O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI TEME DOKTORSKOG RADA

    

    Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 25. travnja 2019. godine

 

Vlatka Njari, dr.med.dent.

 

    branit će temu doktorskog rada pod naslovom:

 

„Povezanost simptoma deficita pažnje/hiperaktivnog poremećaja u djece i njihovog statusa oralnog zdravlja“

 

                Obrana će se održati

 

25. rujna 2019. godine u 12:00 sati

         u Predavaonici, Gundulićeva 5.

 

                           U Povjerenstvu za obranu teme doktorskog rada su:

 

  1. Prof.dr.sc. Hrvoje Jurić, predsjednik
  2. Izv.prof.dr.sc. Dubravka Negovetić Vranić, član
  3. Prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, član
  4. Prof.dr.sc. Ivana Čuković-Bagić, član
  5. Prof.dr.sc. Mirjana Kujundžić Tiljak, član
  6. Doc.dr.sc. Tomislav Škrinjarić, zamjena 

                                                                                                      Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 17. 9. 2019. u 10:21
Popis obavijesti