Objavljeni su bibliometrijski pokazatelji SCImago Journal Rank (SJR) za 2021. godinu.
 
Acta Stomatologica Croatica je prešla iz trećeg u drugi kvartil  - Q2 
SJR faktor utjecaja 0.416
SJR predmetno područje: Dentistry (miscellaneous)
SFZG
Objavljeno: 16. 5. 2022. u 09:48
Popis obavijesti