O B A V I J E S T

O OBRANI

POSLIJEDIPLOMSKOG SPECIJALISTIČKOG RADA

IZ DENTALNE IMPLANTOLOGIJE

 

Obavještavamo da će se

dana 17. srpnja 2020. godine u 12:00 sati,

u Predavaonici, Gundulićeva 5

održati javna obrana poslijediplomskog specijalističkog rada iz dentalne implantologije.

 

ANDREJA DUŽEVIĆ SREJIĆ, dr.med.dent.

branit će poslijediplomski specijalistički rad pod naslovom

 

 „Primjena digitalnih protokola u pripremnim postupcima protetski vođene implantoprotetske terapije“

                                                         

Povjerenstvo za obranu poslijediplomskog specijalističkog rada u sastavu

  1. Doc.dr.sc. Ivica Pelivan, predsjednik
  2. Izv.prof.dr.sc. Tihomir Kuna, član
  3. Doc.dr.sc. Joško Viskić, član
  4. Doc.dr.sc. Lana Bergman, zamjena
Kristina Sahula
Objavljeno: 10. 7. 2020. u 13:29
Popis obavijesti