O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI TEME DOKTORSKOG RADA

    

    Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 13. srpnja 2017. godine

 

JELENA MEŠTROVIĆ ŠTEFEKOV, dr.med.

 

    branit će temu doktorskog rada pod naslovom:

 

„Povezanost atopijskog dermatitisa i stresa određenog salivarnim kortizolom i psihološkim testovima kvalitete života“

 

                Obrana će se održati

 

15. studenog 2017. godine u 11:00 sati

         u Predavaonici, Gundulićeva 5.

 

                           U Povjerenstvu za obranu teme doktorskog rada su:

 

  1. Prof.dr.sc. Mirna Šitum, predsjednica
  2. Izv.prof.dr.sc. Romana Čeović, član
  3. Prof.dr.sc. Branka Marinović, član
  4. Izv.prof.dr.sc. Vlaho Brailo, član
  5. Doc.dr.sc. Ana Matošić, član
  6. Prof.dr.sc. Ivan Alajbeg, zamjena

                                                                                                     Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 9. 11. 2017. u 11:25
Popis obavijesti