O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI TEME DOKTORSKOG RADA

    

    Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 11. srpnja 2019. godine

 

Tomislav Duvančić, dr.med.

 

    branit će temu doktorskog rada pod naslovom:

 

„Povezanost samoprijavljenih neželjenih reakcija na hranu na oralnoj sluznici i koži odraslih osoba s nalazima alergoloških testiranja i nalazom koncentracije diaminooksidaze u serumu“

 

                Obrana će se održati

 

25. rujna 2019. godine u 12:00 sati

         u Predavaonici, Gundulićeva 5.

 

                           U Povjerenstvu za obranu teme doktorskog rada su:

 

  1. Akademkinja Mirna Šitum, predsjednica
  2. Izv.prof.dr.sc. Romana Čeović, član
  3. Izv.prof.dr.sc. Vlaho Brailo, član
  4. Doc.dr.sc. Božana Lončar Brzak, član
  5. Doc.dr.sc. Ivan Šamija, član
  6. Doc.dr.sc. Danica Vidović Juras, zamjena 

                                                                                                      Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 17. 9. 2019. u 10:19
Uređeno: 17. 9. 2019. u 10:20
Popis obavijesti