O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI DOKTORSKOG RADA

    

       Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 9. srpnja 2020. godine

 

Snježana Kadić, dr.med.dent.

 

    branit će doktorski rad pod naslovom:

 

„Utjecaj tehnika izrade retrogradnih kaviteta na čvrstoću svezivanja materijala za retrogradno punjenje“

 

Obrana će se održati

 

17. srpnja 2020. godine u 12:00 sati

 u Predavaonici, Gundulićeva 3/I.

 

       U Povjerenstvu za obranu doktorskog rada su:

 

  1. Prof.dr.sc.Davor Katanec, predsjednik
  2. Prof.dr.sc. Darko Macan, član
  3. Prof.dr.sc. Ivana Miletić, član
  4. Prof.dr.sc. Irina Filipović Zore, član
  5. Prof.dr.sc. Zdravko Schauperl, član
  6. Doc.dr.sc. Marko Granić, zamjena

Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 10. 7. 2020. u 13:31
Popis obavijesti