O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI DOKTORSKOG RADA

    

       Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 28. lipnja 2018. godine

 

Nika Španović, dr.med.dent.

 

    branit će doktorski rad na pod naslovom:

 

„Učinak bioaktivnoga stakla 45S5 na fizikalna i kemijska svojstva eksperimentalnih kompozitnih materijala“

 

Obrana će se održati

 

11. srpnja 2018. godine u 13:00 sati

 u Predavaonici, Gundulićeva 5.

 

       U Povjerenstvu za obranu doktorskog rada su:

 

1. Prof.dr.sc. Goranka Prpić Mehičić, predsjednica

2. Izv.prof.dr.sc. Katica Prskalo, član

3. Doc.dr.sc. Eva Klarić Sever, član

4. Izv.prof.dr.sc. Bernard Janković, član

5. Doc.dr.sc. Ozren Gamulin, član

6. Prof.dr.sc. Silvana Jukić Krmek, zamjena

Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 4. 7. 2018. u 10:03
Popis obavijesti