka u stomatološkoj praksi. U: Bradamante V, Klarica M, Šalković-Petrišić M. eds. Farmakološki priručnik, 2. prošireno izdanje. Zagreb: Medicinska naklada; 2008.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Fiziologija
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Dentalna medicina

6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Dentalna medicina
Termini konzultacija:

Česta pitanja

Obavijesti