O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI TEME DOKTORSKOG RADA

    

    Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 24. svibnja 2018. godine

 

Silvana Jelavić, dr.med.

 

    branit će temu doktorskog rada pod naslovom:

 

„Povezanost parodontitisa s učinkom prve farmakoterapije ponavljajućeg velikog depresivnog poremećaja SSRI-ima – prospektivna kohortna studija“

 

                Obrana će se održati

 

 

11. srpnja 2018. godine u 12:00 sati

         u Predavaonici, Gundulićeva 5.

 

 

                           U Povjerenstvu za obranu teme doktorskog rada su:

 

  1. Prof.dr.sc. Darije Plančak, predsjednik
  2. Izv.prof.dr.sc. Darko Božić, član
  3. Doc.dr.sc. Domagoj Vražić, član
  4. Doc.dr.sc. Dalibor Karlović, član
  5. Prof.dr.sc. Rudolf Gregurek, član
  6. Doc.dr.sc. Ivan Puhar, zamjena

                                                                                                     

Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 4. 7. 2018. u 10:01
Popis obavijesti