Profesionalne bolesti stomatologa

Profesionalne bolesti stomatologa

Šifra: 143111
ECTS: 1.5
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marin Vodanović
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Laboratorijske vježbe 4
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
5. semestar
Izborni predmeti za 3. godinu - Redovni studij - Dentalna medicina

6. semestar Ne predaje se
Izborni predmeti za 3. godinu - Redovni studij - Dentalna medicina
Termini konzultacija:

Obavijesti

Literatura za ispit iz kolegija...

Svo gradivo potrebno za savladavanje nastave i ispita iz kolegija Profesionalne bolesti stomatologa dostupno je u knjizi „Profesionalne bolesti i bolesti vezane uz rad stomatologa“, Naklada Slap, 2015.

Marin Vodanović
Objavljeno: 21. 6. 2016. u 09:32

Predavanja:

 • Zdravstveni rizici u stomatologiji
 • Sindromi prenaprezanja u stomatologa
 • Profesionalne bolesti stomatologa s aspekta fizikalne medicine
 • Bolesti oka kod stomatologa
 • Profesionalne bolesti kože u stomatološkoj praksi
 • Otorinolaringološki aspekt profesionalnih bolesti stomatologa
 • Utjecaj trudnoće na obavljanje stomatološke djelatnosti
 • Imunološki aspekti profesionalnih bolesti stomatologa
 • Profesionalne bolesti stomatologa – hepatitis B i C
 • Profesionalne bolesti stomatologa s aspekta interne medicine
 • Profesionalne bolesti stomatologa - stomatološki preparati i lijekovi
 • Psihološki problemi i bolesti, te bolesti ovisnosti kao profesionalna oboljenja stomatologa
 • Opasnosti od zračenja u stomatološkoj ordinaciji i mjere zaštite
 • Ozljede na radu u stomatološkoj ordinaciji

 

Vježbe:

 • Zaštita od prenaprezanja pri stomatološkom radu
 • Ergonomska načela u stomatološkoj ordinaciji

 

Marin Vodanović
Objavljeno: 21. 6. 2016. u 09:36
Kolegij Profesionalne bolesti...

Tijekom akademske godine 2015./2016. na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u sklopu integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Dentalna medicina  za studente 3. godine studija pokrenut je kolegij pod nazivom „Profesionalne bolesti stomatologa“. Pokretanjem ovog kolegija Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu svrstao se među rijetke fakultete u svijetu koji svojim studentima nudi mogućnost da se educiraju po pitanju zdravstvenih rizika i profesionalnih bolesti u struci koju su odabrali kao životni poziv.

Marin Vodanović
Objavljeno: 21. 6. 2016. u 09:24
Uređeno: 21. 6. 2016. u 10:08